Foto: Pixabay/Pixabay

Kremnican / / Série
Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo sa jednotlivé krajiny sveta volajú daným názvom? V tomto článku sme si pre vás pripravili vysvetlenie názvu šiestich európskych krajín, ktoré ste doteraz pravdepodobne nepoznali.

Pôvod názvov niektorých krajín sveta je na prvý pohľad jasný. Medzi ne patria napríklad Spojené štáty americké alebo Spojené arabské emiráty. Na druhej strane tu máme krajiny ako napríklad Taliansko, Rusko a Nemecko, pri ktorých človek na prvý pohľad nevie určiť, prečo sa tak dané krajiny volajú a aký je pôvod ich názvov.

Taliansko

Názov krajiny Taliansko (Italia) pochádza z obdobia 3000 rokov pred naším letopočtom a v tej dobe označoval juhozápadný výbežok Apeninského polostrova. Pôvodne sa táto oblasť nazývala Vitalia, čo je odvodené od latinského slova vitulus, čo v preklade znamená teľa. V danom období bolo bežné, že sa jednotlivé územia pomenovávali podľa toho, čo bolo pre ne charakteristické. Názov Italia rozšírili Rimania a odvtedy sa celý Apeninský polostrov označoval ako „krajina teliat“.

pexels.com

Nemecko

Nemecko vzniklo ako jednotná krajina až v 19. storočí. Dovtedy sa jednotlivé časti dnešného Nemecka označovali vlastnými názvami ako napríklad Bavorsko, Prusko, Sársko atď. Pri zjednotení týchto krajín vznikla potreba pomenovať novovytvorený štát jedným názvom. Z tohto dôvodu vzniklo pomenovanie Deutschland, čo je odvodené od staronemeckého slova diutisc, čo spolu s dodatkom land znamená „krajina ľudí“ a tento názov mal charakterizovať ľudí hovoriacich jedným spoločným jazykom – nemčinou.

pexels.com

Rusko

Rusko dostalo svoj názov od Fínov. Samotný názov je odvodený od slovanského slova Rus, ktoré  však vzniklo odvodením od fínskeho slova Ruotsi. Toto slovo sa datuje do 9. storočia a predstavovalo fínske označenie pre vikingské kmene. Doslovne je možné toto slovo preložiť ako „ľudia, ktorí veslujú“, pretože Vikingovia sa pri dobývaní nových území presúvali loďami po moriach a riekach. Tento názov sa ďalej preniesol na slovanské kmene, ktoré boli Vikingami podrobené a dnes pomenúva najväčšiu krajinu na svete – „krajinu veslujúcich ľudí“. Zaujímavosťou je, že Fíni takto pomenovali všetkých svojich vikingských susedov a fínsky názov pre Švédsko ostal v nezmenenej podobe Ruotsi dodnes, avšak fínsky názov pre Rusko sa v priebehu storočí zmenil na Venäjä.

pixabay.com

Španielsko

Názov tejto krajiny nachádzajúcej sa na Pyrenejskom polostrove je dodnes predmetom debát. Isté je, že názov tejto krajiny je odvodený od starorímskej provincie Hispania. Tu sa však jednotnosť názorov historikov končí. Najviac historikov sa prikláňa k teórií, že názov Hispania vznikol z fenického označenia daného územia i-shfania, čo v preklade znamená „krajina zajacov“. Druhá teória hovorí, že Hispania je pomenovaná podľa Herkulovho syna Hispana. Otázkou ostáva, ku ktorej z možností sú viac naklonení samotní Španieli.

sevilla
pixabay.com

Portugalsko

Krajina susediaca so Španielskom má na rozdiel od väčšiny krajín Európy jasný pôvod. Názov krajiny sa skladá z dvoch slov, z ktorých je slovo Cale keltského a slovo Portus rímskeho pôvodu. Cale predstavuje označenie keltského božstva a po ňom pomenovaného mesta, ktoré sa nachádzalo pri delte rieky Douro na západe Pyrenejského polostrova. Keď Rimania dobyli Pyrenejský polostrov od Feničanov, tak do názvu mesta pridali Portus, čo znamená prístav. V priebehu storočí sa tento názov začal používať pre celú západnú časť Pyrenejského polostrova.

