Počuli ste už niekedy o panpsychizme?

Slovo panpsychizmus pochádza z dvoch gréckych slov: pan (všetko) a psyche (myseľ alebo duša).Tento pojem teda predstavuje teóriu, ktorá hovorí o tom, že úplne všetko, čo sa nachádza vo vesmíre, má myseľ (alebo niečo jej podobné). Dokážete si to predstaviť?

Panpsychizmus zastáva názor, že ľudská myseľ je jedinečná

Väčšina ľudí túto teóriu odmieta práve preto, že si nedokážu predstaviť, že rastliny, kamene alebo drevené predmety by mali svoju „dušu“ alebo „myseľ“. Mnohých ľudí táto teória dokonca poburuje, nakoľko sú presvedčení o tom, že podobnými názormi sa stiera výnimočnosť človeka ako ľudskej a jedinečnej bytosti.

Panpsychizmus však nepopiera, že ľudská myseľ je jedinečná, a že „vedomie“ napríklad skál alebo stromov je od toho nášho odlišné. Jedným z jeho zástancov bol napríklad filozof Philip Goff, ktorý hovoril: „Panpsychizmus je šialený, ale s najväčšou pravdepodobnosťou je aj pravdivý.“ Ako jeden z viacerých zástancov tejto teórie veril tomu, že všetky predmety majú akýsi svoj vnútorný život vytvorený z predošlých spomienok a skúseností.

Samotný panpsychizmus však to, ako takáto myseľ vyzerá alebo funguje, nedefinuje. Dá sa samozrejme polemizovať o tom, či toto vysvetlenie nepodáva z dôvodu, že ho podať nedokáže, alebo z dôvodu, ktorý uvádzajú jeho zástancovia. Podľa neho je na každom z nás, ako si túto myseľ predstaví.

pixabay.com

Predpoklady, z ktorých panpsychizmus vychádza

V podstate by sme mohli hovoriť o dvoch. Najčastejšie sú prezentované tieto tvrdenia:

  • Človek si myslí, že o prírode a o neživej hmote vie všetko. Vzhľadom k ľudskému správaniu k nim je však zrejmé, že o ich podstate vie toho veľmi málo.
  • Ľudia a zvieratá majú vlastné vedomie, skúsenosti a pocity, no napríklad spomínané skaly nie. Podľa panpsychizmu však ako ľudí a zvieratá, tak aj kamene a stromy tvoria rovnaké elementárne, najzákladnejšie častice. Podľa „panspyschistov“ teda môžu mať vedomie ako živé stvorenia, tak aj neživé predmety.

Čo si myslíte o tejto teórii vy? Dokázali by ste uveriť tomu, že vedomie majú nielen ľudia, ale aj stromy, rovnako ako napríklad aj špina, po ktorej chodíme na zemi?

Pozri aj: 10 NAJBLÁZNIVEJŠÍCH TEÓRIÍ, PO KTORÝCH SA NA VECI OKOLO VÁS UŽ NIKDY NEPOZRIETE ROVNAKÝMI OČAMI

psych.sk (Henrieta Balázsová), learning-mind
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy