branči / / Now U Know
Určite poznáte tento znak. Vidíme ho každý deň, na našich počítačoch, mobiloch, televíziách či v našich operačných systémoch. Zamysleli ste sa ale, prečo tento...

Určite poznáte tento znak. Vidíme ho každý deň, na našich počítačoch, mobiloch, televíziách či v našich operačných systémoch. Zamysleli ste sa ale, prečo tento znak znázorňujúci vypnutie vyzerá práve takto? Skrýva sa za týmto znakom logické vysvetlenie, alebo je navrhnutý len náhodou? Ak vás tieto otázky zaujímajú, v tomto článku vám na ne odpovieme.

znak-vypnutia
wittyfeed.com

Ak si tento znak dobre všimnete, zistíte že sa skladá z dvoch prvkov „I“ a „O“. Taktiež vám môžu tieto dva znaky pripomínať 1 a 0. Symbol pre vypnutie vznikol počas druhej sv. vojny, kedy použili technici na označenie tlačidla vypnutia binárnu sústavu.  1 znamenala zapnuté a 0 naopak vypnuté. V roku 1973 sa tento znak oficiálne začal požívať pre vypnutie a zapnutie a nájdeme ho skoro na každom zariadení. Aké jednoduché…

zdroj: wittyfeed.comKomentovať (0)