chinadaily.com

Matej Mensatoris / / News
Výskumníci na severozápade Číny objavili systém rozsiahlych krasových útvarov, ktoré svojou veľkosťou nemajú na Zemi konkurenciu. Odborníci a geológovia hovoria o úžasnom a mimoriadne cennom objave.

Aj keď si myslíme, že Zem máme dobre prebádanú, stále to nie je úplná pravda. Existuje ešte mnoho miest, kde ľudská noha nevkročila, a ktoré skrývajú svoje tajomstvá a poklady. A práve jeden z takých prírodných pokladov bol pred nejakým časom objavený v Číne. Správy o náleze okamžite zaujali geológov a vedcov po celom svete. Medzinárodný tím geológov totiž objavil sústavu prírodných krasových závrtov, ktoré svojou rozsiahlosťou a veľkosťou prekvapili aj samotných vedcov. 

Podľa správy vládnych úradníkov boli krasové jamy objavené na severozápade Číny v okolí mesta Hanzhong. Ich počet bol stanovený na 49 a ich rozloha sa odhaduje na viac ako 600 kilometrov štvorcových.

Krasové závrty alebo krasové jamy sú prírodný úkaz, ktorý vzniká v rozpustných podložiach. Tie sú väčšinou zložené z vápenca, dolomitu, alebo napríklad sadrovca. Vyznačujú sa lievikovým tvarom a rôznou hĺbkou v rozmedzi niekoľko metrov až do stoviek metrov, ktorú po milióny rokov vytvárala stekajúca voda. Súčasťou veľkých krasových závrtov sú jaskyne či vodné tunely, ktoré slúžia na odvádzanie vody.

chinadaily.com
chinadaily.com

Čínski výskumníci sú zo súčasného objavu patrične nadšení. Štyri mesiace skúmal medzinárodný vedecký tím územie s rozlohou až 5000 kilometrov štvorcových a objavil až 49 krasových jám, a ďalších 50 menších jám, ktoré mali priemer „iba“ do 100 metrov.

Zo 49 hlavných jám bolo 31 stredne veľkých, 17 veľkých a jedna obrovská krasová jama. Jej veľkosť zarazila aj samotných výskumníkov. Hĺbka jamy dosahuje až 320 metrov, čo je viac ako je výška Eiffelovej veže. Priemer je na úrovni až pol kilometra, takže rozmery jamy sú skutočne impozantné.

Odborná komisia geológov z UNESCA už systém krasových závrtov a jám preskúmala, no stanovisko ešte zverejnené nebolo. Avšak všetci odborníci sa zhodujú na tom, že komisia tento systém vyhlási za najväčší zhluk prírodných závrtov, aký bol doposiaľ na Zemi objavený.

Číňania majú z tohto vzácneho objavu veľkú radosť. Podľa čínskej tlačovej agentúry Xinhua má oblasť veľký potenciál pre realizáciu vedeckých výskumov, no zároveň je oblasť vhodná aj na rozvoj cestového ruchu.

chinadaily.com
chinadaily.com

Je úžasné, že na Zemi ešte stále existujú miesta, ktoré vznikali celé milióny rokov a ľudia ich objavujú až teraz. To nám dáva nádej aj do budúcnosti, že ešte stále niekde existujú podobné veľkolepé výtvory prírody, ktoré čakajú na svoje objavenie.

interez.sk (Matej Mensatoris), sciencealert.comusa.chinadaily.com.cn


Komentovať (0)