foto: Pixabay

/ 45 / Naďa
Uvažovali ste niekedy nad tým, odkiaľ pochádzajú a ako vznikli názvy jednotlivých krajín? Ak ste sa na to niekoho opýtali a nedostali ste odpoveď, máme ju pre vás.

Názvy krajín nevznikli len tak z ničoho nič. Ľudia, ktorí ich vymysleli, boli určite ovplyvnení maličkosťami, ako napríklad to, že preferovali písmeno, ktoré majú na začiatku mena či názov, ktorý sa im páči, no aj tak to nebol ten najdôležitejší dôvod, prečo sa dnes rôzne krajiny volajú tak, ako sa volajú.

Okrem otázky, ako dostali názvy jednotlivé krajiny sa môžete opýtať aj to, ako dostali názvy napríklad mestá či ulice, na ktorých žijete. Každý názov má za sebou históriu, ktorá jednoducho odhaľuje dôvod výberu.

Na všetko vždy samozrejme existujú výskumy. Jeden, s názvom Quartz, sa pozrel na 195 nezávislých štátov, ktoré sa nachádzajú v Oxfordskom stručnom slovníku svetových názvov a prišiel s výsledkom. Väčšina názvov krajín spadá do jednej zo štyroch kategórií.

pixabay.com

Názvy sa teda tvorili podľa smerového popisu krajiny, vlastností krajiny, názvu kmeňa či etnickej skupiny, ktorá na tomto území žila či mena významnej osobnosti, ktorá tu žila.

Ak sa pýtate, ako sa vôbec vyberal názov, môžete si byť istí, že niečo ako demokracia pri tom nehrala veľkú rolu. Väčšinou to bol výber malej skupiny ľudí, ktorá sa rozhodla na základe sympatií. Krajín, ktoré majú názvy podľa ich vlastností či smerového popisu, je však takisto veľmi málo. Všetky ostatné skôr spadajú do druhých kategórií.

Aby ste si to vedeli lepšie predstaviť, uvedieme príklad. Podľa smerového popisu krajiny je pomenované napríklad Nórsko. Jeho názov je odvodený z anglického „nothern way“ čiže „severná cesta“. Austrália je zas pomenovaná podľa slova „southern“ čiže južná.

maxpixel.freegreatpicture.com

Podľa vlastností krajiny je pomenované napríklad Alžírsko, ktorého hlavné mesto má názov Alžír (Algiers), čo v preklade znamená „ostrovy“.  Kostarika, v španielskom znení „Costa Rica“ znamená „bohaté pobrežie“. Predpokladá sa, že Sierra Leone bola pomenovaná podľa hôr s názvom „Lion Mountains“, z ktorých mnohokrát počuť zvuk hromov. Práve slovo „singa“ znamená lev v jazyku Malay.

Podľa kmeňov a etnických skupín získalo pomenovanie napríklad Francúzsko. Jeho názov je odvodený od Frankov. Názov Taliansko (Italy) pochádza z kmeňa Vitali. Švajčiarsko od názvu Schwyz. Vietnam má pomenovanie podľa ľudí Viet z juhu a Papua-Nová Guinea má názov podľa obyvateľov Melanézie, kde „papua“ znamená strapaté vlasy a „guinea“ ľudia s tmavou pokožkou. Názov nášho Slovenska vznikol takisto podľa bývalých obyvateľov Slovanov a názov Česka sa zas odvodil zo slovanského kmeňa „Čechov“, ktorí žili na tomto území v 9. storočí.

A nakoniec pomenovanie podľa dôležitých osôb majú napríklad Filipíny. Tie získali názov podľa kráľa Filipa II. zo 16. storočia. Bolívia je zas pomenovaná podľa venezuelského revolucionára Simóna Bolívara. Spojené štáty americké sú pomenované podľa talianskeho prieskumníka Ameriga Vespucciho.

indy100.com


Komentovať (0)