flickr.com

Matej Mensatoris / / Now U Know
Existuje mnoho delení ľudí. Medzi jedno z nich môžeme zaradiť to, či používajú, alebo nepoužívajú funkciu „bezpečného odstránenia hardvéru“ pri odpájaní USB kľúča z počítača....

Existuje mnoho delení ľudí. Medzi jedno z nich môžeme zaradiť to, či používajú, alebo nepoužívajú funkciu „bezpečného odstránenia hardvéru“ pri odpájaní USB kľúča z počítača. Jedna skupina ľudí argumentuje tým, že tak sa to má správne robiť, druhá zase tým, že nikdy sa im s dátami nič nestalo a táto funkcia je zbytočná. Kde je ale pravda?

Hovorí sa, že život je krátky na používanie funkcie „bezpečného odstránenia hardvéru“. No asi väčšina z nás pri odpájaní USB kľúča používa bezpečné odstránenie, no tiež, ak sa veľmi ponáhľame, alebo ak na to niekedy zabudneme, tak USB kľúč jednoducho „vytrhneme“ z počítača a našťastie aj tak vždy funguje tak, ako má.

cloudfront.net
cloudfront.net

Pri vytiahnutí USB kľúča ale môže nastať veľké riziko poškodenia súborov z počítača pri kopírovaní súboru. Vtedy je poškodenie kopírovaného súboru takmer istá vec. A dokonca aj hneď, alebo veľmi krátko po dokopírovaní dát na USB kľúč môžu byť údaje náhlym odpojením poškodené.

Pri starších systémoch bolo riziko spojené najmä s tým, že aj keď systém vykazoval skopírovanie, tieto dáta boli zatiaľ uložené len do pamäte RAM a fyzicky sa na pamäťové médium ešte nedostali. V takom prípade by vytiahnutie USB kľúča bez „bezpečného odstránenia hardvéru“ znamenalo, že dáta by sa na kľúči nenachádzali.

alicdn.com
alicdn.com

Pri novších systémoch, napr. Windows 7 či novšie verzie, je toto eliminované a keď vám operačný systém ohlási, že dáta sú skopírované, tak máte istotu, že tam naozaj sú.

Takže používať bezpečné odstránenie alebo nie? Odpoveďou je, že v zásade ho používať netreba. Pokiaľ práve nekopírujete súbory, náhle „vytrhnutie“ kľúča z počítača nijako nepoškodí váš USB kľúč a ani neprídete o dáta. Ak ale pracujete na počítači so starým operačným systémom, vtedy túto funkciu radšej používajte. Takisto, ak používate iné platformy, ako je napríklad Linux alebo Mac OS, túto funkciu využívajte.

Ak ste doteraz bezpečné odstránenie nepoužívali, pokojne ho nepoužívajte naďalej a ušetrite si tento čas na niečo iné. Ak ste ho ale používali, pokojne ho používajte ďalej, aspoň budete mať 100% istotu, že postupujete správne. Navyše, ak pracujete s citlivými alebo veľmi cennými dátami, ktorých strata by vám spôsobila značné komplikácie, je predsa len lepšie už len pre vašu istotu túto funkciu využiť.

0
Komentovať (0)