shutterstock.com

Matej Mensatoris / / Zviera
Delfíny sú krásne morské cicavce. Niektoré národy však delfíny považujú za prirodzenú lovnú zver a na ich love majú postavené celé odvetvia. Podobne je to...

Delfíny sú krásne morské cicavce. Niektoré národy však delfíny považujú za prirodzenú lovnú zver a na ich love majú postavené celé odvetvia. Podobne je to tak aj na Šalamúnových ostrovoch, kde tradícia lovu delfínov pretrváva už niekoľké desaťročia. A aj keď sa tento lov obmedzil len na niektoré dediny, stále každý rok zabijú obyvatelia jednej dediny na Šalamúnových ostrovoch vyše 900 delfínov.

Každého asi hneď napadne, že delfíny lovia miestni obyvatelia kvôli potrave. Pravda je však taká, že sa lovia nie kvôli mäsu, ale najmä kvôli zubom. Tie sú veľmi obľúbené ako šperky a ozdoby, na ostrovoch sa dokonca zvyknú používať aj ako platobná mena. Zuby delfínov bývajú neraz aj súčasťou nevestinho vena. Cena zubov z roka na rok narastá, v súčasnosti sa cena zubov pohybuje okolo 70 centov za kus. Pritom len pred pár rokmi to bola ani nie štvrtina z tejto sumy.

washingtonpost.com
washingtonpost.com

Výskumníci odhadujú, že medzi rokmi 1976 a 2013 bolo len v dedine Fanalei na Šalamúnových ostrovoch zabitých vyše 15 tisíc delfínov. Lov prebieha pomocou kameňov, ktoré lovci hádžu z kanoe do vody. To vyplaší delfíny a vydajú sa do plytkých vôd, kde ich potom vylovia.

abc.net.au
abc.net.au

Medzinárodné organizácie sa pokúšali zastaviť tento nezmyselný lov. Dokonca realizovali projekt, kde miestnym namiesto lovu poskytovali hotovosť. Tento projekt však stroskotal, keďže peniaze sa „stratili“ na vládnych účtoch a k obyvateľom sa nedostali. Potom bol realizovaný projekt, kedy priamo miestnym obyvateľom bola poskytnutá výstavba bytov, čistiarne odpadových vôd, či zabezpečenie pitnej vody, no tieto projekty boli dedinou Fanalei odmietnuté a požadujú len hotovosť.

abc.net.au
abc.net.au

Ale ani keby bola poskytnutá ďalšia hotovosť, stále nie je záruka, že by sa s lovom ďalej nepokračovalo. Nie je jasné, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať, no s delfínmi na Šalamúnových ostrovoch to zatiaľ nevyzerá najlepšie. Pokiaľ sa nezmení mentalita miestnych obyvateľov, asi sa toho veľa nezmôže. No stále je tu šanca. Dve menšie dediny, ktoré tiež realizujú lov delfínov, sa zapojili do ponúkaných projektov, a tak je tu malá nádej, že postupom času miestni obyvatelia upustia od tejto hlúpej, nezmyselnej a krutej tradície.

0
Komentovať (0)