Fóbia sa definuje ako iracionálny a pretrvávajúci strach z istých situácií, objektov, aktivít, či ľudí.

Ide o poruchu a jej hlavným symptómom je neustále a neopodstatnené nutkanie a túžba vyhnúť sa situácii, či  istému podnetu za každú cenu. Pokiaľ strach výrazne zasahuje do bežného života a jedinec nie je schopný ho ovládať, môže vzniknúť úzkostná porucha.

Ithyphallofóbia

Alebo strach z erekcie. Ide o neustály abnormálny strach z erekcie. Každý rok táto prekvapivá fóbia spôsobuje nepríjemnosti stovkám ľudí. Nanešťastie, aby sa jedinec z fóbie vyliečil, je nutná terapia, ktorá niekedy trvá mesiace alebo roky a občas je potrené jej opakovanie. A viete, ako sa fóbia lieči? Pacient je svojmu strachu vystavovaný čoraz viac (vystavenie pavúkom chápeme, ale ako asi lieči psychológ takýto strach?). Fóbia má nanešťastie závažný dopad na kvalitu života. Spôsobuje záchvaty paniky a jedinec s takouto fóbiou sa často od ostatných ľudí úplne izoluje.

pixabay.com

Ephebofóbia

Teda psychologický a sociálny strach z mladých ľudí. Ide o pretrvávajúci abnormálny odpor, iritáciu, alebo strach z mladých ľudí a teenagerov. Tejto fóbii a venujú sociológovia a vedci aj z rôznych iných odborov, keďže údajne má na spoločnosť mimoriadne neblahý dopad.

pexels.com

Caulrofóbia

Túto fóbiu možno poznáte viacerí. Je to totiž abnormálny neopodstatnený strach z klaunov. Je pomerne bežná medzi deťmi, občas sa však objaví aj u adolescentnej a dospelej populácie. Jedinci trpiaci touto fóbiou často udávajú, že u nich vznikla po nepríjemnej skúsenosti s človekom prezlečeným za klauna alebo potom, čo negatívny obraz klauna videli v médiách. Možno je to obrovským červeným nosom alebo neprirodzenými farbami, čo spôsobuje, že sú desiví a záhadní. Pokiaľ týmto strachom trpí dospelý jedinec, väčšinou si uvedomuje, že jeho strach je iracionálny a nelogický, nedokáže sa ho však zbaviť.

pexels.com

Ergasiofóbia

Táto fóbia zrejme trápi väčšinu obyvateľstva istej menšiny. Je to pretrvávajúce nepríjemné ochorenie, spájajúce sa s neschopnosťou plne sa začleniť do spoločnosti. Ide totiž o panický strach z práce. Na pozadí tejto choroby však môžu byť iné problémy, napríklad depresia alebo porucha pozornosti.

pexels.com

Gymnofóbia

Táto fóbia sa spája so strachom z nahoty. Jedinec sa bojí, že ho niekto iný uvidí nahého, ale aj toho, že on uvidí nahého niekoho iného, a to aj v sociálne akceptovateľných situáciách. Takíto jedinci môžu mať strach z nahoty všeobecne, alebo sa môžu báť, že ich uvidí jedna špecifická osoba. Často si iracionalitu svojho strachu uvedomujú.

Jej dôvodom je často pocit inadekvátnosti. Jedinec porovnáva svoje vlastné telo s modelmi a ideálmi, ktoré vidíme v médiách a má strach, že jeho telo nie je dostatočné. Okrem toho, že sa gymnofób bojí nahoty, má strach aj z toho, že ak ho niekto uvidí bez oblečenia, ešte dlho si ho nahého bude predstavovať.

pexels.com

Neofóbia

Väčšina z nás má radosť, keď si niečo nové kúpi alebo dostane. Niektorí však majú z nových vecí a zážitkov panický strach. V miernejšej forme sa prejavuje ako strach skúšať nové veci a odmietanie čohokoľvek iného, než je rutina. Jedinec pri zmene a nových veciach pociťuje nepokoj, hnev a frustráciu. Niektoré konzervatívne skupiny ľudí sa vo svojej snahe zachovať tradície označujú za neofobické. Strach z nových technológií sa zas nazýva technofóbiou.

pexels.com

Paraskavedekatriafóbia

V mnohých krajinách sa piatok 13. považuje za nešťastný deň. Fóbia je odvodená od triskaidekafóbie, čo je panický strach zo samotného čísla 13. Koľkí z vás zodpovedne prečítali celý názov fóbie na prvýkrát?

pixabay.com

Panfóbia

Alebo iným názvom omnifóbia, či pantofóbia. Ide o strach zo všetkého, alebo nešpecifikovaný strach. Jedinec sa bojí, nedokáže však určiť čoho. Táto fóbia sa preto lieči ešte náročnejšie, než ostatné. Lekári ju popisujú ako pretrvávajúci strach z neznámeho zla. Táto fóbia sa často objavuje ako sekundárny príznak schizofrénie.

pixabay.com

Taphofóbia

Asi nikoho neteší predstava, že bude pochovaný, títo ľudia však majú panický strach z toho, že budú pochovaní zaživa. Boja sa, že budú nesprávne vyhlásení za mŕtvych, niekto ich umiestni do truhly a pochová ich. Pred vznikom modernej medicíny však tento strach nebol až tak neopodstatnený. V histórii sa dočítate o mnohých prípadoch, kedy boli ľudia omylom pochovaní, kým ešte stále žili.

pixabay.com

Pteronofóbia

Zvláštna, avšak pochopiteľná fóbia. Ten, kto ňou trpí má strach, že bude pošteklený pierkami. K fóbii môže viesť zážitok z detstva, napríklad keď rodič pošteklil svoje dieťa, to sa však cítilo ako v pasci a nedokázalo sa efektívne brániť.

pixabay.com

Bonus: Luposlipafóbia

Toto je fóbia, pri ktorej sa jedinec bojí, že ho okolo stola bude naháňať svorka vlkov, zatiaľ čo bude mať na nohách ponožky a bude utekať po čerstvo navoskovanej dlážke. Našťastie, táto fóbia je len fikciou a vymyslel ju autor Far Side komixov Gary Larson. Jeden však nikdy nevie.

S akou najzvláštnejšou fóbiou ste sa doteraz stretli vy?

Pozri aj: Nyktofóbia: Ak vám tieto fotografie naháňajú hrôzu, mali by ste o sebe vedieť, že ňou pravdepodobne trpíte

listverse
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy