Zdroj: Pexels

Myseľ každého človeka je jedinečná.

Ľudská myseľ je zložitá entita, ktorej podstatu skúmajú vedci už odnepamäti. Je centrom, v ktorom sa kumuluje mnoho dôležitých procesov – od vnímania, vedomia, tvorby myšlienok, pocitov, až po túžby či intelekt. Zároveň je výnimočná v tom, že všetko, čo do nej vložíte, sa vám následne dokáže premietnuť do reálneho života.

Článok pokračuje pod videom ↓

To, čo sa deje vo vašej mysli, nie je nikdy náhodné. Funguje na základe skúseností, ktoré ste počas svojho života získali a dokonca má schopnosť udať smer, ktorým sa váš život bude uberať. Je považovaná za akýsi komplexný a štruktúrovaný systém myšlienok, vzorcov a plánov, ktoré ste si stihli už osvojiť. To však neznamená, že je nemenná, naopak, oplýva mimoriadnou dynamikou.

Mnohí vedci a odborníci tvrdia, že hoci je každá ľudská myseľ odlišná, možno hovoriť o troch základných typoch, ktoré od seba odlišujú rôzne kvality a vlastnosti. Bližšie o nich píše portál The Minds Journal.

1. Fluidná myseľ

Ľudia s týmto typom mysle, ktorá je prirovnávaná ku kvapaline, majú sklony k povrchnosti a ľahostajnému prístupu. V oblasti získavania životných skúseností sa spoliehajú na svoju spontánnosť, radi sa nechajú unášať davom, nakoľko často pociťujú neistotu a privítajú, keď ich iní usmernia.

Zdroj: Pexels

Z ich strany sa len ťažko dočkáte nejakej iniciatívy či samostatného rozhodovania. Za ideálny scenár považujú, pokiaľ môžu svoje úlohy delegovať na iných ľudí, o ktorých sa domnievajú, že sú schopnejší a zodpovednejší. Kvôli nedostatku odhodlania zlyhávajú pri stanovovaní cieľov, a napokon to väčšinou vzdajú skôr, než všetko dotiahnu do úspešného konca.

Samozrejme, aj v tejto oblasti by boli najradšej, keby za nich stanovili ciele iní, ľudia, ktorí by im zároveň pomohli k ich naplneniu. Ich prílišná nonšalantnosť navyše spôsobuje, že nie vždy sa dokážu plne sústrediť na to, aby veci doviedli do dokonalosti. Jednoducho povedané, sú dobrými podriadenými, ale nikdy nie vodcami.

2. Rigidná myseľ

Zdroj: Pexels

Úplným opakom ľudí s fluidnou mysľou, ktorých nezaujímajú žiadne vopred stanovené prísne plány, sú tí, ktorí majú rigidnú myseľ. Pre nich je charakteristická silná potreba kontroly nad všetkým, ťažké prijímanie nových nápadov či akýchkoľvek zmien. V živote potrebujú čo najväčšiu možnú mieru istoty a stability, vzdanie sa kontroly je pre nich veľmi nepríjemné a hraničí až s utrpením.

Potrebujú byť chránení pred nepredvídateľnosťou, preto sa ideálne hodia na prácu, ktorá je postavená na dodržiavaní disciplíny a pravidiel. Majú problém vyjsť zo svojej komfortnej zóny, nedokážu sa poriadne uvoľniť, zastaviť sa a naplno si užívať život. Kreativita pre nich predstavuje veľkú neznámu, preto sú veľakrát nútení robiť dokola tie isté veci.

3. Flexibilná myseľ

Tretí typ mysle sa síce vyznačuje prispôsobivosťou, rovnako ako fluidná myseľ, ale ľudia, ktorí ju vlastnia, sú však omnoho kreatívnejší, tvárnejší a otvorenejší. Vo svojom živote sa síce neriadia prísnym kódexom správania, ale ani nepatria medzi tých, ktorí by sa do všetkého bezhlavo vrhali, či pristupovali k veciam ľahostajne.

Zdroj: Pexels

Títo ľudia nikdy nevnucujú svoj názor iným, preto sa s nimi môžete porozprávať o čomkoľvek bez toho, aby vás za vaše postoje odsúdili. Pokiaľ by aj s vami nesúhlasili, nedajú vám to pocítiť a nezačnú vás vnímať ako menejcenných. Vždy sú otvorení novým nápadom a rôznym názorom, čo z nich robí pokorných a priateľských ľudí, s ktorými sa dá veľmi dobre vychádzať. Aj napriek tejto svojej pozitívnej povahe si však dokážu povedať svoje a nemienia druhým ľuďom slúžiť ako rohožka.

Je potrebné dodať, že žiadny človek nedisponuje len jedným typom mysle. Aj keď sa do popredia môžu dostať niektoré výraznejšie črty, väčšinou ide o kombináciu viacerých znakov a typov.

Všetko začína v tvojej hlave

Viac článkov