Keď vám niekto povie, že sa pri rozhodovaní riadi intuíciou, čo si o ňom pomyslíte?

Je to rozumné, alebo naopak, je to úplná pochabosť? Mal by sa človek spoliehať na intuíciu alebo by sa mal riadiť len racionálnou úvahou? Intuíciou sa ľudia zaoberajú už od nepamäti a istú záhadnosť si udržiava ešte aj dnes.

Predstavte si napríklad, že váš priateľ je riaditeľom veľkej spoločnosti a stojí pred dôležitým rozhodovaním. Napokon sa rozhodne, že sa spoľahne na svoju intuíciu. Rozhodnutie mu vyšlo, no keď sa prizná, že rozhodoval intuitívne, mnohí mu neveria, veď veľké rozhodnutia by predsa mali byť sprevádzané racionálnou úvahou a zvážením každej možnosti, nemali by byť výsledkom intuície.

Je to ale skutočne tak?

Či už nastúpime do školy alebo do nového zamestnania, všade nám vtĺkajú, že dôležité je racionálne analytické uvažovanie a platí to najmä v západných kultúrach. Očakáva sa od nás, že naše životy sa nebudú podriaďovať magickým prvkom a nebudeme veriť tomu, že ak si špecifickým spôsobom zatancujeme, privoláme tým napríklad dážď. Emócie by sme mali držať pevne na uzde a riadiť sa len rozumom.

Foto: unsplash

Emócie však vôbec nie sú zbytočné a nemali by byť potláčané ako primitívne. Sú súčasťou spracovania informácií prichádzajúcich z okolitého sveta a odpoveďou na ne. Aj intuícia je súčasťou spracovania informácií. Náš mozog porovnáva aktuálne získané poznatky so všetkým, čo sme už videli a zažili predtým, aby mohol odhadnúť, čo sa stane. Pokúša sa teda o akúsi formu predpovedania budúcnosti.

Prečo to náš mozog robí?

Aby sa ľahšie dokázal vyrovnať s prípadnými prekážkami a prekonať ich. Keď sa ocitneme v neočakávanej situácii, mozog vytvorí nový model a využije ho pri porovnávaní pri najbližšej príležitosti. Toto porovnávanie sa deje podvedome a kým si to neuvedomujeme, hovoríme o intuícii. Čím viac informácií sa mozgu predtým podarilo zhromaždiť, tým presnejšia bude vaša intuícia.

V knihách dokonca nájdete delenia myslenia na dva druhy, pričom jedno z nich je logické, a to druhé intuitívne. Intuitívne myslenie a rozhodovanie je rýchle a prebieha bez námahy, kým logické myslenie si vyžaduje čas a námahu a je zámerné. Aj keď sa hovorí, že ide o dva rôzne spôsoby uvažovania, najnovšie štúdie dokázali, že analytické a intuitívne myslenie môžu prebiehať súčasne a dokonca sa navzájom dopĺňajú.

Foto: unsplash

Aj keď jeden z týchto typov premýšľania v istých situáciách prevažuje, je náročné predpovedať, ktoré a kedy. Mali by sme teda svojej intuícii dôverovať? Na túto otázku odborníci nemajú jednoznačnú odpoveď, keďže intuícia môže byť ovplyvnená predsudkami a tie môžu viesť k závažným chybám v myslení.

Ak ste si istí, že vás neovplyvnia predsudky a máte dostatok informácií a predošlých skúseností, pokojne sa na svoju intuíciu spoľahnite. Trochou analytického myslenia však nikdy nič nepokazíte.

Pozri aj: TEST: Je vaša intuícia silná? Pomôže vám to zistiť tento obrázkový test

all-about-psychology
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy