pixabay

branči / / News
Rok 2017 bude v Belgicku trvať o sekundu dlhšie. Ohlásilo to belgické kráľovské observatórium s tým, že pridaním sekundy sa zosúladí čas odvodzovaný od rotácie Zeme a čas stanovený atómovými hodinami. Tento jav sa nazýva priestupná sekunda.

Počas novoročnej noci budú môcť Belgičania oslavovať o sekundu dlhšie. Astronómovia časovú úpravu naplánovali na poslednú sekundu tohto roka. Belgicko a ďalšie štáty, kde aktuálne platí zimný čas, sekundupridajú hodinu po polnoci, 1. januára 2017.

Pridanie jednej sekundy k svetovému času súvisí s rozdielom medzi dvoma metódami merania času. Tzv. astronomický čas je odvodený od dĺžky rotácie Zeme okolo svojej osi, čo stanovuje dĺžku dňa na planéte. Rýchlosť rotácie nie je úplne rovnomerná a nepatrne klesá. Úplne presný čas zasa určuje sústava 200 atómových hodín vo svete, jedny z nich sú aj v Belgicku.

Pridanie sekundy umožní vyrovnať rozdiel medzi presnosťou atómových hodín a meškaním, ktoré nazbieral astronomický čas pre pomalšie otáčania Zeme. Takáto úprava sa udeje v momente, keď rozdiel medzi metódami merania času dosiahne viac ako 0,9 sekundy.

Astronomický čas vznikol v roku 1972 na základe medzinárodnej zmluvy a má ho na starosti Medzinárodná služba pre rotáciu Zeme a vzťažné systémy (IERS) sídliaca v Paríži. Od svojho vzniku rozhodla o pridaní 26 priestupných sekúnd.

Pozri aj: 10 krajín, ktoré vám umožnia štúdium zdarma, prípadne v cenových reláciách, ktoré si môžete dovoliť

TASR


Komentovať (0)