Foto: Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons/Bureau of Reclamation, Public domain, via Wikimedia Commons

Ide o jednu z najveľkolepejších stavieb USA.

Priehrada pomenovaná po 31. prezidentovi USA Herbertovi Clarkovi Hooverovi je vo svete známejšia ako človek, po ktorom je pomenovaná. Obrovskú priehradu môžeme vnímať ako jeden z neoficiálnych symbolov USA, ich priemyslu a odhodlanosti stavať väčšie, masívnejšie a výkonnejšie zariadenia. S výstavbou sa začalo v apríli v roku 1931, teda pred 93 rokmi. 

Rozhodnutie postaviť priehradu

Rieka Colorado, pretekajúca horúcimi časťami USA, bola už dlhšie bodom záujmu mnohých ľudí, ktorí v nej videli veľký potenciál. Zaujímal sa o ňu aj Thomas Alva Edison, ktorý mal ambíciu postaviť priehradu. V nasledujúcich rokoch, teda v priebehu začiatku 20. storočia, vznikali návrhy, ako upraviť tok a ako vlastne postaviť priehradu cez mohutné Colorado.

Miesto, kde sa neskôr postavila priehrada v roku 1904. Foto: Lee, W.T. (USGS), Public domain, via Wikimedia Commons

V roku 1922 sa vytvorila komisia, ktorá posudzovala výstavbu, technické prevedenie, energetický potenciál a aj samotné narábanie s vodou. Rieku bolo nutné prehradiť aj v dôsledku záplav, ktoré často spôsobovala na dolnom toku. Následne sa v roku 1928 rozhodlo, že sa priehrada postaví, na stavbu sa vyčlenil rozpočet a mohlo sa začať s výstavbou najväčšej priemyselnej stavby tej doby.

Projekt, ktorý získala spoločnosť Six Companies, počítal aj s výstavbou mesta Boulder City vedľa priehrady, v ktorom by bývali robotníci pracujúci na stavbe. Tých nebolo problém zohnať, keďže pre hospodársku krízu bolo veľa mužov nezamestnaných a boli ochotní pracovať za nízke mzdy či bez ochranných pomôcok, len aby dokázali uživiť svoje rodiny.

Výstavba priehrady. Foto: Profimedia

Prípravy na stavbu

Ak chcete stavať priehradu cez rieku, hneď na začiatku zápasíte so zásadným problémom. Tým je samotná rieka. Aby bolo možné s výstavbou vôbec začať, rieku Colorado bolo potrebné odkloniť. S týmto cieľom boli cez stenu kaňonu vyrazené štyri odkloňovacie tunely, dva na strane štátu Nevada a dva na strane Arizony. Tunely mali priemer 17 metrov a spoločnú dĺžku 5 kilometrov.

Tunely slúžiace na odklonenie rieky. Foto: Profimedia

Inštalácia tunelov a samotné odklonenie bolo naplánované tak, aby ho mohli realizovať počas zimy roku 1933, kedy bola hladina rieky najnižšia. Samotné odklonenie sa potom realizovalo odstrelom.

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM

Uložiť článok

Najnovšie články