Empati sú nadmiere senzitívni k náladám a zámerom iných ľudí. To znamená, že sa cítia nepríjemne, ak sa niekto v ich okolí správa neúprimne.

Keďže sú takí senzitívni, dokážu čítať medzi riadkami a vycítiť, čo si iní ľudia myslia a ako sa cítia. Preto je pre empatov náročné vydržať v spoločnosti niektorých ľudí. Nie je jednoduché pred empatom skrývať pravdu, dokážu vycítiť, čo sa skrýva za nepravými úsmevmi a slovami. Ľudia sa môžu správať neúprimne z mnohých dôvodov: aby schovali svoju bolesť, aby sa chránili, alebo aby inými ľuďmi manipulovali.

Nech už sú dôvody akékoľvek, pre empatov je náročné udržiavať priateľský vzťah s niekým, kto sa nespráva autenticky. Toto je päť typov ľudí, v ktorých spoločnosti sa empati necítia práve najpríjemnejšie.

Egocentrickí ľudia

Toto je typ ľudí, s ktorým sa empati vyrovnávajú najťažšie. Jedinci, ktorých ego siaha do nebies majú často problém pochopiť emócie iných ľudí, prípadne im vyjadriť empatiu, či súcit. Všetko sa musí točiť okolo nich. Ľudia sa môžu zmeniť na egoistov, keď sa snažia pred niečím ochrániť a napriek tomu, že empati voči nim často pociťujú ľútosť, nevydržia v ich prítomnosti príliš dlho bez toho, aby to nebolo vyčerpávajúce.

Empati sa snažia ľuďom okolo seba pomáhať a dokážu prejaviť pochopenie pre bolesť iných. Egoisti však väčšinou nehľadajú spôsob, ako sa zo svojej situácie dostať. Preto je často nemožné s nimi vychádzať ináč, než so všetkým súhlasiť. Vždy si budú myslieť, že majú pravdu a určite vám nepoďakujú, ak budete poukazovať na veci z inej perspektívy.

freepik.com

Povrchní ľudia

Empati sú väčšinou hĺbaví jedinci. Sú radi, ak do hĺbky chápu podstatu toho, ako sa iní ľudia cítia. Je pre nich preto mimoriadne nepríjemné byť v blízkosti povrchných jedincov. Nevidia zmysel v klebetách. Naopak, sú radi, ak človeka skutočne poznajú a môžu s ním nadviazať blízky vzťah. A je náročné nadviazať vzťah s niekým, kto sa zaujíma len o pozlátko.

Opäť, existuje veľa dôvodov, prečo sú niektorí ľudia povrchní. Môžu nosiť masku povrchnosti preto, lebo si neveria a nechcú ukázať svoje pravé pocity zo strachu, že by boli odmietnuté alebo by sa stali terčom výsmechu. Občas sa však empatom podarí preliezť tento pomyselný múr a nadviazať spojenie, ktoré za to stojí. Ak sa však povrchný človek rozhodne, že k sebe nikoho nepustí, empat nevidí dôvod takýto vzťah udržiavať.

Agresívni ľudia

Pre empatov je veľmi náročné cítiť sa dobre v prítomnosti nahnevaných a agresívnych ľudí. A to aj v prípade, ak je dotyčná osoba veľmi dobrá v skrývaní svojich pocitov. Empati si emócie nie len všímajú, ale dokážu ich fyzicky cítiť. Možno aj vy ste sa už stretli s tým, že vás niekto svojim správaním emocionálne unavil. A ak ste v prítomnosti agresívnych a zlostných ľudí neustále, jednoznačne je to vyčerpávajúce, ako po psychickej, tak aj po fyzickej stránke.

pexels.com

Manipulatívni ľudia

Empati sa vždy snažia vidieť situáciu aj z pohľadu inej osoby. To vedie k lepšiemu vzájomnému pochopeniu a vybudovaniu pevných vzťahov. Manipulatívni ľudia sú však schopní to využiť. Snažia sa využiť súcit a sympatie iných, aby naplnili svoje vlastné potreby. A nedbajú na to, komu pri tom môžu ublížiť. Od takýchto ľudí sa málokedy dočkáte reciprocity. Neboja sa iných využiť a nechať ich napospas osudu. Aj keď empati majú pochopenie pre dôvody skrývajúce sa za manipulatívnym správaním, musia sa naučiť chrániť sa pred zneužívaním.

pixabay.com

Neautentickí ľudia

Mnoho ľudí nie je ochotných ukázať svetu svoju pravú tvár. Často sa skrývajú za masku, aby nikto nevidel ich nízke sebavedomie. Boja sa, čo si o nich budú ostatní ľudia myslieť, preto zo seba odhalia len malú časť. S týmto druhom ľudí dokážu empati veľmi súcitiť. Vidia a cítia ich bolesť a snažia sa im pomôcť. To je však možné len v prípade, ak sa dokážu prepracovať cez masku. Ak sa dostanú cez masku k pravým emóciám, dokážu nadviazať s na pohľad neautentickým človekom veľmi vrúcny priateľský vzťah. Ak sa však osoba rozhodne, že svoju pravú tvár nechce, alebo nemôže ukázať, nie je toho veľa, čo by empat mohol urobiť.

Napriek tomu, že nie vždy sa s takýmito ľuďmi cítime príjemne a pohodlne, poskytujú nám prostredníctvom interakcií s nimi šancu na vnútorný osobnostný rast. Ak už ste takýmito ľuďmi obklopení, nezabúdajte si dopriať čas aj sami pre seba. Odpočinok je nevyhnutný na načerpanie nových síl.

Pozri aj: O ČOM TO HOVORÍŠ? 6 PERFEKTNÝCH FRÁZ, KTORÉ VÁM POMÔŽU PRI KOMUNIKÁCII S AROGANTNÝMI ĽUĎMI

psych.sk (PetraS), learning-mind
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy