Nie je to tak dávno, čo sa verilo, že všetky naše schopnosti a úspechy sú závislé od IQ.

Podľa definícií je inteligenčný kvocient číslo, ktoré reprezentuje schopnosti jedinca. Čím vyššie je dané číslo, tým je jedinec schopnejší. Psychologické štúdie však dokazujú, že naše schopnosti nie je možné posudzovať len na základe jedinej číselnej hodnoty. V skutočnosti je toho viac. Napríklad, renomovaný psychológ Howard Gardener vyčlenil až 9 rôznych druhov inteligencie. Niektoré sú u každého rozvinuté viac, iné zas menej.

Interpersonálna inteligencia

Ľudia s týmto typom inteligencie sú mimoriadne chápaví, čo sa týka pocitov a motívov iných ľudí. Ľahko dokážu s inými komunikovať, a to verbálne, ale aj neverbálne. Svoje skutočné pocity pred takým človekom len ťažko schováte, keďže dokáže veľmi ľahko odhadnúť, ako sa niekto cíti, akú má náladu, či temperament. Interpersonálnou inteligenciou údajne najviac oplývajú učitelia, politici a sociálni pracovníci.

Jazyková inteligencia

Takýto ľudia sa dokážu jednoducho a efektívne vyjadrovať. Sú majstrami reči. Nemajú problém okamžite nájsť tie správne slová. Na vyššej úrovni im táto inteligencia umožňuje využívať tzv. metalingvistické schopnosti, teda uvažovať o jednotlivých zložkách reči a jej efektívnom využití. Ľudia vyznačujúci sa lingvistickou inteligenciou zvyčajne radi čítajú a píšu, či rozprávajú príbehy. Vysokou úrovňou tejto inteligencie sa vyznačujú spisovatelia, žurnalisti či prekladatelia.

pixabay.com

Prírodná inteligencia

Títo ľudia dokážu dokonale pochopiť svet okolo seba a sú citliví na to, čo sa deje v ich prostredí. Radi žijú v harmónii s prírodou a starajú sa o každú jej súčasť, bez ohľadu na to, či ide o rastliny, hmyz a zvieratá, či neživé objekty, ako sú napríklad kamene či voda. V minulosti bolo nutné, aby sa touto inteligenciou vyznačovali lovci a zberači. Dnes je príznačná pre biológov, farmárov či botanikov.

Existenciálna inteligencia

Hovorí sa, že títo ľudia boli obdarení akousi „životnou múdrosťou“. Nevadí im zaoberať sa hlbokými životnými otázkami. Veľa času trávia premýšľaním nad ľudskou existenciou a zmyslom všetkého. Okrem toho sa často zamýšľajú nie len nad životom, ale aj nad smrťou.

Hudobná inteligencia

Dokonale sa vyznajú v hudbe a vo všetkých jej komponentoch. Nerobí im problém pohyb v rôznych žánroch, rozoznávanie tónin, či rytmu. Dokážu spievať, skladať hudbu a hrať na nástrojoch. Logicky, sú to výnimoční speváci, hudobníci, skladatelia či producenti. Medzi hudobnou a emocionálnou inteligenciou je údajne silné prepojenie, hudobne nadaní ľudia sa preto dobre vyznajú aj v emóciách. Okrem toho, prepojenie je aj medzi hudobnou a matematickou inteligenciou.

pixabay.com

Logicko-matematická inteligencia

Tento druh inteligencie umožňuje ľuďom excelovať v riešení logických a matematických problémov a robiť komplexné matematické operácie. Ich logické a kritické myslenie je na výbornej úrovni, čo z nich robí skvelých matematikov, ale aj detektívov, fyzikov a vedcov. Takýchto ľudí väčšinou priťahujú vzorce a kategórie, podobne ako riešenie problémov a experimentovanie.

Telesno- kinestetická inteligencia

Ľudia s touto inteligenciou majú výnimočne dobrú koordináciu tela. Majú vyvinutý zmysel pre čas a sú schopní reagovať veľmi rýchlo. Väčšinou sú z nich dobrí atléti či tanečníci, ale dokážu vyniknúť aj v akejkoľvek inej športovej činnosti.

Priestorová inteligencia

Ak vynikáte v priestorovej inteligencii, máte zrejme výnimočnú obrazovú predstavivosť. To značí, že si dokážete svet okolo seba predstaviť a interpretovať vo všetkých troch dimenziách. Pravdepodobne máte skvelé grafické a umelecké schopnosti a s ľahkosťou manipulujete s obrazmi. Máte aj dobrú usudzovaciu schopnosť. Bol by z vás dobrý pilot, umelec, ale aj architekt.

pixabay.com

Intrapersonálna inteligencia

Ľudia s týmto typom inteligencie vynikajú v introspekcii a sebareflexii. Sledujú svoje myšlienkové pochody a emócie, dokážu odhadnúť svoje silné, ale aj slabé stránky. To im pomáha zorganizovať svoj prítomný, ale aj budúci život. Intrapersonálna inteligencia však neznamená, že jedinec je zameraný len na seba. Väčšinou sú ti dobrí psychológovia, filozofovia a spirituálni vodcovia.

V čom vynikáte najviac vy?

Pozri aj: Krátkodobá pamäť, emočná inteligencia či multitasking – v ktorom veku ich strácame a kedy sú najsilnejšie?

scooplify
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy