Týchto 10 krokov odhalila samotná FBI. Pomôžu vám presvedčiť kohokoľvek a získať tak to, čo chcete.

Federálny vyšetrovací úrad, teda FBI, je známa tým, že efektívne využíva taktické vedomosti v boji proti zahraničným alebo domácim hrozbám. Od koho sa teda sa lepšie priučiť umeniu presviedčania, než od tých najgeniálnejších myslí, ktoré pre FBI pracujú? Presviedčacie techniky sa využívajú ako vo vyšetrovaní, tak aj v každodennom bežnom živote. Toto je teda desať spôsobov, ako niekoho presvedčíte a získate tak to, čo chcete.

Oslovujte ľudí ich menami

Keď ľudí začnete oslovovať ich menami, budú sa cítiť rešpektovaní, a dokonca to v nich môže vzbudiť pocit nadradenosti. Môžu sa vám tak ľahšie a rýchlejšie otvoriť.  Jediná výstraha: neopakujte meno osoby až príliš často, potom to už môže vyznieť silene a druhej osobe sa to nemusí páčiť.

Neopravujte ich, a to ani vtedy, keď nemajú pravdu

Tento bod môže byť pre nás ťažké dodržať, kedže ide o prirodzenú ľudskú vlastnosť. Vždy sa snažíme opraviť niekoho, kto podľa nás nemá pravdu, o to viac vtedy, ak sme presvedčení, že pravda je na našej strane. Hovoriť však niekomu, že sa mýli, je kontraproduktívne. Namiesto toho by sme mali zamerať svoje schopnosti na počúvanie druhej osoby.

pixabay.com

Správajte sa zdvorilo

Napriek tomu, že ľudia sú odlišnej povahy a každý v istých situáciach reaguje inak, zdvorilosť je tá najoverenejšia cesta.  Najlepšie iného človeka presvedčíme vtedy, ak sme preukázateľne zdvorilí.

Usmievajte sa

Teraz sa zamyslite nad tým, ako ste sa tvárili naposledy, keď ste niekoho stretli. Usmiali ste sa na nich? Ak nie, aké boli vaše prvé myšlienky? Ide o to, že úsmev je veľmi silná zbraň takmer na všetko. Ak sa na niekoho usmejete, podnecuje to v ňom pocity pozitívnosti a otvorenosti a tak sa zároveň stáva aj otvorenejším pre vaše návrhy.

Opakujte to, čo hovorí druhý

Opakovanie toho, čo hovorí ten druhý je znakom aktívneho počúvania – znakom, ktorý je, bohužiaľ, v dnešnom svete nie príliš bežný. Ľudia sa cítia viac otvorení novým veciam ak vidia, že ich niekto počúva.

Urobte dobrý prvý dojem

Šaty perfektné. Vlasy učesané. Doplnky vhodne zvolené. Ukážte maximálnu starostlivosť o váš vzhľad. Prečo? Pretože prvý dojem je veľmi dôležitý, ba dokonca až kľúčový pre akékoľvek iné interakcie, ktoré by ste s druhým človekom mohli mať. Upravený zovňajšok a pocit sebaistoty naznačuje tomu druhému, že ste profesionál  – a čo je možno ešte dôležitejšie, že aj jeho považujete za profesionála.

pixabay.com

Nešetrite komplimentmi

Ľudia milujú komplimenty, dokonca aj tí najtvrdší z nás. Kompliment sa dá považovať za akt úprimnosti. Táto presviedčacia technika funguje naozaj na všetkých ľudí, pretože nejestvuje nikto, kto by nerád počúval lichôtky na svoju adresu.

Hýbte hlavou

Konkrétnejšie povedané, nakláňajte hlavu k druhej osobe. Mierne naklonenie hlavy je znakom dohody a aktívneho počúvania, ktoré si ľudia veľmi cenia. Jemné prikyvovanie hlavou môže taktiež zlepšiť a prehĺbiť pocit dôvery.

Zbavte sa túžby hovoriť

„Boh nám dal dve uši a jedny ústa.“ Bez ohľadu na to, ako veľmi veriaci alebo neveriaci ste, táto replika v sebe nesie dôležitú lekciu. Jednoducho povedané, nehovorte viac ako druhá osoba, radšej viac počúvajte. Pri presviedčaní sa vám to určite vyplatí. Aj agenti FBI dodržujú pravidlo 30 sekúnd, ktoré hovorí o tom, že rozprávajú maximálne 30 sekúnd a vyjadrujú sa jednoduchými vetami.

pixabay.com

Technika zrkadlenia – kopírujte správanie iných

Táto posledná taktika je rovnako účinná, ako tie predchádzajúce. Ak budeme kopírovať správanie a mimiku druhých, teda ak budeme konať úplne ako cez zrkadlo, vytvára to priestor pre vzájomnú dohodu a dôveru. V praxi to vyzerá asi tak, že ak si druhá osoba napríklad preloží nohy cez seba, preložte si ich aj vy. Alebo ak si niekto odpije z pohára, napite sa tiež.

Pozri aj: 8 psychologických tipov od tajného agenta FBI, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť ľudí

powerofpositivity
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy