Foto: Photo by wendel moretti from Pexels

Zažil ho už zrejme každý z nás.

Pojem saudade je portugalským slovom a vyjadruje niečo, na vyjadrenie čoho v slovenčine a ani vo väčšine iných jazykov neexistuje žiaden výraz. Jeho vysvetlenie je síce náročné a pripomína pojem “nostalgia”, no predsa nejde o to isté. Presný výklad tohto slova obozrejmil portál Learning Mind. 

Ako sme teda spomenuli, pojem saudade pripomína svojím významom nostalgiu, avšak predsa je to niečo iné. Keď cítite saudade, preciťujete veľmi hlbokú emóciu, ktorá vás napĺňa skôr smútkom než šťastím. Podobne ako pri nostalgii, aj pri saudade totiž spomínate na niečo krásne z minulosti, avšak v tomto prípade až zúfalo túžite po tom, aby sa to zopakovalo.

Veľmi dobre sa to dá vysvetliť napríklad na situácii, kedy spomínate na niekoho, s kým ste sa rozišli, alebo na niekoho, kto z tohto sveta už odišiel. Síce cítite vďaku a šťastie pri spomienke na všetko krásne, čo ste spolu zažili, no zároveň cítite hlboký smútok až beznádej z toho, že je to už preč a nevráti sa to. 

Photo by Andrew Neel from Pexels

V tomto sa saudade líši od nostalgie – nostalgické môžu byť napríklad spomienky na detstvo. Toto obdobie bolo pre väčšinu ľudí bezstarostné a radostné, no keď naň spomínate, necítite ani beznádej, ani smútok. Cítite jednoducho len “nostalgiu”. Oproti tomu, pocit saudade je užšie spätý so smútkom. 

Ďalší rozdiel v porovnaní s nostalgiou je aj v tom, že zatiaľčo nostalgiu pociťujeme len pri spomienke na situácie či na chvíle, ktoré sme reálne zažili, saudade môžeme cítiť aj pri myslení na to, čo sa stať mohlo, no nestalo sa. Ide o situácie, kedy si vyčítame, že sme niečo nespravili a v hlave si predstavujeme, aké iné (a lepšie) by všetko bolo, keby sme sa zachovali inak.

Ako teda môžete vidieť, teraz už viete, že ide o naozaj častú emóciu. Kedy ste saudade naposledy cítili vy?

learning-mind
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )