Petra Sušaninová / /
Na tom, či má na osobnosť väčší vplyv genetika alebo výchova, sa vedci nevedia zhodnúť už desaťročia.

Isté je, že človek sa nezaobíde ani bez jedného a naša osobnosť je teda kombináciou génov, aké sme zdedili, ale aj prostredia, v akom sme boli vychovávaní. Vďaka tomu neexistujú na svete dvaja ľudia, ktorí by boli absolútne rovnakí. Okrem množstva iných čŕt sa líšime napríklad aj v tom, aký máme temperament.

Antropologička Helen Fisherová si myslí, že osobnosť pozostáva z dvoch základných komponentov, a to z temperamentu a charakteru. Charakter je niečo, čo si človek buduje prostredníctvom zážitkov a skúseností. Hlavným činiteľom je teda v tomto prípade výchova, zážitky z detstva, záujmy, rodinné hodnoty a tradície. Mimoriadne dôležitú úlohu zohráva kultúra a to, ako sa k sebe navzájom správajú ľudia v našom okolí.

Naopak, za svoj temperament vďačíme z veľkej časti dedičnosti. Je ovplyvnený genetikou, hormónmi a neurotransmitermi v mozgu. V priebehu života ostáva relatívne stabilný a nemenný. Na základe týchto poznatkov a ďalších výskumov boli stanovené štyri základné druhy temperamentu, a to bádateľ, budovateľ, vedúci a vyjednávač.

unsplash.com

Bádateľ

Človek s týmto druhom temperamentu je poháňaný z veľkej časti dopamínom, neurotransmiterom, ktorý je zodpovedný najmä za potešenie. Takýto ľudia sú zväčša energickí, impulzívni a vyhľadávajú dobrodružstvo. Okrem toho sú nesmierne zvedaví, inteligentní a kreatívni, často im však chýba schopnosť introspekcie. Bádateľ sa nenechá ničím len tak zastrašiť. V jednom momente sa s vami rozpráva pri čaji a o deň neskôr má kúpenú letenku na jogínsky kurz na Bali. Radi spoznávajú nové miesta, kultúry a ľudí.

Okrem zvedavosti a rýchleho tempa sú bádatelia neraz závislí na veciach prinášajúcich potešenie. V tomto prípade však nejde o závislosť v negatívnom zmysle slova. Pokiaľ má napríklad bádateľ potešenie z umenia, je schopný naštudovať si k nemu čokoľvek a venovať mu aj niekoľko hodín nepretržite. Vo vzťahu to však s nimi nie je také jednoduché, neznesú totiž ani náznak monotónnosti a stereotypu. Bádatelia tvoria údajne 26 percent populácie a ideálnym partnerom pre bádateľa je niekto, kto je taktiež bádateľom.

Budovateľ

Budovatelia sú poháňaní serotonínom, neurotransmiterom, ktorý sa spája s pocitom spokojnosti a šťastia. Títo ľudia sú často tí, ktorí najviac rešpektujú autoritu, riadia sa pravidlami a ich sebaovládanie nič tak ľahko nezlomí. Okrem toho, práve budovatelia neraz patria do skupiny silne veriacich jedincov. Budovatelia majú radi spoločnosť iných ľudí, dokážu iných rešpektovať a neraz sú v skupine považovaní za akýchsi strážcov.

unsplash.com

Aj keď na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že budovatelia sú bojazliví, nie je to pravda. Dokážu sa poučiť zo svojich chýb a informácie využiť na to, aby sa chybám pri najbližšej príležitosti efektívne vyhli. Na rozdiel od bádateľov nie sú impulzívni a na rozhodovanie si doprajú potrebný čas. Sú trpezliví a na úlohe dokážu dlhý čas svedomito pracovať. Problémom však je, že niekedy sa pravidiel držia až príliš striktne a odmietajú od nich upustiť. Niekedy dokážu byť mimoriadne tvrdohlaví a podobne ako v prípade bádateľa, aj pre budovateľa je ideálne, ak je jeho partnerom ďalší budovateľ.

Vedúci

Táto skupina ľudí je zvyčajne poháňaná testosterónom, ktorý je zodpovedný za tvorbu krviniek, rozloženie tuku a svalov ale ovplyvňuje aj plodnosť. Takíto ľudia sa zvyčajne snažia všetko pochopiť, baví ich mechanika, matematika, hudba a sú nesmierne pozorní, pokiaľ ide o detaily. Horšie je to v prípade sociálnych interakcií. Nedokážu tak efektívne komunikovať, málo udržiavajú očný kontakt a ani empatia nie je ich silnou stránkou. Občas nedokážu udržať svoje emócie na uzde, dokážu však byť vytrvalí a dosiahnuť, čo si zaumienili.

Vedúci jedinci sa často ocitajú v ťažkej situácii, keďže radšej splnia svoju úlohu poriadne a do bodky a neberú pritom ohľad na sociálne väzby. Sociálnym interakciám sa neraz vyhýbajú a môže sa zdať, že sú odmeraní a chladní. Môže sa dokonca zdať, že sú drzí. V skutočnosti však tiež potrebujú mať priateľov a blízkych. Keď si ich raz získate, budú si vzťah chrániť za každú cenu.

unsplash.com

Vyjednávač

Vyjednávači sú poháňaní najmä estrogénom, ktorý je zodpovedný za ženské črty. Vyjednávača spoznáte na základe toho, že je empatický, starostlivý, má dobre vyvinutú intuíciu a jazykové schopnosti. Estrogén sa úzko spája s produkciou oxytocínu, vďaka ktorému si vyjednávači ľahko získajú dôveru iného človeka, vzbudzujú dojem priateľskosti a dôveryhodnosti. Vyjednávači majú veľmi dobre vyvinutú intuíciu, vďaka čomu vedia vycítiť, čo si iní myslia a čo cítia.

Okrem toho, vyjednávači sa dokážu veľmi efektívne rozhodovať. Zvážia každú možnosť a zvažujú ju skôr v kontexte než samostatne. Nechýba im kreativita, vášeň a trpezlivosť. Vyjednávači sú veľmi priateľskí a diplomatickí. Nie vždy je to však s nimi jednoduché. Ideálne je, ak je partnerom vyjednávača vedúci typ.

Ktorý z temperamentov najlepšie vystihuje vás?

Pozri aj: Aké chute preferujete? Prekvapí vás, čo všetko to prezrádza o vašej osobnosti

thoughtcatalog
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)