Petra Sušaninová / /
Väčšinou sa zameriavame skôr na fyzickú stránku svojho zdravia.

Tú psychickú stránku občas poriadne zanedbávame, napriek tomu, že fyzické a psychické zdravie spolu úzko súvisia. Často si všimneme, že niečo nie je v poriadku, až keď je situácia naozaj vážna. Aj tak sa však neraz bojíme vyhľadať pomoc. Čím viac toho o psychickom zdraví vieme, tým lepšie.

Schizofrénia súvisí s tvarom úst

Telo a myseľ sa neraz oddeľujú, napriek tomu, že sú navzájom prepojené. Psychiatri si tak napríklad často nevšímajú fyzické príznaky a naopak. Nedávna štúdia napríklad potvrdila, že ľudia trpiaci schizofréniou majú zvyčajne širšie a tvrdé podnebie úst. Pri diagnostike schizofrénie by teda malo zohrávať úlohu nielen vyšetrenie mysle, ale aj tela. Objav poukazuje aj na to, že ochorenie je omnoho komplexnejšie, ako by sme si boli mysleli a zahŕňa oveľa širšiu škálu príznakov, i tých menej viditeľných.

unsplash.com

Autizmus je sprevádzaný záchvatmi

Autizmus je taktiež ochorením, ktoré ukrýva ešte mnoho záhad a v minulosti sa stretávalo s minimálnym pochopením. Hovorilo sa, že je spôsobený očkovaním alebo zlou výchovou. Dnes už o ňom vieme viac. Vedeli ste napríklad, že až 38 percent autistických detí trpí epileptickými záchvatmi?

Chorí sú čoraz mladší

Aj keď normalitu nie je ľahké definovať, odhaduje sa, že „normálnych“ a zdravých jedincov je na svete oveľa menej, ako by sme si mohli myslieť. Napríklad, až 20 percent detí a dospievajúcich trpí psychickým ochorením. Najnáchylnejšia je na psychické ochorenia skupina ľudí vo veku od 15 do 25 rokov a najviac och ohrozuje depresia, bipolárna porucha a ochorenia súvisiace s užívaním návykových látok.

Psychické ochorenie vás môže zničiť aj fyzicky

Štatistiky dokazujú, že psychické ochorenia majú zvyčajne závažné fyzické následky. Spájajú sa napríklad so zvýšeným rizikom srdcových ochorení, úzkosť a depresia zas môžu spôsobovať bolesti svalov a chrbtice. K fyzickým problémom výrazne prispieva aj nerovnováha vo vyplavovaní hormónov do tela. Jedincom trpiacim schizofréniou či bipolárnou poruchou hrozí až o 2,6 percenta vyššie riziko rakoviny.

unsplash.com

Korsakoff syndróm

Toto psychické ochorenie môže byť spôsobené prehnanou konzumáciou alkoholu, následkom ktorej dochádza k nesprávnemu vstrebávaniu živín do tela a jedinec nemá dostatok vitamínu B1 alebo thiamínu. Prvými príznakmi sú spomalenosť, zábudlivosť, zmätenosť a nejasná reč. Zaujímavým príznakom ochorenia sú konfabulácie, teda sklon jedinca klamať a vymýšľať si príbehy len tak, bezdôvodne. Jedinec však verí, že to, čo hovorí, je pravda. Ak sa ochorenie nepodchytí v skorom štádiu, môže viesť ku kóme až k smrti.

Stres spôsobuje zmenšovanie mozgu

Ak myslíme na psychické ochorenie, väčšinou si ho nespájame s poškodením mozgu. Aby však k nemu došlo, nemusíte užívať návykové látky či poraniť sa pri nehode. Ak sme v strese, vyplavuje sa do tela kortizol, ktorý má z krátkodobého hľadiska pozitívne účinky. Dlhodobý stres a dlhodobé vyplavovanie kortizolu však môže zabíjať bunky v mozgu, mozog sa môže zmenšiť a zhoršujú sa kognitívne funkcie.

Autizmus a fyzický vývin

Aj keď sa autizmus považuje za čisto psychické ochorenie, súvisí s ním napríklad aj veľkosť dieťaťa pri narodení a vývin hlavy. Štúdia z roku 2003 naznačuje, že autistické deti sa rodia s menšími hlavičkami, ako tie zdravé. Potom však dôjde k rastu a istý čas sú mozog a lebka väčšie, ako je norma. Neskôr údajne ostávajú väčšie niektoré mozgové centrá. Príčiny týchto fyzických zmien však zatiaľ nie sú známe.

Depresia súvisí s prostredím

Aj keď je depresia spôsobená nerovnováhou látok vyplavovaných v tele človeka, novšie štúdie naznačujú, že jej vznik výrazne ovplyvňuje aj prostredie, v akom žijeme. Ľudia žijúci v mestách trpia depresiami až o 39 percent častejšie ako tí, ktorí žijú na dedine. Taktiež riziko vzniku úzkosti je vyššie o 21 percent a riziko vzniku schizofrénie je vyššie až o 50 percent.

unsplash.com

Obsesívno-kompulzívna porucha

Alebo OCD postihuje čoraz vyššie percento populácie. Veľa ľudí však o tomto ochorení nevie alebo pozná len vonkajšie prejavy, ako je napríklad časté umývanie rúk. Vedeli ste však, že existuje aj forma OCD, ktorej hlavným príznakom sú obsesie, teda neutíchajúce násilnícke myšlienky? Taký jedinec často trpí opakujúcimi sa myšlienkami, ktoré obsahom prekvapia aj jeho samého. Z ničoho nič im napríklad príde na rozum myšlienka, čo by sa stalo, keby dobodali okoloidúceho, čo ide okolo nich. Samozrejme, čin nevykonajú a myšlienkou sú znechutení. V tomto prípade sa teda nemusia vyskytovať kompulzie.

Poškodenie nervov a socializácia

Je známy fakt, že odbúravanie bielkovinovej vrstvy nervového vlákna, myelínu, spôsobuje nerodegeneratívne ochorenia, ako napríklad sklerózu multiplex. Myelín totiž umožňuje efektívny prenos signálov v mozgu. Zaujímavé zistenie je, že myelín sa však odbúrava napríklad aj vplyvom sociálnej izolácie jedinca. Ak ste teda dlhodobo vystavení osamelosti, hrozia vám závažnejšie následky, než by ste si mysleli.

Prekvapila vás niektorá informácia o psychickom zdraví?

Pozri aj: Schizofrénii lekári ani dnes celkom nerozumejú. Týmto 9 mýtom o nej však dodnes verí väčšina ľudí

listverse
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)