Zdroj: Pexels

Ide o vlastnosť, o ktorej vedci tvrdia, že úzko súvisí s vyššou úrovňou inteligencie.

IQ je už niekoľko desiatok rokov všeobecným meradlom inteligencie. Pre vedcov je aj naďalej predmetom záujmu a častých výskumov, ktoré prichádzajú s rôznymi novými poznatkami.

Článok pokračuje pod videom ↓

Štúdie ukazujú, že na to, aby ste zistili, či patríte medzi ľudí s vysokým IQ, nemusíte sa za každú cenu zúčastniť formálneho testu, ktorý vám zmeria vašu úroveň. Namiesto toho sa môžete zamyslieť nad svojimi vlastnosťami a zistiť, ktoré z nich s vami zdieľajú ľudia s preukázateľne vyšším IQ.

Prijatie všetkého nového

Portál Higher Perspectives upozorňuje na jednu osobnostnú črtu, ktorej vedci prisudzujú úzku súvislosť s vyššou úrovňou inteligencie. Je ňou otvorenosť.

Tento poznatok vychádza zo štúdie vykonanej v roku 2013 pod vedením amerického vedca Scotta Barryho Kaufmana, v rámci ktorej dostalo 146 účastníkov viacero otázok o ich osobnosti a inteligencii. Následne sa ich odpovede spojili a zistilo sa, že práve otvorenosť bola indikátorom vyššej inteligencie. Tí, ktorí pri odpovediach preukázali, že majú otvorenejšiu myseľ, tiež zabodovali v otázkach týkajúcich sa inteligencie. Platilo to bez ohľadu na rôzne vekové skupiny či iné demografické ukazovatele.

Zdroj: Pexels

Kaufman zachádza vo výsledkoch štúdie ešte trochu ďalej, a konkretizuje, že ide o otvorenosť vo vzťahu k skúsenostiam. Označuje tých, ktorí sú otvorenejší vo vzťahu k prežívaniu a skúšaniu nových vecí, hľadajú nové perspektívy a chcú svoj život prežiť na maximum s ohľadom na možnosti, ktoré sa im naskytnú. Práve absencia stagnácie a budovanie pestrej minulosti môže do životov ľudí priniesť viac inteligencie.

Spojenie dvoch myslí

Štúdia sa zároveň zamerala na dva hlavné aspekty otvorenosti, ktoré najviac súviseli s inteligenciou. Kým intelektuálna angažovanosť zahŕňa záľubu v abstraktnom myslení, čítaní, aktivitách typu puzzle či riešení problémov, estetická angažovanosť sa týka záľub v oblasti umenia a kultúry, t. j. napríklad častá návšteva kina, hra na hudobný nástroj, či radosť z tanca.

Tieto dva aspekty odzrkadľujú dve polovice ľudského mozgu – ľavý, venovaný logike a pravý, venovaný kreativite. Aktívne zapojenie oboch je potom ukazovateľom inteligencie.

Zdroj: Pexels

Ostatné štúdie vyzdvihli aj iné vlastnosti

Iné štúdie, iné výsledky. Tým, že táto oblasť je neustálym predmetom výskumu, v priebehu rokov boli s vyššou inteligenciou spájané aj iné vlastnosti, konkrétne zvedavosť, dôvera a štedrosť.

Práve zvedavosť je veľmi podobná otvorenosti, nakoľko ide o túžbu mozgu hľadať a skúšať nové veci, ktoré by sa mohol naučiť. Dôvera a štedrosť majú toho tiež mnoho spoločného, keďže obe sú prejavom inteligencie v oblasti medziľudských vzťahov. Vďaka nim dokážeme rozpoznať, keď je niekto v núdzi, či rozptýliť naše pochybnosti o nekalých zámeroch iných ľudí.

Všetko začína v tvojej hlave

Viac článkov