Foto: Christoph Müller (Wikimedia), ketejkaa (Instagram)

Senianske rybníky neďaleko Michalovice patria k najvýznamnejším vtáčím územiam v strednej Európe.

Je jednou z najvýznamnejších ornitologických lokalít v celej strednej Európe, výnimočnou lokalitou na zozname Ramsarského dohovoru a jedinečnou ukážkou mokraďového biotopu na našom území. Senné, alebo i Senianske rybníky však mnoho ľudí vôbec nepozná. U vtákov je však ich popularita oveľa vyššia. Počas jarnej migrácie ich sem prilietajú desaťtisíce. 

Senianske rybníky nájdete na ďalekom východe našej krajiny, takmer až na hraniciach s Ukrajinou. Národná prírodná rezervácia sa rozkladá v sennianskej depresii, v blízkosti obce Senné asi 15 km juhovýchodne od mesta Michalovce. Z hľadiska ochrany prírody na Slovensku predstavuje jedinečný mokraďový biotop s 5. najvyšším stupňom ochrany. Okrem toho sa lokalita nachádza aj v zozname Ramsarského dohovoru, medzinárodnej zmluvy na ochranu a trvalú udržiteľnosť mokradí.

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Ján Tuji Ketejka (@ketejkaa),

Sennianske rybníky sú jedným z najvýznamnejších vtáčích území a to nie len na Slovensku, ale v celej strednej Európe. Napočítaných tu bolo 283 rôznych druhov vtákov, medzi ktorými nechýba 5 celosvetovo ohrozených a 53 ohrozených na európskom kontinente. Tie sa tu v hojnom počte sústreďujú najmä na jar, kedy tu možno pozorovať aj niekoľko desiatok tisíc jedincov.

Senianske Rybníky, Slovakia, 30.3.2018
Senianske Rybníky, Slovakia, 30.3.2018

Ak patríte k obdivovateľom vodného vtáctva, potom sú Senianske rybníky pre vás hotovým rajom, no na svoje si predsa len prídu všetci milovníci prírody. Vo veľkom množstve sa tu zdržiavajú kačice, potápky, ale aj kormorány, čajky či volavky. Pozorovať však možno aj orliaka morského či oba druhy v Európe sa vyskytujúcich pelikánov. Veľká diverzita vtáctva často priláka aj sokola sťahovavého, ktorý sa sem z času na čas presúva za potravou až z ďalekých hrebeňov Karpát.

Senianske Rybníky, Slovakia, 30.9.2018

Senianske rybníky sú pritom umelým výtvorom človeka, ktorý celkom ovládla príroda. Tvorí ich celkom 28 rybníkov v okolí ktorých sa rozkladajú rozsiahle vodou podmáčané lúky a mokrade. S výmerou približne 210 ha predstavujú jeden z najväčších biotopov tohto druhu na našom území. Napriek, tomu že rybníky patria do 5. ochranného pásma, navštíviť ich môžete. Nachádza sa tu totiž náučný chodník, na ktorom nájdete aj štyri ornitologické pozorovateľne s vynikajúcim výhľadom na miestni biotop.

TASR, ŠOP SRobecsenne.sk, Korzár, dolnyzemplin.sk
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )
Príbehy