Alexandra Geletová / /
Je možné, že nikdy nezomrieme, a že budeme žiť večne? Podľa tohto vedca áno.

Rôzne štúdie o ľudskom vedomí si za posledné desaťročia získali naozaj veľkú pozornosť verejnosti. Ľudia začali viac a viac odkrývať tajomstvá nášho sveta – ako funguje, prečo funguje a načo funguje. A nie len to, veda pokročila v mnohých oblastiach, no ľudia majú stále väčšiu túžbu odhaliť a zistiť ešte viac. A tento hlad po informáciach je niečo, čo nemôžeme ignorovať. Kvantová fyzika pravdepodobne dokázala, že existuje niečo ako posmrtný život. Vedec Robert Lanza tvrdí, že ide o teóriu biocentrizmu, čo znamená, že smrť je len ilúzia, ktorú vytvorilo naše vedomie.

Vedec, profesor a doktor Robert Lanza tvrdí, že život, alebo resp. vedomie je to, čo vytvára vesmír, a nie naopak. Meno tohto vedca sa však veľmi často spája s kontroverznými témami.  Robert pracuje v oblasti výskumu kmeňových buniek a klonovania už viac než desať rokov a jeho kniha s názvom „Biocentrizmus“ priniesla ešte viac diskusií na danú tému.

Podľa neho, priestor a čas neexistujú lineárnym spôsobom, teda tak, ako si myslíme. Aj keď sú jeho myšlienky a zmýšľanie doslova nadčasové, súčasní vedci a vedecká komunita majú na jeho myšlienky rôzne názory.

Lanzova teória

pixabay.com

Podľa Lanzovej teórie, ak teda priestor a čas nie sú lineárne, smrť taktiež nemôže v žiadnom reálnom zmysle existovať. Lanzova myšlienka biocentrického vesmíru hovorí o tom, že život a biológia sú ústrednými prvkami bytosti, skutočnosti a vesmíru.

Biocentrizmus stavia na myšlienkach kvantovej fyziky. Zatiaľ čo fyzika sa považuje za nevyhnutnú pre štúdium vesmíru a chémia nevyhnutnú pre štúdium života, biocentrizmus dáva biológiu pred všetky ostatné vedy, a tak vznikla nová teória, teória o všetkom – teória o vesmíre.

Teória ďalej tvrdí, že život nie je len náhodný produkt zákonov fyziky, ale pojednáva o tom, že život je v podstate nesmrteľný.

Jadro biocentrizmu tvorí sedem princípov. Druhý a tretí princíp uvádzajú, že naše vonkajšie a vnútorné vnímanie sa prelínajú. Šiesty a siedmy princíp zase uvdázajú, že priestor a čas nie sú objektmi alebo vecami, ale skôr nástrojmi nášho chápania. Jednoduchšie povedané, priestor a čas si so sebou nosíme, ako si korytnačky nesú svoj pancier. To znamená, že aj my sami existujeme mimo času a priestoru.

A tým pádom existuje mimo času a priestoru aj naše vedomie. Čiže, na základe Lanzovej teórie, jediné, čo zomiera, je naše telo. Vedomie ostáva žiť aj naďalej a následne sa premiestňuje do iného vesmíru a do podobného tela, kde opäť žijeme, a tak sa to opakuje stále dookola.

Čo si o tejto teórii myslíte vy?

pixabay.com

Pozri aj: Čo nás čaká po smrti? Týchto 10 skúseností ľudí, ktorí prežili klinickú smrť, vás určite nenechá ľahostajnými

educateinspirechange, robertlanzabiocentrism
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)