Mali ste ich počas strednej školy?

Väčšina mimoriadne úspešných ľudí má (okrem iného) spoločné aj to, že v stredoškolskom veku disponovali týmito 3 vlastnosťami. Ak ste ich mali aj vy, nepoľavujte a pracujte ďalej – je totiž veľmi pravdepodobné, že v budúcnosti sa stanete mimoriadne úspešným.

Nebudeme vás naťahovať a tieto 3 vlastnosti vám rovno prezradíme. Mimoriadne úspešní ľudia boli na strednej škole nasledovní:

  • o školu a preberané učivo mali úprimný záujem
  • boli zodpovední študenti
  • čítanie pre nich nebolo povinnosťou, ale záľubou

Ako sa totiž ukázalo, mimoriadne úspešní ľudia, korých práca by sa dala označiť za prestížnu, väčšinou v stredoškolskom veku disponovali všetkými týmito tromi vlastnosťami.

pexels.com

Dr. Marion Spengler, ktorá celý tento výskum viedla, hovorí: “Výskumní pracovníci, politológovia i ekonómovia sa čoraz viac zaujímajú o vlastnosti či zručnosti, ktoré by mali rodičia, školy i učitelia u detí rozvíjať, aby zvýšili ich šance na úspech v dospelosti.”

Štúdia začala dáta zbierať ešte v roku 1960 a sledovala 346 660 študentov. Pri tých, u ktorých to bolo možné, sa o 11 a potom aj o 50 rokov neskôr pozrela na to, ako sa v živote uplatnili. Najprestížnejšie miesta mali práve ľudia, ktorí počas štúdia na strednej škole disponovali tromi vyššie uvedenými vlastnosťami.

Vôbec teda nejde o zanedbateľný objav a ako Dr. Marion Spengler na záver dodáva: “Táto štúdia poukazuje na to, že určité správanie môže mať v rozhodujúcich časových obdobiach dlhodobé následky na ďalší život človeka.”

Mali ste tieto 3 vlastnosti počas strednej školy aj vy?

Pozri aj: Objavte dennú rutinu, ktorá napomohla k úspechu osobnostiam ako Nikola Tesla, Mozart či Van Gogh

spring
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy