Ak ste u niekoho zo svojich blízkych tento príznak spozorovali, mali by ste byť ostražití.

Demencia je názov pre ochorenie, ktoré je charakterizované úbytkom kognitívnych funkcií. Vo väčšine prípadov je pri demencii postihnutá najprv pamäť. Postupne sa rozvíja porucha logického uvažovania, orientácie, až dochádza k postupnej deštrukcii intelektu. Ochorenie postihuje predovšetkým ľudí vo vyššom veku. Štúdia z roku 2015 však zistila, že príchod demencie môže signalizovať tento príznak – a to až neuveriteľných 9 rokov pred jej prepuknutím.

To, o ktorý príznak ide, vás zrejme poriadne prekvapí. Je to totiž zmena zmyslu pre humor. Áno, akokoľvek neuveriteľné sa vám to zdá byť, štúdia vykonaná v roku 2015 dokázala, že ľuďom sa v priemere 9 rokov pred prepuknutím demencie začali javiť ako smiešne úplne iné veci, ako predtým.

Doktorka Camilla Clarková, ktorá štúdiu viedla, hovorí: „Zmysel pre humor nás istým spôsobom definuje a často sa používa aj na budovanie vzťahov s našimi blízkymi. Jeho zmeny tak majú oveľa ďalekosiahlejší dopad, než je výmena jedného sitkomu za druhý. Toto zistenie môže byť veľmi dôležité pri včasnej diagnostike demencie, no taktiež aj pri jej prevencii.“

pixabay.com

Najmarkantnejšie zmeny boli pritom viditeľné pri frontotemporálnej demencii, ktorá sa vyskytuje predovšetkým u pacientov mladších ako 55 rokov. Štúdia skúmajúca nielen ľudí trpiacich týmto ochorením, ale aj ich najbližších zistila, že ľudia s týmto typom demencie sa už niekoľko rokov pred prepuknutím ochorenia začali smiať na veciach, ktoré vo svojej podstate vtipné neboli. Konkrétne išlo napríklad o zle zaparkované auto, či o štekajúceho psa. Jeden z mužov, ktorý sa výskumu zúčastnil dokonca napríklad dostal záchvat smiechu po tom, ako sa jeho žena obarila horúcou vodou.

Doktor Rob Buckle, ktorý sa štúdiu a zmierneniu príznakov demencie venuje už niekoľko rokov, dodáva: „Čím viac toho o demencii vieme, tým nám musí byť jasnejšie, že demencia nie je len o strate pamäti. Tento nový poznatok o zmene zmyslu pre humor nám môže pomôcť vytvoriť nový obraz o zmenách, ktorými si ľudia prechádzajú v počiatočných štádiách tohto ochorenia.“

Pozri aj: 16 MRAZIVÝCH INTERPRETÁCIÍ DOMU AŽ DESIVO PRESNE ZACHYTÁVAJÚ DUŠEVNÉ PORUCHY, KTORÝMI TRPIA ĽUDSKÉ DUŠE

psych.sk (Henrieta Balázsová), spring
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy