branči / / Hádanky
Nasledujúci matematický problém nie je až taký jednoduchý, ako sa na prvý pohľad zdá, a len málo kto ho vypočíta za pár sekúnd. Na...

Nasledujúci matematický problém nie je až taký jednoduchý, ako sa na prvý pohľad zdá, a len málo kto ho vypočíta za pár sekúnd. Na matematický príklad upozornil len 10 ročný žiak, ktorý dostal túto úlohu vo svojej škole v Manchesteri.

V zadaní môžeme vidieť dva priamočiare geometrické útvary. Dokážete vypočítať ich obvod ak nepoznáte dĺžku všetkých strán?

priklad

Pre zistenie výsledkov vám stačí jednoduché sčítavanie a odčítavanie. Pomôcka: na prvý príklad budete potrebovať len sčítavať, no v druhom prílklade použijete aj sčítavanie aj odčítavanie.

Ak ste na výsledok prišli gratulujeme. Ak sa ale ešte stále trápite alebo si chcete výsledok overiť, správne riešenie nájdete na ďalšej strane..Komentovať (0)