lisboa
pexels.com

Slovensko

Naša domovina patrí medzi krajiny, ktorých názov sa dá jednoducho vysvetliť. Názov našej vlasti je odvodený od Slovanov, ku ktorým patria napríklad aj Česi, Poliaci, Rusi, Chorváti, Bulhari atď. Pomenovanie Slovan pochádza z 6-8. storočia a jeho základom je slovo. Slovanmi sa označovali príslušníci východoeurópskych národov, ktoré si medzi sebou rozumeli. Ostatných ľudí, ktorým Slovania nerozumeli, nazývali Nemci. To je dôvod, prečo sa v takmer všetkých slovanských jazykoch zhoduje názov Nemecka na rozdiel od názvov iných krajín. Krajina, ktorú si s nami ľudia vo svete často mýlia – Slovinsko, má názov takisto odvodený od Slovanov.

bojnice
pixabay.com

Česko

Česko dostalo svoje meno podľa legendy. Táto legenda hovorí, že vodca menom Čech priviedol slovanský kmeň na vrch Říp, ktorý sa dnes nachádza na území Českej republiky a časť Slovanov, ktorá s ním prišla na toto územie sa odvtedy volajú Česi.

praha
pexels.com

Ukrajina

Naši východní susedia dostali svoj názov v 12. storočí, kedy Ukrajina predstavovala západnú časť územia Kyjevskej Rusi. Meno Ukrajina je zložené z dvoch slovanských slov – u a kraj, čo v podstate znamená „na kraji“.

kiev
pixabay.com

Poľsko

Do tretice ostávame pri našich susedoch. Územie Poľska je prevažne rovinaté a charakteristické veľkými poľami pre pestovanie rôznych plodín. Už asi tušíte odkiaľ získalo Poľsko svoj názov. Áno, názov našich severných susedov je odvodený od slova pole a pochádza z 8. storočia. Zaujímavé je, že v niektorých jazykoch sa názov krajiny Poľsko povie úplne rozdielne. V týchto jazykoch sú Poliaci pomenovaní podľa ich legendárneho vládcu Lech I. (napr. litovsky: Lenkija).

pexels.com

Bosna a Hercegovina

Každé slovo z názvu tejto balkánskej krajiny má vlastný pôvod. Slovo Bosna pochádza z latinského pomenovania územia Bossina, čo sa dá preložiť ako „Krajina rieky Bosny“. Samotný názov Bosna je odvodený od slova bos, čo znamená „tečúca voda“. Prvýkrát bol názov Bossina oficiálne použitý v 10. storočí. Slovo Hercegovina pochádza z nemeckého slova Herzog, ktoré znamená vojvoda. Za tento prídavok vďačí krajina svojmu panovníkovi z 15. storočia Stjepanovi Vukčičovi, ktorý sa vyhlásil za veľkovojvodu Bosny a na jej juhu založil samostatné vojvodstvo. Po dobytí krajiny Turkami sa obe časti spojili.

mostar
pixabay.com

Rakúsko

Na záver si objasníme názov krajiny susediacej so Slovenskom. Rakúsko má podobne ako Portugalsko jasný pôvod svojho mena. Pôvodný názov krajiny Ostarrîchi pochádza z 10. storočia a v staronemeckom jazyku znamená „východná ríša“. Označenie „východná ríša“ (Marcha orientalis) sa pre dnešné rakúske územie používalo už v 9. storočí, kedy bolo najvýchodnejšou súčasťou franskej ríše.

hallstatt
pexels.com

Pri pôvode názvov krajín sme začali európskymi krajinami, ktoré sú nám najbližšie. Na svete je však množstvo zaujímavých názvov krajín, ktoré si predstavíme nabudúce. Viete napríklad z čoho je odvodený názov africkej krajiny Burkina Faso?

Pozri aj: Boli by sme súčasťou druhej najväčšej európskej krajiny. Ako by to vyzeralo, ak by sa Rakúsko-Uhorsko opäť spojilo?

0
Komentovať (0)