Reč tela dokáže hotové zázraky.

Určite už viete, ako výrazne dokáže reč tela ovplyvniť to, čo hovoríme. Ak chcete, aby vaše slová pôsobili absolútne presvedčivo, osvojte si nasledovných 6 gest rúk. Vďaka nim sa z vás stane majster komunikácie a budete pôsobiť nielen sebavedomo, ale aj presvedčivo. 

#1 Ukážte, ako sa veci spoja

Najlepšie to pochopíme na príklade. Ak napríklad hovoríte vetu: “Zameriavame sa na dizajn, ktorí ľudia považujú za užitočný,” zdvihnite ľavú ruku pri vyslovení slova “dizajn” a pravú ruku pri vyslovení slova “ľudia”. Obe ruky spojte pri vyslovení slova “užitočný”.

#2 Pomôžte svojim poslucháčom lepšie sledovať to, čo hovoríte “priradením zmyslu” obom rukám

Ak napríklad hovoríte o dvoch stratégiách, pri hovorení o stratégii číslo 1 používajte ľavú ruku a pri hovorení o stratégii číslo 2 pravú ruku. Funguje to naozaj skvele.

pixabay.com

#3 Citovo zafarbené vyhlásenia podtrhnite tým, že sa chytíte za srdce

Použiť to môžete napríklad pri ďakovaní alebo pri vete: “Znamená to pre mňa naozaj nesmierne veľa.”

#4 Použite ruky na zdôraznenie dôležitosti vecí

Pokiaľ hovoríte o malom probléme, znázornite ho použitím palca a ukazováka. Ak naopak, hovoríte o niečom obrovskom, nebojte sa to znázorniť tým, že svoje ruky naširoko rozpažíte.

Designed by Freepik

#5 Ak hovoríte o číslach, znázornite ich prstami

Vášmu publiku to pomôže zostať sústredeným a vracia to “späť do reality” aj ľudí, ktorí mysľou blúdia niekde inde. Ak napríklad hovoríte vetu: “Máme tu 3 hlavné problémy,” ukážte číslo 3.

#6 “Dialektické” gesto

Používané je všetkými svetoznámymi rečníkmi, ktorí dokážu svojím prejavom upútať státisíce ľudí. Nepokazíte ním nič, ale je natoľko výrazné, že by ste ho nemali kombinovať s inými gestami. Keďže popísať ho je náročné, najlepšie nám poslúži toto gif-ko.

wired.com

Pozri aj: Reč tela úspešných ľudí, ktorú jednoducho musíte začať používať

iheartintelligence
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy