PetraSus / /
Iste ste už aj vy počuli, že s dobrotou to človek ďaleko nedotiahne, alebo ako sa hovorí, za dobrotu na žobrotu.

Stále však máme v srdci kúsok nádeje, že to tak nie je a dobrosrdečnosť sa predsa len vyplatí. Výskumníci však majú iný názor a výsledky jednej z najnovších štúdií hovoria za seba. Aká vlastnosť vám teda dopomôže k bohatstvu?

Predstavte si, že sa v rovnakom čase narodia dvaja chlapci. Žijú približne v rovnakých demografických podmienkach, sú rovnako inteligentní a rovnako ambiciózni. Rozdiel je však v ich povahe a osobnostných vlastnostiach. Jeden z chlapcov je nesmierne milý a dobrosrdečný, kým ten druhý má ostré lakte a ide si za svojím cieľom za každú cenu, bez ohľadu na pocity iných ľudí. Čo myslíte, ktorý z nich bude v dospelosti úspešnejší?

Vedkyňa Miriam Gensowski sa rozhodla, že na túto otázku nájde odpoveď. Najprv však musela vyriešiť problém, ako zhromaždiť údaje od dostatočne reprezentatívnej vzorky tak, aby vedela, aká je súvislosť medzi povahovými črtami a spokojnosťou v kariére. Napokon sa jej to však podarilo.

Získala údaje z iného výskumu, ktorý prebiehal od roku 1922, zúčastnila sa ho vyše tisícka participantov vo veku od 18 do 75 rokov a každý z nich mal mimoriadne vysoké IQ. Gensowski zistila, že ich plat a kariérne úspechy boli do značnej miery závislé práve od ich povahy. Problémom v tomto výskume je však fakt, že v roku 1922, keď sa údaje začali zhromažďovať, sa väčšina žien starala o domácnosť, výsledky je teda možné vztiahnuť len na mužskú populáciu.

unsplash.com

Výsledky ukázali, že úspech v kariére najviac ovplyvňuje svedomitosť, otvorenosť voči ľuďom a priateľskosť. Nie však v takom zmysle, ako by ste si možno mysleli. Čím bol totiž jedinec menej priateľský, tým bolo pravdepodobnejšie, že dosiahne väčšie úspechy a vyšší zárobok, a to najmä v staršom veku a hlavne v tom prípade, ak by sa jedinec prepracoval na vodcovskú pozíciu. Zárobok dobrosrdečných mužov bol podstatne nižší.

Okrem toho, je menej pravdepodobné, že sa dobrosrdečný muž dostane na vodcovskú pozíciu a ak sa mu to aj podarí, pravdepodobne tam nezotrvá dlho. Prečo je to tak? Pretože podľa výskumov zamestnanci viac ocenia nadriadeného, ktorý im dá úprimnú spätnú väzbu, aj keď nie je práve najpríjemnejšia. Tí s dobrým srdcom môžu mať v tomto prípade s kritikou problém.

Samozrejme, výsledky výskumu nie sú pravidlom a neznamená to, že dobrý človek toho nemôže dosiahnuť veľa.

Pozri aj: Pravidlo troch dní: Bola som na mizine, nemohla som si nič kúpiť a mala som dlhy. Vďaka nemu sa všetko zmenilo

curiosity
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)