Výsledky týchto štúdií vás možno naozaj prekvapia.

S pribúdajúcimi rokmi sa prirodzene menia aj naše kognitívne funkcie. Niektoré sa začnú zhoršovať, no sú aj také, ktoré sa začnú naopak zlepšovať. Prečítajte si, s ktorými z nich to už pravdepodobne pôjde len „dolu vodou“, ale aj to, pri ktorých vás ich najväčšia sila ešte len čaká.

Čo sa týka schopnosti rýchle premýšľaťčo najrýchlejšie si vybaviť potrebné informácie, zvyčajne vrcholí vo veku 20 rokov. Po jeho dosiahnutí začína pomaly klesať. Vedci tento fakt nepovažujú za náhodu, nakoľko kvôli zvyčajnému štúdiu na vysokej škole je v tomto období mozog namáhaný viac.

Ďalšia štúdia skúmajúca takmer 50 000 ľudí ukázala, že schopnosť spracovávať fakty, bez ich následného spájania s inými informáciami zvyčajne vrcholí vo veku 18 – 19 rokov. Krátkodobá pamäť sa podľa autorov štúdie neustále zlepšuje do veku 25 rokov, následne sa až do 35 rokov drží na približne rovnakej úrovni a potom začne klesať.

Možno vás prekvapí, že naša emočná inteligencia vrcholí až vo veku 40 – 50 rokov. Pravdepodobne je to spôsobené tým, že ľudia si v tomto veku už prešli viacerými problémami, no aj viacerými radosťami života, čo im umožňuje vidieť život aj z pohľadu iných ľudí.

pixabay.com

Schopnosť spájať súvisiace poznatky dokopy a schopnosť vidieť súvislosti je najvyššia vo veku 40 rokov.

Naozaj široké vekové rozpätie vyšlo vedcom pri skúmaná schopnosti strategického myslenia. Zistili totiž, že svoj vrchol dosiahne približne v 50.-tom roku života a následne sa drží na približne rovnakej úrovni až zhruba do veku 70 rokov.

Kognitívne procesy sa v priebehu nášho života menia v dôsledku „dozrievania“ mozgu a starnutia jeho buniek. Naše reflexy a pohyby sa spomaľujú, rovnako začnú slabnúť aj zmysly ako sluch a zrak.

Starší ľudia majú tiež problém rýchle prejsť z vykonávania jednej úlohy do druhej. Vo veku okolo 60 rokov sa takisto takmer úplne vytráca schopnosť multitaskingu.

Ak si však chcete svoj mozog „cibriť“ a predísť tak jeho predčasnému starnutiu a oslabovaniu, začnite sa vo svojom voľnom čase venovať činnostiam ak napríklad lúštenie krížoviek, čítanie, skladanie puzzle, či učenie sa cudzieho jazyka. Svoj mozog tým udržíte vo forme tak dlho, ako to je fyziologicky možné.

Pozri aj: TÁTO POTRAVINA DOKÁŽE UDRŽAŤ VÁŠ MOZOG „VEČNE MLADÝ“

psych.sk (Henrieta Balázsová), learning-mind
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy