/
Každým rokom sme čoraz osamelejší.

Dokazuje to aj americký výskum, ktorý tvrdí, že od roku 1985 sa počet Američanov, ktorí nemajú blízkeho priateľa, strojnásobil. Najrozšírenejšia je osamelosť medzi ľuďmi z Generácie Y, teda ľuďmi narodenými medzi rokmi 1985 až 1995. Dalajláma tvrdí, že vysvetlenie je nasledovné.

Pre časopis NY Times Dalajláma vysvetlil, že mnoho ľudí zo západných krajín pociťuje osamelosť preto, že majú pocit nepotrebnosti: „Problémom nie je nedostatok materiálneho bohatstva. Problémom je narastajúci počet ľudí, ktorí majú pocit, že nie sú užitoční, potrební, nepatria do spoločnosti… Ak sa chcete vyhnúť tomuto pocitu osamelosti a izolácie, myslím, že veľmi výrazný rozdiel činí nás podvedomý postoj. Najlepším spôsobom, ako ho upraviť, je byť s inými a schopnosť mať v pritom v myšlienkach štipku súcitu.“

Štatistiky Dalajlámovu myšlienku potvrdzujú. Ak porovnáme dnešnú populáciu a populáciu spred 50 rokov, v súčasnosti je trikrát viac mužov v aktívnom veku úplne neschopných nájsť si zamestnanie. Vzorec sa opakuje v takmer každej vyspelej krajine. Tento jav však nie je negatívny len čo sa ekonomiky týka, nepriaznivo zasahuje najmä ľudskú dušu. Pocit nepotrebnosti je obrovským zásahom do sebavedomia jedinca.

pixabay.com

Čo môžeme urobiť, aby sme tento trend zvrátili? Podľa Dalajlámu existujú na tento problém dve riešenia: „Prvé riešenie nie je systematické. Je osobné. Každý má niečo hodnotné, s čím sa môže podeliť. Každý deň by sme mali začať tým, že sa sami seba spýtame: Čo môžem dnes urobiť, aby som ocenil dary, ktoré mi iní ponúkajú?

Je dôležité, aby sme sa uistili, že spolupatričnosť nie je len abstraktná myšlienka, ktorú hlásame, ale záväzok, ktorý praktizujeme každý jeden deň. Je povinnosťou každého jedného z nás urobiť z toho zvyk. Potrebujeme vybudovať spoločnosť, v ktorej je každý jedinec potrebný.“

pixabay.com

Druhá rada znie: „Vodcovia si musia uvedomiť, že je potrebné vytvoriť spoločnosť plnú súcitu, ktorá každému poskytne dostatok príležitostí na zmysluplnú prácu. Každý by mal mať právo podieľať sa na vytváraní hodnôt. Deťom by sme mali poskytnúť dostatok príležitostí vzdelávať sa a trénovať tak, aby to obohatilo ich život. Mali by sme ich naučiť etickému porozumeniu, ale aj praktickým zručnostiam, ktoré im zabezpečia ekonomickú istotu a vnútorný pokoj. Súcitná spoločnosť musí ochraňovať zraniteľných a uistiť sa, že politika neuväzní ľudí v beznádeji, mizérii a závislosti.“

Súhlasíte s tým, čo radí Dalajláma?

Pozri aj: Príliš nad všetkým premýšľate? Duchovný guru Osho radí, ako sa tohto zlozvyku zbavíte

thepoerofideas
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)