Existuje mnoho psychologických testov, ktoré vám prezradia, akým človekom v skutočnosti ste. Pár takých sme vám už priniesli. Dnes si ukážeme jeden starý test tibetských mníchov.

Zabudnite na logické myslenie, uvoľnite sa a zrelaxujte.  Na nasledujúce tri otázky odpovedajte spontánne, bez zbytočného zamýšľania sa nad odpoveďou. Na otázky odpovedajte postupne, bez toho, aby ste si vopred čítali nasledujúce otázky. Vaša odpoveď reflektuje to, čo vás ako prvé napadne. Svoje odpovede si zapíšte na papier.

1.Predstavte si, že pred vami stojí 5 zvierat: krava, tiger, ovca, kôň a prasa. Skúste ich zoradiť podľa toho, ako sa vám páčia a pozdávajú.

2.Ku každému slovu pridajte jedno prídavné meno v spojitosti s tým, aký pocit vo vás vyvolajú:

Pes je…

Mačka je…

Potkan je…

Káva je…

More je…

3.Teraz myslite na 5 ľudí, ktorí sú pre vás veľmi dôležití. Ku každému priraďte jednu z týchto farieb:

Žltá

Oranžová

Červená

Biela

Zelená

Výsledok testu:

1. To, ako ste zoradili nasledujúce zvieratá, odzrkadľuje vaše priority v živote

Krava symbolizuje vašu kariéru.
Tiger symbolizuje to, ako si vážite samého seba.
Ovca predstavuje lásku.
Kôň zase rodinu.
Prasa symbolizuje peniaze.

2. Odpoveď na druhú otázku prezradí veľa o tom, ako vnímate seba a veci okolo

To, aké máte združenie so psom, symbolizuje to, ako vidíte seba.
Združenie s mačkou symbolizuje povahu vášho partnera.
To, aké máte združenie s potkanom, symbolizuje, ako vidíte svojich nepriateľov.
Káva reflektuje váš postoj k sexu.
More symbolizuje váš život celkovo.

3. Farby určujú, aký máte vzťah k daným osobám

Žltá farba patrí osobám, ktoré sú pre vás dôležité a ovplyvňujú  váš život.
Oranžová farba  je určená pre osoby, ktoré považujete za vašich skutočných priateľov.
Červená farba patrí osobe, ktorú milujete celým svojim srdcom.
Biela farba patrí vaše spriaznenej osobe.
Zelená farba patrí osobe,  na ktorú nikdy nezabudnete.

Ako vám vyšiel tento test? Prezradil o vás pravdu?

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )