Aj vy niekedy dáte na prvý dojem? Náš vzhľad o nás prezrádza skutočne veľa...

Všetci občas druhých súdime, najčastejšie samozrejme podľa vzhľadu. Neraz si však počas pár sekúnd vieme o niekom utvoriť obraz, pretože prvý dojem robí naozaj veľa. Hodnotíme naozaj každého, či už ide o rande alebo o predavačku v obchode. V mysli sa nám ihneď “načíta” hodnotenie. Bez toho, aby sme si to uvedomili, analyzujeme množstvo vecí. Od intelektu daného človeka, až po to, či nie je náhodou kriminálnikom.

Prekvapivo však prvé dojmy bývajú pomerne dosť presné, vraj sa len zriedkakedy zmýlime. Čo všetko teda môžeme vyčítať z fyzického vzhľadu človeka? Poďme sa pozrieť na 11 vecí, ktoré vás (možno) prekvapia.

Ak ste atraktívni, ľudia predpokladajú, že disponujete aj ďalšími pozitívnymi vlastnosťami

Môže za to fenomén, ktorý sa nazýva “Haló efekt”. Ten hovorí, že máme tendenciu pripisovať atraktívnym ľuďom viac pozitívnych vlastností, ako napríklad inteligenciu či lepšiu pamäť. Daniel Hamermesh z univerzity v Texase zistil vo svojej štúdii i to, že dobre vyzerajúci ľudia sú zvyčajne aj lepšie platení. Ak mali muži posudzovať prácu spisovateliek, oveľa lepšie hodnotili tie diela, ktoré podľa fotografie napísala atraktívnejšia spisovateľka.

pixabay.com

Vlastnosti človeka vieme posúdiť aj z fotografií

Dokonca aj z fotografie ľudia získajú prekvapivo presné informácie. V štúdii, ktorá sa uskutočnila v roku 2009, výskumníci z University of Texas v Austine ukázali účastníkom výskumu fotky 123 rôznych osôb. Bez ohľadu na sociálny status subjektov účastníci posudzovali extrovertnú črtu, sebavedomie, náboženstvo či celkovú spokojnosť so životom. Výsledky štúdie ukazujú, že aj na základe obyčajnej fotografie vieme človeka posúdiť prekvapivo dobre.

Črty a dĺžka tváre nám napovedia veľa o vodcovských schopnostiach

V roku 2013 sa skupina psychológov, neurovedcov a počítačových vedcov z Európy a USA rozhodla urobiť zaujímavý pokus. Študovali vzorku 47 mužov a 83 žien. V prvom rade ohodnotili výšku človeka a ako druhé skúmali vodcovské schopnosti analyzovaných jedincov. Prišli na niečo prekvapivé. Dĺžka tváre nás navádza k tomu, aby sme z nej na fotografii odhadli skutočnú výšku človeka. Pretiahnuté tváre sa skôr priraďovali vysokým ľuďom, ktorým by sme skôr “uverili” vodcovské schopnosti.

Tvár nám napovie veľa aj o agresivite

V roku 2013 sa v centre pre výskum behaviorálnych zmien na University College v Londýne na malej vzorke analyzovaných jedincov uskutočnila štúdia, v ktorej sa zistilo, že muži s vyššou hladinou testosterónu mali širšie tváre a masívnejšie líca. Títo muži taktiež vykazovali vyššiu pravdepodobnosť agresívneho správanie sa, než ostatní.

pixabay.com

Z našej tváre ľudia vyčítajú aj našu dôveryhodnosť

V štúdii z roku 2015 vedci ukázali ľuďom fotografie 10 rôznych ľudí s piatimi rôznymi výrazmi tváre a potom ich poprosili, nech skúsia ohodnotiť ich dôveryhodnosť, silu či priateľstvo. Ľudia, ktorí sa usmievali pôsobili oveľa dôveryhodnejšie a priateľskejšie než tí s nahnevaným výrazom.

Ak pôsobíte “nedôveryhodne,” pravdepodobne vás okolie vyhodnotí aj ako kriminálnika

Nie je celkom zrejmé, prečo niektorí z nás vyzerajú dôveryhodnejšie než ostatní, ale táto vlastnosť môže mať dôsledky, ktoré ovplyvnia náš život. Výskumná skupina z Izraela a Veľkej Británii sa zamerala na výskum, v ktorom si mali dobrovoľníci prezrieť fotografie mužov a žien, ktoré boli náhodne vybrané z dvoch fotografických databáz. Ich úlohou bolo ohodnotiť emocionálny stav, osobnostné rysy, a“trestný” vzhľad ľudí na snímke. Prvá sada fotiek pochádzala z databázy policajnej stanice Mugshot; druhú skupinu fotografií tvorili herci, ktorí mali za úlohu “zahrať” nejakú emóciu (šťastie, neutralitu či zlosť). Ľudom so zamračeným výrazom účastníci výskumu skôr pripisovali vlastnosti kriminálnika.

Niekedy to, ako nás ľudia ohodnotia, môže byť otázkou života a smrti

Predstavte si, že pred vás položia sériu fotografií, na ktorej sú väzni, ktorí spáchali vraždu prvého stupňa. Aby toho nebolo málo, polovica väzňov bola odsúdená na doživotie, zatiaľ čo druhá čakala na popravu. Vedeli by ste na základe fotografií určiť, že sa pozeráte na vraha? Presne to bolo cieľom štúdie uskutočnenej v roku 2015. Dobrovoľníci, ktorí sa zúčastnili výskumu, mali za úlohu určiť dôveryhodnosť ľudí, na ktorých sa pozerajú. Väčšiu dôveryhodnosť pociťovali k tým, čo boli „len“ odsúdení na doživotie.

Náš fyzický vzhľad toho prezradí veľa aj o našich zdravotných ťažkostiach

Zaujímavosťou napríklad je, že nadmerné množstvo vrások sa priraďuje k srdcovo-cievnym ťažkostiam. Štúdia uskutočnená v roku 2012 preukázala, že ženy vo vyššom veku, ktoré paradoxne vôbec nevyzerali na svoj vek, mali zdravšie srdce, než ich rovesníčky. Asi platí, že krása musí vyžarovať aj zvnútra. V tomto prípade to platí doslova.

pixabay.com

Oči nie sú len bránou do duše, ale aj do zdravia

Nejeden skúsený doktor dokáže z očí diagnostikovať viacero ochorení. Červené škvrny na sietnici a svetlocitlivé očné pozadie môže byť znakom cukrovky. Nie je to len ľudová povera. Príliš vysoká hladina cukru v krvi môže blokovať krvné vlásočnice v sietnici a to spôsobuje dané problémy.

Nielen tvár o nás prezradí veľa. Niečo o nás prezradia aj prsty

Vedci študovali dĺžku prstov u 1 500 pacientov s rakovinou prostaty a u 3 000 mužov, ktorí nevykazovali žiadne známky ochorenia. Štúdia bola v skutku dlhodobá – trvala 15 rokov. Zistilo sa, že muži, ktorí majú ukazovák rovnaký alebo dlhší, ako prstenník, majú až o 1/3 vyššie riziko vzniku rakoviny prostaty.

pixabay.com

Aj výška môže byť signálom pre vznik niektorých ochorení

Jedna zo štúdií zistila vyššie riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení u ľudí, ktorí mali zopár centimetrov navyše. U nižších ľudí sa toto riziko značne znižovalo.

Pozri aj: TENTO TEST 9 CHARAKTERISTÍK OSOBNOSTÍ OPÍŠE KAŽDÉHO Z VÁS ÚPLNE DOKONALE

businesscenter
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)