Určite ste sa už aj vy na ulici stretli s človekom, ktorý sa správal nanajvýš zvláštne.

Možno bol opitý, možno má takú povahu. Napadlo by vám však, že môže ísť napríklad o človeka trpiaceho schizofréniou? V istých prípadoch sa totiž môže prejavovať práve bizarným správaním, ktoré považujeme za „podivínstvo“. Existuje mnoho typov schizofrénie a príznaky tvoria takmer nekonečnú škálu. Toto je 9 najčastejších mýtov, ktoré toto ochorenie opriadajú.

Schizofrénia je rozdvojenie osobnosti

Ide o dve rozdielne ochorenia, nie o príznak schizofrénie. Mnohonásobná porucha osobnosti zapríčiňuje, že v jednom tele sa vyskytuje viacero osobností, resp. viacero myslí a kým chvíľu sa jedinec správa ako dospelý človek, o chvíľu sa môže prejavovať ako 5 ročné dieťa. Aj keď jedinec trpiaci schizofréniou môže počuť hlasy a nadobudnúť podobný pocit ako pri mnohonásobnej poruche osobnosti, nie je to pravidlo.

pixabay.com

Ide o ojedinelé ochorenie

Schizofrénia sa vyskytuje oveľa častejšie, ako by sa mohlo zdať. Aj keď jedno percento nie je až také vysoké číslo, pokiaľ ide o ochorenie, predsa len je vysoké. Znamená to totiž, že sa týka 1 z tisíc ľudí, kým napríklad hemofíliou trpí len 1 z 10 000 ľudí.

Sú nebezpeční pre spoločnosť

Za tento mýtus vďačíme najmä médiám a hollywoodskym filmom. Jedinci trpiaci schizofréniou nie sú agresívnejší a nebezpečnejší než ktokoľvek zdravý, môžu však ohroziť svoje vlastné zdravie. Niektoré typy schizofrénie sa však vyznačujú správaním, ktoré môže byť považované za antisociálne. Prejavy je však možné kontrolovať a mierniť vhodnou liečbou.

Halucinácie sú to najhoršie

Halucinácie a dezilúzie sú síce najčastejšou príčinou zvláštneho správania, ak sa však jedinec obráti na psychiatria, je možné príznaky zmierniť napríklad antipsychotikami. Nepríjemnejšie ako halucinácie sú už len vedľajšie účinky liekov. Tie spôsobujú širokú škálu nepríjemností, ako napríklad sploštenie emócií, neschopnosť komunikovať či ospalosť. Jedinci, ktorí podstupujú takúto liečbu neraz udávajú, že majú problémy nadväzovať kontakty – či už priateľské alebo s kolegami v práci.

pixabay.com

Počujú hlasy

Tomuto príznaku sa hovorí auditórna alebo sluchová halucinácia a 5 až 15 percent zdravých dospelých jedincov z času na čas počuje zvuky, najmä pod vplyvom nadmerného stresu alebo tesne predtým, ako zaspia. Aj keď teda počutie zvukov je príznakom schizofrénie, v istej miere sa vyskytuje aj u zdravej populácie. Mnohí to však nepriznajú, majú totiž strach, že budú považovaní za bláznov.

Je nevyliečiteľná

Aj keď sa schizofrénie človek nezbaví zo dňa na deň ako chrípky, nedá sa celkom povedať, že je neliečiteľná. Štatistiky uvádzajú, že len malému percentu ľudí ovplyvní schizofrénia život natrvalo a až 25 percent pacientov zažije len jedinú psychotickú epizódu za život. Po nej nevyžaduje ich stav žiadnu liečbu a žijú ďalej normálnym životom. Iní ľudia síce liečbu potrebujú, no ak ju užívajú pravidelne, dokážu viesť normálny život, mať rodinu a chodiť do práce ako ktokoľvek iný.

Schizofrenici sú géniovia

Opäť ide o mýtus vykreslený filmami a médiami. Aj keď schizofrénia môže podporiť kreatívne myslenie jedinca, na druhej strane môže výrazne zhoršiť kvalitu jeho života. Napriek možným kreatívnym zábleskom, stále ide o psychiatrické ochorenie, ktoré si vyžaduje liečbu.

Love A Beautiful Mind and think you know all there is to know about it? Take this quiz and test your memory > http://bit.ly/10jUZQR

Gepostet von A Beautiful Mind am Dienstag, 21. Mai 2013

Je to rýchlo postupujúce ochorenie

Ani táto informácia nie je pravdivá, v skutočnosti, v počiatočnom štádiu si ochorenie takmer ani nevšimnete a môže trvať roky, kým sa prejavia závažné príznaky. Len u malého percenta ľudí nastúpia príznaky rýchlo. V začiatkoch môže mať napríklad jedinec problémy s učením, komunikáciou a sústredením sa. Až v neskoršom štádiu sa začnú prejavovať napríklad halucinácie.

Diagnostikovanie

Na internete sa objavuje mnoho obrázkov a testov, ktoré by mali byť schopné odhaliť schizofréniu. V nemocniciach sa môžu využiť aj tie, lekári sa napríklad pacienta spýtajú, čo má spoločné topánka a ceruzka, alebo čo vidí na obrázku. Aj takéto testy dokážu odhaliť drobné zmeny v myslení a vnímaní jedinca. Najčastejšie využívaným testom je tzv. Rorschachov test, ktorý pozostáva zo série obrázkov. Jeho vyhodnotenie je náročné, dokáže však spoľahlivo odhaliť ochorenie.

Napriek tomu, že výskumu schizofrénie sa medicína venuje už celé roky, ešte stále je v tejto oblasti veľa záhad a nejasností.

Pozri aj: Ľudia so schizofréniou vnímajú tieto optické ilúzie úplne inak. Ako ich vidíte vy?

brightside
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy