Foto: Ilustračné (Pixabay)

Nebezpečné chemikálie komplikujú "uzdravenie" ozónovej vrstvy.

Presne pred rokom, v máji 2018 objavili odborníci z amerického Národného úradu pre oceán a atmosféru (NOAA) v ovzduší zvýšenú koncentráciu látky, ktorú sa svet dohodol nepoužívať už pred niekoľkými desaťročiami. Odkiaľ sa zvýšené množstvo chemikálie poškodzujúcej ozónovú vrstvu zobralo, vtedy nikto netušil. Po roku je už páchateľ viac-menej jasný. 

Obrovský nárast chemickej látky, ktorá poškodzuje ochrannú a pre život nevyhnutnú ozónovú vrstvu, odhalil v máji 2018 Stephen Montzka, pracovník úradu NOAA. Monitorovaním škodlivých chemikálií v atmosfére sa zaoberá 27 rokov, no ako sám pred rokom uviedol, ide o najprekvapivejšiu vec, ktorú vo svojom profesijnom živote zažil. Napriek zákazu niekto do atmosféry cielene vypúšťa nebezpečnú chemikáliu CFC-11.

Chemická látka CFC-11 patrí medzi tzv. chlórofluorované uhľovodíky. Tieto chemikálie boli v roku 1987 v kanadskom Montreale podpísaním Montrealského protokolu zakázané. Ich vypúšťanie do ovzdušia tak od tohto roku výrazne pokleslo. Využívané boli pritom pri výrobe pien, aerosolov či pri chladení. Vo veľkom množstve sa teda táto chemikália nachádza v starých stavbách, kde slúži ako izolačný materiál.

V máji 2018 sa pôvod CFC-11 podarilo vedcom lokalizovať len orientačne na východnú časť Ázie. Po 12 mesiacoch ďalšieho prieskumu však teraz publikovali v prestížnom vedeckom časopise Nature štúdiu, ktorá odhaľuje konkrétneho vinníka. Tým má byť oblasť severovýchodnej Číny, kde vedci objavili 110% percentný nárast množstva CFC-11 v atmosfére. Množstvo CFC-11 zo severovýchodnej Číny predstavuje viac ako polovicu celosvetového nárastu tejto nebezpečnej chemikálie.

Foto: Ilustračné (Pixabay)

CFC-11 sa v minulosti využívala v stavebníctve ako izolácia. Autori štúdie však vylučujú, že by zvýšené množstvo, ktoré monitorujú mohlo pochádzať z búrania starých budov. Na to je únik chemikálie priveľký. Predpokladajú preto, že v čínskych provinciách Šan-tung a Che-pej niekto CFC-11 cielene vyrába, alebo ho začal aspoň používať pri rôznych hospodárskych aktivitách.

Ozónová vrstva sa nachádza vo výške 25 – 35 km a chráni našu planétu pred ultrafialovým žiarením. Niektoré chemikálie ozónovú vrstvu oslabujú a vytvárajú tzv. ozónové diery. Podpísanie Montrealského protokolu, ktorý používanie týchto chemikálií zakazuje má docieliť, že sa ozónová vrstva uzdraví do stavu pred 80. rokmi 20. storočia. Vedci predpokladajú, že by sa tak malo stať po roku 2050. Aktuálny únik CFC-11 však môže tento proces predĺžiť aj o viac ako 10 rokov.
Foto: Ilustračné (Pixabay)

Presná lokalizácia zdroja, alebo zdrojov úniku nebezpečnej chemikálie by si vyžadovala merania priamo v danej oblasti a je zrejme nepravdepodobné, že by to čínske úrady zahraničným odborníkom povolili. Úloha nájsť a potrestať páchateľa a zabrániť ďalším únikom CFC-11 do atmosféry tak ostáva na Číne.

ScienceAlert
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )
Príbehy