/
Máte ju aj vy?

Ako sa veľakrát hovorí – všetko zlé je na niečo dobré. Inak tomu nie je ani pri tejto vlastnosti – vo väčšine prípadov ju totižto považujeme za negatívnu a nežiadúcu, istá nová štúdia však ukázala, že ju možno odsudzujeme neprávom.

O ktorú vlastnosť teda ide?

Pravdepodobne vás to prekvapí, ale vlastnosť, o ktorej hovoríme, je narcizmus. Samozrejme aj v tomto prípade platí staré známe “všetkého veľa škodí”, avšak ako táto nová štúdia ukázala, “zdravá” miera narcizmu je naozaj výhodnou.

Čo je však ešte “zdravá miera”? Vedci ju definovali ako stav, kedy je niekto viac narcistický, ako priemer, no jeho narcizmus ešte nie je patologický. Poďme sa však na túto štúdiu pozrieť bližšie.

Narcizmus je úzko spojený so schopnosťou dosiahnuť úspech

Štúdie sa celkovo zúčastnilo 340 Talianov v mladšom veku. Ako sa ukázalo, tí, ktorí boli najviac zameraní na seba a vykazovali najviac narcistických čŕt, dosahovali v škole najlepšie výsledky – a to aj napriek tomu, že vo väčšine prípadov sa nezaraďovali medzi žiakov s najvyššími hodnotami IQ.

Svedčí to teda o tom, že aj keď narcisti nemusia byť byť najinteligentnejší a najmúdrejší, disponujú istými vlastnosťami, ktoré im napriek tomu pomáhajú dosiahnuť prakticky čokoľvek, čo si zaumienia (týmito vlastnosťami sú napríklad priebojnosť, sústredenosť na cieľ či nebranie ohľadu na druhých).

Photo by bruce mars from Pexels

Potvrdil to aj samotný autor štúdie, Dr. Kostas Papageorgiou, ktorý sa vyjadril nasledovne: “Narcizmus je považovaný za neželanú a temnú vlastnosť – podobne ako psychopatia či machiavellianizmus. Viaceré štúdie zároveň dokazujú, že narcizmus je na vzostupe. Naša štúdia však dokázala, že pokiaľ sa u jedinca vyskytuje v zdravej miere, nemusí ísť o vyslovene negatívnu črtu osobnosti. Takýto jedinec je len jednoducho primerane dominantný, asertívny či proaktívny.”

Dr. Papageorgiou tiež hovorí o tom, že ak je niekto narcistom, je presvedčený o tom, že dosiahnuť úspech (teda získať istú odmenu) si zaslúži viac, než ktokoľvek iný. Toto síce je jedným z prejavov narcizmu, ale rovnako ide aj o znak psychickej a mentálnej húževnatosti. Práve preto na sebe takýto jedinec neustále tvrdo pracuje a robí všetko pre svoj osobnostný rast.

Zlé a dobré vlastnosti

Autori tejto štúdie preto navrhujú zamyslieť sa nad tým, či by nebolo vhodné postoj k narcizmu prehodnotiť. Ako sa im totiž podarilo dokázať, v zdravej miere môže byť naozaj prospešný.

Problém vidia aj v tom, že nielen narcizmus, ale prakticky všetky vlastnosti považujeme výhradne za “zlé” alebo “dobré”. Je však takéto škatuľkovanie správne? Je predsa viacero vlastností, ktoré možno primárne považujeme za negatívne, avšak keď ich uchopíme správne, paradoxne nám v živote môžu pomôcť.

Aký je váš názor na túto štúdiu?

Pozri aj: TEST: Ste skrytým narcistom? Pravdu vám pomôže odhaliť tento presný test

spring
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)