Foto: Pxhere

Ktoré krajiny sa menia na tzv. demografické časované bomby?

Demografia je vedná disciplína, ktorá na prvý pohľad vôbec nevyzerá lákavo. Samé čísla, prepočty obyvateľstva a množstvo rôznych ukazovateľov. V oceáne týchto čísel sa však ukrývajú zaujímavé skutočnosti, ktoré napovedajú o stave jednotlivých krajín či celej planéty. Jedným z najskloňovanejších demografických termínov súčasnosti je tzv. demografická časovaná bomba. Viete, ktoré krajiny ohrozuje najviac?

Demografická časovaná bomba je termín, ktorý označuje krajinu so starnúcim a vymierajúcim obyvateľstvom. Pri takomto trende poklesu obyvateľstva, sa totiž krajina dostáva do stavu, kedy nebude schopná ekonomicky fungovať. Sociálne dávky, zdravotná starostlivosť a dôchodkový systém totiž krajinu zaťaží natoľko, že pracujúca generácia, ktorá bude v krajine menšinou, nebude schopná produkovať dostatok finančných prostriedkov na fungovanie štátu. Krajina je tak akousi „časovanou bombou“. Ktoré štáty teda v budúcnosti čaká tento scenár? Týchto 10 takmer určite.

Spojené štáty americké

Spojené štáty americké v súčasnosti dosahujú najnižšiu mieru tzv. úhrnnej pôrodnosti vo svojej histórii. Úhrnná pôrodnosť, teda počet detí, ktoré sa priemerne narodia jednej žene, by pri stabilizovanej populácii mal dosahovať číslo 2,2. V USA je to aktuálne len 1,76. Napriek pre štát výhodnému zdravotnému systému v USA, sa však krajina v najbližších desaťročiach bude naďalej potýkať so starnúcim obyvateľstvo. Spojeným štátom americkým by v budúcnosti mohla pomôcť imigrácia, no ani k tej sa aktuálne veľmi priateľsky nestavajú…

Foto: Pexels

Španielsko

Španielske ženy majú prvé dieťa vo veľmi vysokom veku. Dokonca v najvyššom v Európskej únii. Okrem toho, dosahujú Španieli jednu z najvyšších očakávaných dĺžok života v Európe i vo svete. Keď k tomu pridáme pomerne nízku pôrodnosť (1,5 dieťaťa na ženu) zistíme, že Španieli, ako národ vymierajú. Krajine túto budúcnosť môže oddialiť migrácia, no tá nikdy nedosiahne takú silu, aby dokázala zachrániť akýkoľvek vymierajúci národ.

Foto: Pexels

Taliansko

Vekový medián v Taliansku dosiahol v súčasnosti o niečo viac ako 45 rokov. To znamená, že polovica obyvateľstva je staršia, ako 45 rokov a buď už oddychuje na dôchodku, alebo sa k nemu nenávratne blíži. Spolu s nízkou úhrnnou pôrodnosťou, 1,4 dieťaťa na ženu a faktom, že v krajine sa za posledné roky rodí najmenej detí za jej históriu, to pre Taliansko v ďalších desaťročiach skutočne nevyzerá dobre.

Foto: Pexels

Bulharsko

Pred 30 rokmi ich bolo takmer 9 miliónov. Dnes, o niečo viac, ako 7 miliónov. Bulharsko patrí medzi najchudobnejšie krajiny Európskej únie a medzi najrýchlejšie miznúce národy sveta. Okrem v minulosti veľmi vysokej emigrácii, sa v súčasnosti pridáva aj extrémne nízka pôrodnosť a pomerne vysoký priemerný vek obyvateľstva.

Foto: Pexels

Lotyšsko

Keď v roku 2004 vstúpilo Lotyšsko do Európskej únie, krajinu opustilo takmer 20% obyvateľov. Navyše má krajina o približne 700-tisíc obyvateľov menej, ako v časoch tesne pred pádom Sovietskeho zväzu. V súčasnosti má Lotyšsko niečo málo pod 2 milióny obyvateľov. Do polovice storočia ich podľa odhadov nebude ani 1,5 milióna.

Foto: Pexels

Južná Kórea

S úhrnnou pôrodnosťou na úrovni 1.26 dieťaťa na ženu, patrí Južná Kórea v tomto ukazovateli takmer na koniec svetového rebríčka. Navyše je vek priemerný vek prvorodičiek na úrovni 31 rokov, údajne najvyšší na svete. Južnú Kóreu môže v budúcnosti zachrániť snáď už len jediné, a to zjednotenie s tou Severnou.

Foto: Pexels

Japonsko

Ak sa pozrieme na populačnú krivku Japonska, zistíme, že sa obyvateľstvo krajiny za posledných takmer 70 rokov rozrástlo o približne 35 miliónov ľudí. V konečnom dôsledku však Japonsko vymiera. A to rýchlo a napriek krokom japonskej vlády možno i nenávratne. V priemere druhá krajina s najstarším obyvateľstvom na Zemi (1. miesto Monako), dosahuje populačný rast na úrovni -0,21%.

Foto: Pexels

Veľká Británia

Rozhodnutie vystúpiť z Európskej únie, Veľkej Británii na ceste k demografickej časovanej bombe, vôbec nepomáha. Podľa odborníkov to zastaví jednu z posledných možností na nárast obyvateľstva – migráciu. Veľká Británia však na tom predsa len nie je tak zle, ako vyššie spomínané krajiny. Jej úhrnná pôrodnosť dosahuje v priemere 1,88 dieťaťa na ženu.

Foto: Pexels

Singapur

Singapur, miniatúrna krajina, v podstate len mestský štát, v ktorom žije viac obyvateľov, ako na Slovensku. V priemernom počte narodených detí na jednu ženu, však dosahuje absolútne najnižšie číslo na svete a to 0,83. A práve to je pre Singapur vo vidinách demografickej časovanej bomby, najväčšia hrozba. Krajinu však zatiaľ zachraňuje vysoký prílev migrantov. Uvidíme, do kedy to však bude platiť.

Foto: Pexels

Čína

Znie to absurdne. Čína bola ešte pred niekoľkými rokmi krajina s najrýchlejšie rastúcim obyvateľstvom. Napriek tomu i túto krajinu ohrozuje tzv. demografická časovaná bomba. Môže za to to niekoľko faktorov, medzi najvýznamnejšími i politika jedného dieťaťa, prijatá v roku 1979 na zastavenie populačnej explózie v krajine. O 40 rokov neskôr tu máme presne opačný krok. Čína vymiera a vláda pre zmenu ruší svoje dávne rozhodnutie a naopak, podporuje rodiny, ktoré sa rozhodnú mať detí niekoľko. Podarí sa krajine opraviť to, čo už raz pokazila?

Foto: Pexels

Pozri aj: Spojené štáty „Amerigcké“ či krajina Slovákov. Tieto mapy vám ukážu skutočný význam názvov krajín

ScienceAlert
Príbehy
0
Komentovať (0)