Foto: Pxhere.com

Prevádzka lodí by mala byť od januára 2020 ekologickejšia.

Do platnosti totiž vstúpia nové usmernenia Medzinárodnej námornej organizácie (IMO), ktoré sa týkajú ekológie a celosvetovej lodnej prepravy. Od lodí bude vyžadované zníženie emisií oxidov síry až o 85 %. Na to, aké dosahy to bude mať v rámci medzinárodnej prepravy, poukázala logistická spoločnosť Dachser.

Na zmiernenie dosahov na životné prostredie sa bude od 1. januára 2020 od lodí vyžadovať zníženie emisií oxidov síry. Vzťahuje sa to na všetky typy palív, ktoré využívajú lode plaviace sa na otvorenom mori po celom svete. V tejto chvíli ide o prevažnú väčšinu kontajnerových lodí, ropných tankerov, nákladných lodí aj výletných lodí, ktoré využívajú na pohon nejaký druh námorného paliva, tzv. “marine fuel oil”. IMO 2020 reguluje limit pre obsah síry v týchto palivách na 0,5 % z pôvodných 3,5 %.

Spoločnosť priblížila, že medzinárodná námorná preprava každoročne vyprodukuje približne miliardu metrických ton oxidu uhličitého, čo zodpovedá 3 % všetkých veľmi jemných prachových častíc vzniknutých ľudskou činnosťou.

Lodní prepravcovia podľa spoločnosti budú môcť v budúcnosti využiť viacero možností, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu. Napríklad si môžu vybrať, či pokračovať vo využívaní ťažkých vykurovacích olejov a k tomu zabudovať špeciálne čistiace systémy na výfukové plyny, alebo môžu prejsť na lacnejšie a technologicky ľahko dosiahnuteľné riešenie. Tým je prechod na alternatívne palivá, ako sú skvapalnený zemný plyn, palivá s veľmi nízkym obsahom síry alebo motorová nafta.

“Prístavné úrady príslušných krajín zodpovedajú za dodržiavanie IMO 2020 a môžu to skontrolovať pomocou detektorov a lodných záznamov. Porušovatelia sa vystavujú riziku pokuty, zadržaniu lode alebo dokonca uväzneniu,” upozornila firma Dachser.

IMO 2020 predstavuje pre prevádzkovateľov námornej dopravy veľkú výzvu. Podľa spoločnosti sa zdvihnú náklady, trhový podiel sa môže prelievať medzi rôznymi sektormi (projektová preprava veľkých zásielok verzus kontajnerové lode, obchodné lode špeciálne navrhnuté pre prepravu nebaleného sypkého nákladu a podobne). Predpokladá aj vplyv na rafinérie a svetový ropný trh.

Mnoho prepravcov už podľa logistickej spoločnosti prišlo s modelmi, vďaka ktorým si ich zákazníci môžu spočítať palivové náklady a presnejšie ich alokovať na vlastné zdroje. “Je v našom záujme hľadať tú prirodzene najudržateľnejšiu cestu k zabezpečovaniu našich transportných záväzkov,” skonštatoval šéf divízie Global Management Ocean pre Dachser Rolf Mertins. Dachser ako poskytovateľ logistických služieb neprevádzkuje svoje vlastné lode, avšak spolupracuje s hlavnými lodnými prepravcami.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )