Každý súdi. Bez ohľadu na povahu a na to, aký človek je si každý podvedome vytvára o druhom názor. Prvý dojem si vytvoríme už niekoľko sekúnd po tom, čo sme niekoho prvýkrát videli.

V priebehu niekoľkých sekúnd si vytvoríme názor hneď na niekoľko vecí, nezávisle od toho, či niekoho stretnete náhodne v potravinách na nákupe, alebo ste práve na prvom rande. Na základe výzoru odhadujeme, nakoľko je dotyčný inteligentný, alebo či by bol schopný spáchať zločin. Prekvapivo, v niektorých prípadoch je náš odhad veľmi presný, v iných je však úplne nesprávny. Čo je to, čo sa dá z výzoru vyčítať?

Ľudia predpokladajú, že ak je niekto atraktívny, aj jeho ďalšie vlastnosti sú pozitívne

V psychológii sa tento fenomén nazýva haló efekt. Jeho podstatou je, že atraktívnym ľuďom automaticky pripisujeme aj iné pozitívne vlastnosti. Napríklad predpokladáme, že atraktívni ľudia sú určite aj inteligentní a zodpovední. Psychológ z univerzity v Texase skúmal atraktivitu na pracoviskách. Zistil, že okrem iného, ľudia často vyvodzujú závery, že krajší ľudia majú vyšší plat.

V ďalšom výskume boli mužom prezentované eseje neznámych žien. Ak bola pripojená fotka atraktívnej ženy, o ktorej predpokladali, že je autorkou eseje, práca bola hodnotená pozitívnejšie, než tie, pri ktorých boli priložené fotky menej atraktívnych žien alebo k nim nebola žiadna fotka.

Na to, aby vás niekto posúdil, stačí aj fotka

Ľuďom stačí vidieť vašu fotku na to, aby si o vás utvorili názor. V roku 2009 sa študenti z univerzity v Texase zúčastnili výskumu, v ktorom im vedci prezentovali 123 fotiek. Na niektorých fotkách mali ľudia neutrálny výraz, na niektorých smeli ľubovoľne zapózovať. Bez ohľadu na pózu na fotke boli posudzovatelia schopní posúdiť, nakoľko je niekto extrovert, aké má sebavedomie, či je veriaci, konformný a svedomitý.

pixabay.com

Ľudia využívajú odhad výšky na to, aby zistili vodcovské schopnosti

V roku 2013 skupina psychológov, neurológov a počítačových expertov z Európy a USA vykonala výskum, v ktorom ukazovali účastníkom portréty 47 mužov a 83 žien a žiadali, aby najprv posúdili ich výšku a potom ich vodcovské schopnosti. Ukázalo sa, že účastníci sa riadia znakmi ako pohlavie a dĺžka tváre, aby odhadli výšku ľudí na fotke a tie isté faktory potom využili na posúdenie vodcovských schopností. Tváre, o ktorých si ľudia mysleli, že patria vyšším ľuďom, boli posudzované ako tie, ktoré zároveň patria lepším vodcom.

Črty tváre napovedajú, či je niekto agresívny

Výskum, taktiež z roku 2013 ukázal, že muži, ktorí majú vyššiu hladinu testosterónu, majú širšiu tvár a výraznejšie lícne kosti. Muži s takýmito črtami sú považovaní za agresívnejších.

pixabay.com

Z čŕt tváre odhadujeme, nakoľko je niekto silný

Vo výskume z roku 2015 vedci ukazovali účastníkom sériu fotografií, na ktorých mal každý jedinec päť rôznych výrazov tváre. Mali posúdiť, nakoľko je človek priateľský, dôveryhodný a silný. Nie je prekvapením, že ľudí so šťastným výrazom tváre považovali za priateľskejších a dôveryhodnejších, než tých zamračených. Tých so širšími tvárami považovali za silnejších.

