Foto: Pantograph, ArchInfo.sk/ FAAB Architektúra, archinfo.sk

branči / / News
Mar­tin­ská Jes­se­ni­ova lekár­ska fakul­ta UK vyhlá­si­la ešte začiat­kom roka urba­nis­tic­ko-archi­tek­to­nic­kú súťaž na podo­bu novej uni­ver­zit­nej nemoc­ni­ce. Toto sú tri naj­lep­šie návrhy.

Nie je tajomstvom, že nemocnice na Slovensku sú všeobecne v menej ako ideálnom stave. Naše univerzity produkujú kvalitných lekárov, no tí potom musia pracovať tu:

foto: panoramio.com

Alebo tu:

foto: panoramio.com

Všetci vedia, že nové nemocnice sa okrem funkčnosti musia sústrediť aj na prívetivosť ku pacientom a celkovú príjemnú atmosféru budovy. No zatiaľ čo v Bratislave sa o podobe novej nemocnice diskutuje už od minulého storočia, v Martine sa rozhodli problém novej nemocnice riadne vyriešiť.

Ešte v januári teda tamojšia Jesseniova lekárska fakulta vyhlásila architektonicko-urbanistickú súťaž o to, ako by mal areál veľký vyše 60-tisíc metrov štvorcových vyzerať. Podľa portálu Archinfo.sk, ktorý teraz zverejnil jej výsledky, vyhralo štúdio Pantograph z Brezna.

Porota na víťaznom návrhu vyzdvihla, že jeho hlavným záujmom bol človek a nie studená funkcionalita a nekonečné anonymné chodby. Funkčnosť ale tento návrh nestráca, rieši ju netradičným kruhovým usporiadaním. Porota vyzdvihla aj farebnosť, materiály a celkovú atmosféru tejto nemocnice budúcnosti.

Toto sú tri najlepšie návrhy súťaže:

1. miesto – Pantograph, Brezno

vizualizácia: Pantograph, archinfo.sk
vizualizácia: Pantograph, archinfo.sk
vizualizácia: Pantograph, archinfo.sk
vizualizácia: Pantograph, archinfo.sk

2. miesto – Marcoop, Martin

vizualizácia: Marcoop, archinfo.sk
vizualizácia: Marcoop, archinfo.sk
vizualizácia: Marcoop, archinfo.sk
vizualizácia: Marcoop, archinfo.sk

3. miesto – FAAB Architektura, Varšava

vizualizácia: FAAB Architektiura archinfo.sk
vizualizácia: FAAB Architektura, archinfo.sk
vizualizácia: FAAB Architektura, archinfo.sk
vizualizácia: FAAB Architektura, archinfo.sk

Pozri aj: Môžu zmeniť svet. Tieto solárne panely sa dajú vytlačiť, sú oveľa lacnejšie, odolnejšie a nie sú hrubšie ako papier

StartItUp.sk
0
Komentovať (0)