Dávate si záležať na prvom dojme, ktorý v ľuďoch zanecháte?

Psychológovia sú ako detektívi – vždy sa snažia pozrieť sa pod povrch každodenných interakcií aby zistili, o čom ľudia v skutočnosti premýšľajú alebo čo cítia. V priebehu niekoľkých posledných desaťročí začali riešiť stovky tajomstiev a neobišli samozrejme ani to, ako v druhých zanechať čo najlepší prvý dojem. 

Zlý dojem sa dá zmeniť

Vedci boli veľmi dlho presvedčení o tom, že ak bol prvý dojem zlý, už sa to nedá napraviť. Našťastie, nedávne výskumy však naznačujú presný opak. Ak dáte človeku šancu vidieť vaše správanie v novom svetle, máte šancu zmeniť jeho mienku o vás.

Ľudia si najskôr na ostatných všímajú dôveryhodnosť

Podľa profesorky z Harvardskej univerzity sa ľudia pýtajú samých seba dve otázky vždy, keď sa stretnú s niekým novým, a to: „Môžem tejto osobe dôverovať?“ a „Môžem túto osobu rešpektovať?“ Inými slovami, chcú sa dozvedieť, či ste milí a dôveryhodní. Práve tieto vlastnosti sú dôležitým fatkorom pri tom, ako vás ľudia hodnotia.

pexels.com

Preferujeme ľudí, ktorí zdieľajú osobné informácie

Výskumy poukazujú na to, že je oveľa lepšie informácie, ktoré môžu byť trápne odhaliť, než sa ich snažiť skrývať. Keď nás iní prekuknú a zistia, že pred nimi niečo skrývame, alebo im nehovoríme úplnú pravdu, majú tendenciu vnímať nás ako menej dôveryhodných.

V jednom experimente účastníci zohrávali úlohu uchádzačov o zamestnanie. „Žiadatelia“ boli požiadaní, aby vyplnili dotazník, v ktorom sa ich výskumníci pýtali, či niekedy užívali drogy, prípadne si mali predstaviť, že áno. Väčšina sa rozhodla zatajiť informácie o tom, o ktoré drogy sa jednalo a ako často. A výsledok? Zamestnávatelia chceli viac zamestnať tých, ktorí povedali „áno“ a uviedli bližšie informácie než tých, ktorí nenapísali vôbec nič.

Priazeň ľudí si získate tým, že ich napodobníte

A tajomstvo je odhalené: napodobňovanie ľudí a ich reči tela je cestou k úspechu. Niekedy to robíme nevedomky, no ak sa chcete presvedčiť, či to naozaj funguje, skúste si rovnako preložiť nohy, podopierať sa rovnakou rukou, či napodobniť výraz tváre ako druhá osoba.

Ľudia, ktorí rýchlo rozprávajú, skôr presvedčia tých, ktorí s nimi nesúhlasia

Ak sa pokúšate presvedčiť niekoho, kto má na vec odlišný názor, nedajte mu príliš veľa času kriticky premýšľať o vašich argumentoch. Preto musíte rozprávať rýchlo. Tým ostatným nedáte šancu. Podľa vedcov im jednoducho neostáva nič iné, než len s vami súhlasiť.

pexels.com

Máme tendenciu považovať ľudí s nadváhou za menej schopných

Akokoľvek kruto to znie, je to pravda. V jednom výskume muži a ženy hodnotili životopisy uchádzačov o zamestnanie, súčasťou ktorých boli aj fotografie obéznych i neobéznych ľudí. Výsledky ukázali, že obézni ľudia boli považovaní za výrazne menej kompetentných. Zaujímavé však je, že aj samotní účastníci s nadváhou preukázali zaujatosť voči iným obéznym kandidátom. Iný výskum zas tvrdí, že ľudia s nadváhou sú vnímaní ako menej produktívni, náchylní k problémom medzi ľuďmi, leniví a menej inteligentní.

Určité „tmavé“ osobnostné črty sú spojené s úspechom

Vedci tvrdia, že ľudia, ktoré majú väčšie sklony k narcizmu a machiavellizmu (ochota manipulovať a zneužívať iných ľudí), sú pravdepodobne v živote úspešnejší. Konkrétne tí, ktorí vykazujú narcistické črty, dostávajú vyšší plat a vo všeobecnosti robia lepší prvý dojem, najmä pri pracovných pohovoroch. Tí, čo inklinujú k machiavellizmu, majú zas zvyčajne vedúce postavenie a sú spokojní so svojou kariérou.

pexels.com

Ľudia si viac pamätajú tých, ktorí sa usmievali

Ak chcete, aby si vás ľudia po prvon stretnutí zapamätali, najlepšie bude, ak sa budete usmievať. Je to zvláštna, no vedcami potvrdená technika, ak nechcete byť hneď zabudnutí.

Pozri aj: Týchto 6 zvláštnych psychologických efektov ovplyvňuje naše správanie každý jeden deň

thisisinsider
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy