pixabay

Pri letisku, Pri lesostepi, Nad záhradami či Oranžová. Aj tak sa budú volať novovzniknuté ulice v Bratislave.

Novovzniknuté ulice v bratislavských mestských častiach Ružinov, Devín, Záhorská Bystrica, Petržalka, Vajnory a Karlova Ves už majú svoje názvy. V hlavnom meste tak od 1. decembra pribudnú ulice ako Pri letisku, Pri lesostepi, Nad záhradami či Oranžová.

V Ružinove pomenovali novú ulicu, ktorá sa nachádza v Trnávke medzi predĺžením Galvaniho ulice a Ivanskou cestou – Pri letisku. V mestskej časti Devín v lokalite Záhrady budú mať novovzniknuté ulice názvy Pri lesostepi, Pri parku, Kamenná, Ostricová, Halštatská. Nová komunikácia k rodinným domov, rovnobežná s Lomnickou ulicou, sa bude volať Nad záhradami.

Mestská časť Záhorská Bystrica navrhla pomenovať novovzniknuté ulice Chvojnícka a Rudavská z dôvodu, že ulice sa nachádzajú v lokalite Vápenického potoku a nové názvy ulíc budú pomenované podľa názvov vodných tokov na Záhorí.

V Petržalke začiatkom decembra budú pomenované nové ulice v lokalite Južné mesto zóna B – Zuzany Chalupovej, Jána Lajčiaka, Andreja Hadíka a v lokalite Južné mesto zóna C vznikne ulica Oranžová a predĺži sa už schválená ulica Béžová.

Vo Vajnoroch bude novovzniknutá ulica v lokalite Šuty pomenovaná Nové Šuty.

V Karlovej Vsi v lokalite Staré Grunty – obytný súbor Slnečnice budú nové ulice Rudolfa Mocka a Milana Kolibiara. Nachádzajú sa v blízkosti pracovísk Slovenskej technickej univerzity, Univerzity Komenského a vysokoškolských internátov. V lokalite Sitina, časť nad ulicami Pod lesom a Na Sitine, budú pomenované novovzniknuté ulice ako Zlatohríbová, Pôvabnicová a Dubáková. V lokalite Sitina – Staré Grunty to bude aj ulica Plávková.

TASR
Príbehy
0
Komentovať (0)