Henrieta Balázsová / /
Skrytý narcizmus môže byť ešte nebezpečnejší než ten, s ktorým sa stretávame najbežnejšie.

V prvom rade je však dôležité zodpovedať si na otázku, aký je rozdiel medzi “klasickým” a skrytým narcistom. Zatiaľ čo pri prvom type ide o zjavného narcistu, ktorý má tendenciu byť zahľadený do seba, agresívny, manipulatívny a ovláda ho potreba neustále byť stredobodom pozornosti, skrytý narcista sa vyznačuje hypersenzitivitou, úzkosťou, “trpiteľským syndrómom” či paranojou, že je niekým sledovaný. 

Dalo by sa však povedať, že v prípade skrytého narcistu ide vo väčšine prípadov o mimoriadne zraniteľnú a jemnú osobnosť, pri ktorej môže byť odhalenie narcizmu problematické. Ak máte pocit, že v predošlých riadkoch ste sa našli a chcete zistiť, či skrytým narcizmom netrpíte aj vy, pomôže vám nasledovný test.

Inštrukcie sú jednoduché. Každému z 23 nasledujúcich tvrdení prideľte bodové ohodnotenie od 1 do 5, a to nasledovne:

1 = úplne nesúhlasím

2 = nesúhlasím

3 = neviem/neutrálne stanovisko

4 = súhlasím

5 = úplne súhlasím

pexels.com

Tvrdenia

 1. Dokážem sa úplne zahĺbiť do premýšľania o svojich súkromných záležitostiach, o svojom zdraví, o mojich starostiach či o mojich vzťahoch.
 2. Moje city dokážu byť veľmi ľahko zranené posmeškami alebo uštipačnými poznámkami druhých.
 3. Keď vstúpim do miestnosti, takmer vždy mám pocit, že všetky oči sa upierajú na mňa.
 4. O úspech sa nerád delím s ostatnými.
 5. Myslím si, že mám dosť svojich starostí, preto sa nezaujímam o problémy iných.
 6. Myslím si, že som úplne iný, než väčšina ľudí.
 7. Poznámky druhých ľudí si často interpretujem svojím vlastným spôsobom.
 8. Keď sa ponorím do svojich vlastných záujmov, často zabúdam na iných.
 9. Nerád som súčasťou nejakej skupiny, v ktorej si ma neváži ani jedna osoba.
 10. Dokáže ma rozhodiť, keď sa so mnou niekto delí o svoje problémy a očakáva odo mňa pomoc či súcit.
 11. Žiarlim na ľudí, ktorí vyzerajú dobre.
 12. Keď ma niekto kritizuje, cítim sa ponížene.
 13. Zaujímalo by ma, prečo sa ľudia viac nezaujímajú o moje dobré vlastnosti či schopnosti.
 14. Ľudí delím len 2 skupiny – na tých skvelých a na tých hrozných.
 15. Niekedy si v mysli predstavujem, ako by som spravil niečo násilné, no nerozumiem tomu prečo.
 16. Som obzvlášť citlivý na úspech/neúspech.
 17. Mám problémy, o ktorých si myslím, že by im nikto neporozumel.
 18. Vždy a za každú cenu sa snažím vyhnúť odmietnutiu.
 19. Viem, že niektoré z mojich tajných myšlienok by vystrašili mojich priateľov či známych.
 20. Keď som vo vzťahu, striedajú sa u mňa obdobia, kedy svoju polovičku zbožňujem a obdobia, kedy ňou opovrhujem.
 21. Aj v skupine priateľov sa často cítim osamelo.
 22. Nenávidím ľudí, ktorí majú to, po čom ja túžim.
 23. Porážka alebo sklamanie ma hnevajú, no tieto pocity nedám nikdy navonok najavo.

Pozn.: Dotazník na určenie miery skrytého narcizmu pozostával pôvodne len z prvých 10 tvrdení, no v roku 2013 bol kvôli spresneniu Asociáciou pre výskum osobnosti doplnený o ďalších 13 tvrdení. 

pexels.com

Vyhodnotenie

Menej ako 40 bodov: skrytým narcizmom určite netrpíte.

55-65 bodov: miera skrytého narcizmu  je u vás minimálna, dosiahli ste priemernú bodovú hodnotu.

66 – 81 bodov: disponujete viacerými črtami skrytého narcizmu, čo vám v živote môže spôsobovať viacero problémov.

82 – 96 bodov: miera skrytého narcizmu je u vás neprimerane vysoká.

97 a viac bodov: je takmer isté, že trpíte skrytým narcizmom.

Pozri aj: Táto vlastnosť chýba takmer každému jednému narcistovi. To, o čo ide, vás naozaj prekvapí

psych2go
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)