Ľudia, ktorí vyzerajú menej dôveryhodne, sú považovaní za kriminálnikov

Nie je celkom jasné, prečo sa niektorí ľudia javia byť dôveryhodnejší, než iní, môže to však mať celoživotné následky. Vedci z Izraelu a Británie požiadali skupinu účastníkov, aby posúdili, ženy a mužov na fotkách. Mali hodnotiť ich aktuálny emocionálny stav, osobnostné vlastnosti a to, či sa im dotyčný javí ako kriminálnik. Prvý súbor fotiek si vedci požičali od policajtov. Na druhej sérii fotiek boli herci, ktorí sa tvárili šťastne, neutrálne a nahnevane. Bez ohľadu na to, či na fotkách boli skutoční kriminálnici alebo herci, ľudia, ktorí boli hodnotení ako menej dôveryhodní, nahnevaní a viac dominantní boli vnímaní ako kriminálnici.

To, ako ľudia vnímajú našu tvár, môže predstavovať rozdiel medzi životom a smrťou

V roku 2015 veci ukázali ľuďom 200 fotiek, na ktorých boli muži odsúdení na smrť. Mali hodnotiť, nakoľko sa im človek zdá dôveryhodný. Tí, ktorí sa zdali ako menej dôveryhodní, boli skôr poslaní na trest smrti. Desivé je, že muži, ktorých neskôr oslobodili, prišli účastníkom výskumu ešte menej dôveryhodní, než tí, ktorých odsúdili a neskôr popravili.

Výzor môže súvisieť so zdravotným stavom. Vrásky napríklad môžu poukazovať na problémy so srdcom

Zvráskavená tvár môže ukázať viac, než len vek. Môže nám prezradiť aj to, ako funguje naše srdce. V istom výskume vedci skúmali množstvo vrások na tvári a na vrchnej vnútornej strane rúk. Porovnávali skupinu ľudí, ktorých rodičia žili dlho a obyčajnú skupinu ľudí v rovnakom veku. Ženy s najnižším rizikom srdcových chorôb boli popisované ako o dva roky mladšie, než bol ich skutočný vek.

pixabay.com

Skryté zdravotné problémy môže byť vidno na očiach

Lekári dokážu určiť množstvo diagnóz len z pohľadu do očí. Červené bodky na sietnici oka napríklad môžu značiť diabetes. Ak hladina cukru v krvi príliš stúpne, spôsobí to upchatie žiliek v sietnici, čo vedie k opuchu a svrbeniu.

Tvár nie je všetko. U mužov údajne dĺžka prstov súvisí s rizikom rakoviny

Výskumu sa zúčastnilo 1500 mužov trpiacich rakovinou prostaty a 3000 zdravých mužov po dobu 15 rokov. Ich úlohou bolo pozrieť sa na obrázky rúk a vybrať dĺžky prstov, ktoré sa najviac podobajú na tie ich. Muži, ktorých ukazováky boli rovnako dlhé alebo dlhšie ako prstenníky, mali o jednu tretinu nižšiu šancu, že im bude diagnostikovaná rakovina, než muži, ktorých prstenníky boli kratšie. Efekt bol výraznejší, keď mali muži menej ako 60 rokov. Ak sa vám to zdá nepravdepodobné, výsledky sú len probabilistické a sú potrebné ďalšie výskumy.

Výška taktiež môže súvisieť s niektorými ochoreniami

Štúdie ukazujú, že u vyšších ľudí je nižšie riziko, že budú trpieť ochoreniami srdca, kým nižším ľuďom hrozí nižšie riziko rakoviny. Vedci veria, že toto všetko súvisí s množstvom produkovaného rastového hormónu, ktorý môže pre niektorými chorobami chrániť, ale aj naopak, zvyšovať riziko vzniku iných ochorení. Napriek zisteniam, to že je niekto vysoký, neznamená, že nikdy nebude mať choré srdce, a že nízky človek nemôže ochorieť na rakovinu.

Najbližšie, ak sa prejdete po meste, či pôjdete na nákup, skúste sa obzrieť okolo seba a všímať si ľudí. Čo vás pri pohľade na neznámeho človeka napadne ako prvé? Sympatia? Antipatia? Je ten človek dobrý, či zlý?

Pozri aj: TENTO ČLÁNOK VÁM PODROBNE UKÁŽE, PODĽA ČOHO A AKO VÁS ĽUDIA SÚDIA NA ZÁKLADE VÝZORU VAŠEJ TVÁRE

psych.sk (Petra Sušaninová) thisisinsider.com
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)