Foto: Facebook.com (Dopravní obmedzení)

Tento počin nie je prejavom vlastenectva našich susedov, ale ide o akt Svazu provozovatelů venkovní reklamy (SPVR), ktorý chce touto cestou upozorniť na údajnú neoprávnenosť zákonnej úpravy.

Billboardy, respektíve reklamné nosiče totiž od 1. septembra nebudú môcť byť umiestňované vo vzdialenosti 250 metrov od vozovky.

SPVR združuje viac než dve tretiny majiteľov týchto reklamných plôch, preto je v jeho záujme zachovanie týchto plôch. Prevádzkovatelia mali na ich odstránenie päť rokov. Ak tak neučinia k 1. septembru, budú upozornení a budú mať 15 dní na to, aby reklamnú plochu zakryli, či odstránili. Ak tak neučinia, billboardy budú odstránené cestármi a náklady na odstránenie bude musieť zaplatiť majiteľ.

Počet billboardov, ktoré budú po 1. septembri v rozpore so zákonom je zarážajúci. Len okolo diaľnic ich má byť 1 300. Úprava zákona sa však celkovo dotkne až 3 000 billboardov.

Posted by Dopravní-Omezení.cz on Sonntag, 27. August 2017

Billboardy so štátnou vlajkou Českej republiky na D1 patria spoločnosti Czech Outdoor, ktorá je súčasťou skupiny Big Media. Bol to šikovný marketingový ťah a Petr Vomáčka z Ústředního automotoklubu sa pre portál Novinky.cz vyjadril nasledovne:

„Záměr je jednoduchý, z legislativy se nesmí odstraňovat česká vlajka, protože to je státní symbol. Jestli to vyjde, nebo nevyjde, je věc druhá. V legislativě není popsáno, jak soukromý subjekt může, nebo nemůže nakládat se státním symbolem.“   

Posted by Dopravní-Omezení.cz on Sonntag, 27. August 2017

Je to zúfalý pokus o zachovanie billboardov. Z mediálneho hľadiska však toto konanie upútalo veľkú pozornosť. Prezident SPVR Marek Pavlas rozoslal prehlásenie, v ktorom uvádza:

„Postup státu, který na jedné straně smlouvami, povoleními a licencemi umožňuje provozovatelům venkovní reklamy legální podnikání, a nyní, přestože jsou tyto smlouvy, povolení a licence stále platné, jim toto podnikání bez náhrady zakazuje, je faktickým vyvlastněním.“

Pripomína, že vyvlastnenie súkromného majetku pripúšťa ústava len vo verejnom záujme a za náhradu. Dodáva tiež, že:

„Veřejný zájem stát nikdy neprokázal a žádnou náhradu neposkytl. Provozovatelé billboardů s platnými povoleními a platnými nájemními smlouvami se tak stali oběťmi protiústavního znárodnění a budou se mu muset příslušným způsobem bránit.”

S týmto postojom podľa všetkého súhlasí skupina 17-tich senátorov, ktorá sa obrátila na Ústavný súd. Navrhuje zrušiť časť novely zákona o pozemných komunikáciách, ktorá reguluje vzdialenosť billboardov od diaľnic a ciest 1. triedy. V nasledujúcich mesiacoch tak môžeme očakávať búrlivé obdobie v oblasti outdoorovej reklamy u našich susedov.

Pozri aj: Za igelitovú tašku až 4 roky väzenia. Táto krajina zaviedla najtvrdší protiplastový zákon na svete

Sketcher.sk
Príbehy
0
Komentovať (0)