foto: Unsplash

Na Slovensku príliš rozšírené nie sú, no vo svete tieto pojmy využíva čoraz viac ľudí.

Viete napríklad, čo znamená, ak niekto žije v polyamorickom zväzku alebo o sebe vyhlási, že je demisexuál? V oblasti sexuality majú mnohé krajiny čoraz otvorenejšiu myseľ a viac akceptujú ľudí, ktorí sa akosi nevedia zaradiť do žiadnej „bežnej“ skupinky ľudí. Aj keď je Slovensko v tomto smere ešte vždy vo veľkej miere konzervatívne, o týchto pojmoch by ste mali vedieť aj vy.

Sexuálna fluidnosť

Pod pojmom sexuálna fluidita rozumieme fakt, že sexuálna orientácia či sexuálna identita človeka, sa môže časom meniť. V pravdivosti tohto tvrdenia sa však zatiaľ vedci nezhodli. Niektorí tvrdia, že orientácia sa meniť môže, iní si myslia, že je človeku vrodená a počas života ostáva nemenná.

Gray-sexuál

Asexualita je definovaná ako nepociťovanie príťažlivosti voči inej osobe nezávisle od pohlavia. Existuje niekoľko typov asexuality od úplnej neprítomnosti libida a sexuálnej príťažlivosti až po asexualitu, v rámci ktorej jedinec príťažlivosť pociťuje, ale vystačí si so sebauspokojovaním. Gray-sexuál je však pojem, ktorý označuje širšiu škálu, hovoríme o jedincoch, ktorí občas môžu pociťovať sexuálnu príťažlivosť voči inej osobe.

Nonmonosexuál

Tento pojem znamená, že človeka nepriťahuje len jedno pohlavie. Zastrešuje skupiny ľudí, ako napríklad bisexuálov či pansexuálov.

unsplash.com

Monosexuál

Monosexuál je opakom nonmonosexuála. Monosexuálom je každý, kto v partnerskom alebo sexuálnom zmysle preferuje jedno pohlavie. K monosexuálom patria napríklad heterosexuáli či homosexuáli.

Allosexuál

Pojmom allosexuál označujú asexuáli niekoho, kto pociťuje sexuálnu príťažlivosť k inej osobe. Allosexuálom je teda ktokoľvek, kto nie je asexuálom.

Skoliosexuál

Ak je niekto skoliosexuál, znamená to, že ho priťahujú ľudia, ktorí navonok nespadajú do kategórie mužov ani žien, teda queergender či transgender jedinci.

Demisexuál

Demisexuál je človek, ktorý nedokáže pociťovať sexuálnu príťažlivosť len tak k hocikomu. Aby sa s niekým sexuálne zblížil, musí si s ním najprv vytvoriť hlboké emocionálne puto. Za istých okolností je demisexualita prirovnávaná k istej forme asexuality, keďže demisexuálovia neraz nepociťujú sexuálnu príťažlivosť vôbec.

unsplash.com

Pansexuál/omnisexuál

Týmito pojmami označujeme ľudí, ktorí sú romanticky aj/alebo sexuálne priťahovaní rôznymi inými pohlaviami a ľuďmi s rôznou orientáciou. Nie je to však to isté ako bisexualita, keďže tá nezahŕňa jedincov, ktorí sa označujú ako nonbinárni, teda takí, ktorí majú pocit, že nepatria ani k ženám, ani k mužom. Aj keď pansexuál môže byť zároveň bisexuálom.

Gynesexuál

Gynesexuál je niekto, koho priťahuje ženskosť. Ak je napríklad muž heterosexuál, je zároveň aj gynesexuálom. Ak by však napríklad žena bola homosexuálna, takisto by bola zároveň gynesexuálkou. Okrem toho však môže byť gynesexuálom ktokoľvek, koho priťahujú zženštilí muži.

Androsexuál

Androsexualita je opakom gynesexuality. Pojem označuje človeka, ktorého priťahuje mužnosť. Androsexuálne sú napríklad heterosexuálne ženy, homosexuálni muži alebo niekto, koho priťahujú ženy s mužskými črtami.

Polyamoria

Ak niekto žije v polyamorickom zväzku, znamená to, že je vo vzťahu s viacerými ľuďmi súčasne. Samozrejme, je k tomu potrebný súhlas všetkých „zúčastnených“. Polyamoria má rôzne formy, môže ísť o spolužitie viacerých mužov a žien, pričom sa nebránia novým partnerom. Alebo môže ísť naopak o spolužitie uzavretej skupinky ľudí, ktorá nových partnerov nepripúšťa.

foto: Unsplash

Heterosexuál

Heterosexualita patrí v tomto prípade k tým známejším pojmom, ide o emocionálnu a/alebo sexuálnu príťažlivosť pociťovanú k osobe opačného pohlavia.

Aromantik

Ak by ste od aromantika čakali, že vás pozve na romantickú večeru či vám prinesie milý darček, ste na omyle. Aromantici totiž dokážu nadväzovať vzťahy, no romantike sa vyhýbajú.

Intersexuál

Intersexuál je jedinec, ktorému sa inak hovorí aj ľudský hermafrodit. Taký človek môže mať navonok pohlavné orgány patriace jednému pohlaviu, no vnútorné orgány sú orgány opačného pohlavia. Okrem toho majú aj inú výbavu chromozómov a v niektorých prípadoch majú lekári pri narodení skutočne problém zistiť, ktoré pohlavie u človeka prevláda.

Questioning

Viete, čo znamená písmenko Q v LBGTQ? Ide o označenie jedinca, ktorý si ešte nie je svojou orientáciou a sexuálnou identitou istý a zatiaľ ju stále skúma.

Queer

Písmenko Q však môže mať viacero významov a označujeme ním aj tzv. queer jedincov, teda takých, ktorí sa definujú ako nonbinárni a nie sú heterosexuálni. Pojem queer zastrešuje aj vyššie spomínaných sexuálne fluidných jedincov.

pixabay.com

Transgender

Pojem transgender patrí taktiež medzi tie známejšie a označuje jedinca, ktorí sa nestotožňuje s pohlavím, ktoré mu bolo určené pri narodení. Žena napríklad nie je spokojná vo svojom tele a chcela by byť mužom alebo naopak, muž má pocit, že je viac ženou. Transgender jedinci môžu mať rôznu sexuálnu orientáciu.

Bisexuál

Bisexuál je jedinec, ktorého priťahuje viac než len opačné pohlavie, nemusí však byť priťahovaný oboma pohlaviami rovnako. Za bisexuála sa považuje napríklad aj človek, ktorý nikdy nemal partnera rovnakého pohlavia, pociťuje však k rovnakému pohlaviu príťažlivosť do istej miery.

Samozrejme, pojmov, ktoré vyjadrujú ľudskú sexualitu, je omnoho viac a keby sme ich chceli vymenovať všetky, zoznam by bol nekonečný. Ktorý z pojmov ste doteraz nepoznali? Dajte nám vedieť v komentároch.

Pozri aj: 6 najlepších filmov + BONUS, ktorým stačil iba jediný herec na to, aby sa stali výbornými kúskami vo svete kinematografie (V KOCKE)

womenshealthmag
Príbehy
0
Komentovať (0)