Psychická šikana či psychický teror sú rozšírené čoraz viac...

Strach je emócia, s ktorou sa stretáva každý jeden jedinec a všetci sa s ním vyrovnávame po svojom. Niektoré spôsoby sú zdravé a konštruktívne, iné sú naopak deštruktívne a skôr ubližujú. A každý, kto je tyranom, skrýva strach. Pochybujú sami o sebe a so svojím strachom bojujú tak, že vyvolávajú strach v iných. Tyranom môže byť ktokoľvek. Odhaliť ho v druhých je jednoduché, no oveľa náročnejšie je priznať si, že ste sa ním stali vy sami. Týchto 8 varovných znamení vám signalizuje, že ste sa stali psychickým tyranom.

Potrebujete všetko kontrolovať a viesť

Tyrani majú pocit, že nie sú dostatočne dobrí, silní, múdri či mocní a majú preto potrebu každému dokazovať opak. Hlavne sami sebe. Snažia sa kontrolovať všetko, aby tak mali pocit, že majú pod kontrolou svoj vlastný život. Ak nad situáciou nemajú úplnú kontrolu, boja sa, že by im mohlo byť ublížené. Chcú dominovať, aby sa uistili, že nikto im nemôže ublížiť.

Najlepší spôsob, ako sa vyrovnať so strachom, je konfrontovať ho. Konfrontuje osoby, ktoré vám spôsobujú pocity menejcennosti. Nájdite zdroj strachu a postavte sa mu čelom.

pixabay.com

Rýchlo sa nahneváte

Tyrani majú strach z toho, že nemajú pod kontrolou svoje vlastné emócie. Môžu byť častejšie emočné nevyrovnaní a pod veľkým nátlakom, ľahšie preto vybuchnú. Aj v tomto prípade je nutné hľadať korene strachu a hnevu a vyrovnať sa s nimi.

Nedokážete ovládať svoje impulzy

Strach a hnev môžu občas zatemniť náš úsudok a premôcť nás. Ľudia s nízkou schopnosťou kontrolovať svoje impulzy však podľahnú takmer každej emócii. Existuje ale niekoľko spôsobov, ako urobiť takpovediac z tsunami vlnku, tie si však tyrani väčšinou neuvedomujú.

Je dôležité uvedomiť si, čo naše emócie spôsobuje a dokázať rozoznať situácie, kedy sa pocity nebezpečne stupňujú. Jedna z možností je danú situáciu opustiť, alebo sa jej vyhýbať. Napríklad, ak viete, že vás do nepríčetnosti nahnevajú večerné televízne noviny, nezapínajte televíziu.

Nedostatok empatie

Je oveľa jednoduchšie páchať fyzické či psychické zlo na iných ľuďoch, ak dôjde k takzvanej dehumanizácii, teda „odľudšteniu“. K dehumanizácii dochádza vtedy, ak osobe, s ktorou máte dočinenia, chýba ľudskosť a stáva sa len prekážkou, s ktorou musíte bojovať. Alebo v prípade, ak niekoho nepoznáte pod jeho menom, ale poznáte ho len ako toho, čo vykonáva nejakú prácu (napríklad ten zubár od vedľa).

Je oveľa jednoduchšie vedieť, že ste práve stretli vedúcu oddelenia ako Katku, ktorá má doma dve deti a má dve práce naraz, aby sa dokázala postarať o domácnosť i deti, keďže má vážne chorého manžela. Avšak nie je to správne. Je potrebné vedieť, že všetci sme len ľudia so svojimi starosťami a radosťami. Snažte sa pochopiť, že druhá osoba môže mať tiež práve taký zlý deň ako vy. Pokiaľ sa snažíte iným ľuďom porozumieť, oveľa menej často dochádza k nezhodám.

pixabay.com

Netolerujete rozdielnosti

Človek je tvoj sociálny a potrebuje mať pocit začlenenia sa do skupiny. Inštinktívne sa začleňujeme do skupín, a každý, kto do našej skupiny nepatrí, je hrozbou. Ľahko sa môže stať, že odsúdime člena inej sociálnej skupiny, či už ide o rozdiely v ekonomike, politike, či náboženstve.

Médiá tento fenomén vyhnali do extrému a nie je ničím výnimočným, že v záujme zárobku stavajú sociálne skupiny proti sebe. Dôležité je vedieť uzavrieť kompromis. Chápať, že všetci sme iní a každý hľadí na tú istú vec z iného uhla pohľadu. Namiesto odmietania iných názorov sa pokúste zistiť, prečo sú tie názory iné a prečo ľudia veria tomu, čomu veria.

Neprijímate zodpovednosť za svoje činy

Tyrani väčšinou odmietajú prijať zodpovednosť za svoje činy a vinia niekoho, či niečo iné. Nič nevnímajú ako svoju vinu. Reagujú v hneve a strachu. Sami seba vnímajú ako obeť alebo ako hrdinu. Aj v príbehoch tí najväčší zloduchovia vidia samých seba ako hrdinov. Nemyslia si, že sú zodpovední za svoje činy, veď predsa bránia svoj postoj.

Nezávisle od situácie, sami sme vždy zodpovední za to, čo robíme. Je našou vlastnou voľbou, čo urobíme, a čo nie. Ak sa ale rozhodnete riešiť situácie pomocou násilia, je nutné za to prebrať zodpovednosť, pretože ste to práve vy, kto sa mohol rozhodnúť aj inak.

Pocit nadradenosti

Tyrani majú často pocit, že sú v nadradenej pozícii – či už ide o náboženstvo alebo o peniaze. Pocit nadradenosti ich utvrdzuje v tom, že môžu s inými zaobchádzať zle. Je nevyhnutné uvedomiť si, že všetci sme ľudia, nikto nie je nadradený ani podradený a jediné, čo potrebujeme, je empatia.

Všetci máme niečo, v čom vynikáme a oblasti, v ktorých zas tak dobrí nie sme. Môžete byť skvelým bankárom, nemôžete však fungovať, pokiaľ nikto neupečie chlieb, nevyrobí nábytok alebo sa nebude venovať informatike. Všetci máme vo svete svoje miesto.

pixabay.com

Obviňujete obeť

Pretože je náročné prijať zodpovednosť, tyrani často zvaľujú vinu na svoje obete. „On/ona ma k tomu donútil/a“ je častou výhovorkou. Žiadne fyzické či psychické násilie však za žiadnych okolností prípustné nie je. Vždy si môžete zvoliť inú cestu, iný spôsob. Získajte, čo chcete, ale bez násilia. Vždy je iná možnosť.

Pozri aj: Komunikovať s tvrdohlavými a „komplikovanými“ ľuďmi môže byť náročné. Týchto 5 techník vám ale pomôže zvládnuť ich

powerofpositivity
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy