Platón bol filozof z Grécka a je považovaný za jedného z najvplyvnejších ľudí v histórii západnej civilizácie. Bol Sokratovým študentom.

Platónovym najväčším úspechom je založenie Akadémie, ktorej študentom bol aj Aristoteles. Poznačil mnoho myslí, bez ktorých by dnes svet nebol tam, kde je. Svoje znalosti Platón demonštroval aj pomocou Podobenstva o jaskyni. Z jeho alegórie môžeme čerpať ponaučenie dodnes.

Predstavte si jaskyňu. V tej jaskyni sú k stene pripútaní ľudia a nevedia sa otočiť ani pohnúť, vidia len stenu pred sebou. Kvôli putám nevidia nikoho iného, ani východ z jaskyne, ktorý je presne za ich chrbtom. Jediným zdrojom svetla v jaskyni je ohnisko. Medzi pripútanými ľuďmi a ohniskom je zástena.

Za tou zástenou sú ďalší ľudia, ktorí sa však môžu pohybovať. Prechádzajú okolo, nosia sochy ľudí a zvierat vyrobené z dreva, kameňa a podobne. Tí, ktorí sú pripútaní, vidia vďaka ohňu vlastné tiene a dianie za zástenou. Ľudia prechádzajúci za zástenou medzi sebou občas hovoria, občas sú však úplne ticho. Ozvena sa odráža a tiene tancujú po stenách jaskyne, budia teda dojem, že tiene sú skutoční, hovoriaci ľudia. Keďže tí, ktorí sú spútaní reťazami, nemajú veľmi čo robiť, okrem rozprávania sa o tieňoch hádajú, ktorý tieň prejde okolo najbližšie. Tí, ktorí sú v hádaní lepší, dostanú odmenu.

Vo svojej metafore nás Platón prirovnáva k ľuďom, ktorí sú v jaskyni pripútaní k stene. Myslíme si a veríme, že vidíme realitu, ak sa pozeráme na tiene na stene jaskyne. Platón tvrdí, že by sme mali zvážiť uvoľnenie jedného človeka z pút a mali by sme mu dovoliť ísť ku vchodu jaskyne a vidieť svetlo. Najprv by svetlo spôsobilo človeku nesmiernu bolesť, keďže bol navyknutý na temnotu. Po tom, ako by si oči privykli svetlu, by človek uvidel skutočný svet a videl by, čo sa skutočne dialo za zástenou. Došlo by k odhaleniu klamu. K osvieteniu.

Platónovo podobenstvo o jaskyni reprezentuje život jednotlivca. Učíme sa a poznávame pomocou našich zmyslov a sme posadnutí tým, čo je fyzické a materiálne. Opustenie jaskyne znamená opustenie materiálneho sveta a ponorenie sa do sveta myšlienok. Toto je možné dosiahnuť len rozumom zbaveným ilúzií.

Svoju alegóriu Platón končí otázkou, čo by sa stalo s tými, ktorí vyšli von z jaskyne a mali by možnosť vidieť slnko. Čo by nasledovalo, ak by sa tá osoba vrátila do jaskyne a pokúsila by sa ostatným pripútaným vysvetliť, čo je vonku, aká je skutočnosť? Prišlo by im to nemožné a považovali by toho človeka za blázna. Aj keby sa ich ten, čo videl svet vonku, pokúsil oslobodiť z pút, neuspel by.

4.bp.blogspot.com

Platón túto metaforu používal, keď chcel zmierniť osud svojho mentora Sokrata, ktorý bol za svoje myslenie odsúdený a popravený Aténčanmi. A táto metafora je platná aj dnes.

Mali by sme sa sami seba pýtať, kto sme. Či sme tí pripútaní v jaskyni, alebo tí, čo vidia skutočný svet, taký, aký je. A keby sme boli pripútaní k stene a videli tiene, vedeli by sme, že sú to tiene? Chceli by sme svoj stav zmeniť? Mali by sme odvahu vystúpiť zo svojej zóny komfortu?

Pre tých smelých a odvážnych vždy existuje spôsob, ako sa dostať von z jaskyne. Nie je to síce také jednoduché, ako v Matrixe, keď si Neo vzal červenú pilulku, ale je to možné. Záleží na chcení každého jedinca rozvíjať sa. Chce to hodiny strávené prijímaním a overovaním nových informácií a poznatkov. A tie poznatky musíme vedieť využiť. Všetky poznatky sveta sú užitočné vtedy, ak sa nimi vieme v živote riadiť.

Prvým krokom je sebahodnotenie. Akceptovanie a chápanie toho, že nikto nie je dokonalý. Druhým krokom je zbaviť sa túžby po hromadení materiálnych vecí. Tretím krokom je pokorný a ohľaduplný prístup ku všetkým živým bytostiam. Štvrtým krokom je milovať každý jeden moment bytia a vážiť si všetko, čo je na danej chvíli jedinečné. Piaty krok…na ten prídete sami.

Vykročte z jaskyne, objavujte svet a o svoje zážitky a skúsenosti sa deľte s ostatnými. Sami buďte zmenou a dokážete zmeniť celý svet.

Pozri aj: PLATÓN – VÝROKY A CITÁTY

psych.sk (Petra Sušaninová) collectivelyconscious

 

Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy