Henrieta Balázsová / /
Trápia vás kilá navyše?

Ak áno, zdá sa, že môže ísť o oveľa závažnejší problém, než by sme si mysleli. Posledné výskumy totižto poukázali na jednu veľmi zaujímavú spojitosť obezity a zdravia mozgu. 

Ukázalo sa totižto, že príliš veľa brušného tuku je varovným signálom nezdravého mozgu. Potvrdil to výskum, ktorého sa zúčastnilo viac ako 5000 ľudí.

Výskumníkom sa podarilo zistiť, že čím väčšie množstvo brušného tuku participanti tohto výskumu mali, tým horšia bola ich mozgová funkcia. U obéznych ľudí sa objavovali príznaky ako horšia pamäť, horšie vyjadrovanie či poškodenie všeobecných mentálnych schopností.

Množstvo brušného tuku bolo participantom merané metódou, pri ktorej bol zaznamenaný obvod ich pásu a bokov. Vydelením týchto hodnôt získali výskumníci hodnotu, ktorú potrebovali.

pixabay.com

Vedci sa pritom domnievajú, že na vine je to, že brušný tuk je zodpovedný za sekréciu istých bielkovinových látok, ktoré zvyšujú zápalové markery. To je však mimoriadne škodlivé pre mozog, na ktorom následne môžu vznikať isté poškodenia.

Štúdia bola vykonananá v Írsku, kde je obézna približne polovica ľudí nad 50 rokov. V USA je to pritom približne až 57% ľudí v tejto vekovej kategórii.

Dr. Conal Cunningham, ktorý je autorom celej štúdie, sa vyjadril nasledovne: “Zatiaľčo to, že obezita negatívne vplýva na naše zdravie sme vedeli už dlhšie, naša štúdia dodala objasňujúce dôkazy, ktoré poukazujú na prepojenie obezity a zdravia mozgu. Veríme, že naše zistenia môžu prispieť k zvýšeniu verejného zdravia.”

Autori štúdie zároveň poukazujú na to, že aj prierezové štúdie vykonané predtým dokázali, že u dospelých ľudí vo veku od 19 do 65 rokov je nadváha spojená s horšími výsledkami v testoch sémantickej pamäti, vizuálnej schopnosti či samotného výkonu mozgu.

Čo si myslíte o týchto poznatkoch vy?

Pozri aj: Počuli ste už o Troxlerovom efekte? Vyskúšajte, ako táto ilúzia oklame váš mozog a zahrá sa s vaším zrakom

spring
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)