/
Pýtate sa, načo to potrebujete vedieť? Z histórie vieme, že mnohí vodcovia, svojou dobou zbožňovaní, sa neskôr ukázali ako psychopati, despotovia alebo diktátori zneužívajúci svoju moc.

A zdá sa, že takéto osobnosti nevymizli ani v dnešnej dobe. Nemyslíme tým len na politiku, ale aj na mnohých, prinajmenšom zvláštnych vodcov siekt, riaditeľov rôznych spoločností, ba dokonca, aj na obyčajných ľudí, o ktorých by ste to, takpovediac, nikdy nepredpokladali. Kde je prechod medzi vodcovstvom a kultom osobnosti? Je to veľmi zložitá otázka, no prinášame vám niekoľko vlastností, alebo typov správania, ktoré vám na ňu môžu pomôcť zodpovedať.

To, že niekto zneužíva iných fyzicky, finančne, emocionálne, psychicky alebo duchovne, môžete odhaliť aj na základe tohto.

Narcizmus

Iste, niet sa čo čudovať, že tieto osobnosti sa vyznačujú patologickým narcizmom. Ten sa prejavuje aj tým, že tieto osoby majú nadmerné nároky na iných a zároveň očakávajú, že ich ostatní budú plniť automaticky a bez reptania. Okrem toho nie sú tolerantní voči kritike, majú tendenciu nadhodnocovať seba a podceňovať iných a neznášajú spochybňovanie či podkopávanie autority.

pexels.com

Navyše, títo ľudia očakávajú, že ostatní si uvedomia ich výnimočnosť a budú sa k nim správať s náležitou úctivosťou. Akékoľvek pre nich neprijateľné prejavy správania vnímajú mimoriadne citlivo a prehnane. A čo je najhoršie, nedokážu si priznať chybu a za svoje zločiny sa necítia byť vinní.

Grandióznosť

Nadväzujúc na narcizmus sa grandióznosť prejavuje v sebaobraze – takáto osobnosť má velikášsku predstavu o tom, kto je a čo môže dosiahnuť. Neustále sa zaoberá fantáziami úspechu, neobmedzenej moci či úplnej dokonalosti. Často sa priam chvastajú svojimi úspechmi a sú sami o sebe presvedčení, že sú neomylní, majú špeciálne poslanie a jedine oni dokážu vyriešiť problémové situácie.

Svoju potrebu byť neustále centrom pozornosti si napĺňajú tým, že nosia extravagantné oblečenie, meškajú na stretnutia a nechávajú iných dlho čakať, rozprávajú afektovane a často je ich prejav veľmi dramatický.

Unsplash.com/JD Mason

Vzťah k iným

Nebezpeční vodcovia vyžadujú plnú lojálnosť, slepú poslušnosť a bezpodmienečné plnenie ich príkazov. Cítia sa byť nadradení voči iným a preto im nerobí problém zneužívať iných a pre vlastné ciele z nich ťahať i peniaze. Často bývajú arogantní a bezohľadní, skvele sa orientujú v zákonoch a dokážu medzi nimi kľučkovať. Ak sa im to hodí, dokážu byť, naopak, priam neuveriteľne šarmantní a okúzľujúci.

Nenechajú si ujsť príležitosť niekoho ponížiť či zosmiešniť. Voči zraniteľnosti či potrebám iných sú nevšímaví a ich komunikácia s inými je väčšinou jednosmerná a presadzujúca požiadavky len jednej strany. Tých, ktorí sa odvážia niečo im vytknúť či vyčítať, považujú za nepriateľov, zradcov a protivníkov. Radi vzbudzujú rešpekt a strach, no nerobí im problém inými manipulovať.

Kult osobnosti

Títo ľudia si svoj kult osobnosti aj sami cielene vytvárajú. Keďže sú hlboko presvedčení o vlastnej výnimočnosti, očakávajú od iných, že ich budú obdivovať, klaňať sa im a napodobňovať ich. Často sami seba dávajú na roveň Bohu, alebo sa za božieho posla aspoň vydávajú. „Vďaka“ tomuto presvedčeniu sa cítia byť oprávnení žiadať od svojich prívržencov sex, bez toho, aby im zaň poskytli nejakú reciprocitu.

Vytvárajú si rôzne rituály, ktoré ostatným dávajú pocit výnimočnosti a spolupatričnosti s úzkou skupinou ľudí. Svojim podriadeným cielene dávkujú skreslené a falošné informácie, ktoré môžu za istých okolností viesť k obrovskej davovej psychóze – ako to poznáme z histórie alebo z mnohých súčasných amerických siekt.

Unsplash.com/Jametlene Reskp

Uznávame, že vlastnosti, ktoré sme uviedli môžu byť u rôznych ľudí prítomné v rôznej miere a môžu sa prejavovať odlišným spôsobom. Napriek tomu si myslíme, že je dobré o nich vedieť…

Pozri aj: 16 psychologických trikov, ktoré vám pomôžu zahviezdiť na pracovnom pohovore

psychologytoday
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)