PetraSus / /
My, ľudia, sme rôzni a každý sa vyžíva v niečom inom.

Niekto nerozumie sarkazmu, niekto nemá rád čierny humor, iný zas nerozumie slovným hračkám a vtipy mu neprídu vtipné ani trochu. Ak však slovné hračky a vtipy predsa len obľubujete, má to pre vás najmenej jednu nespornú výhodu. Najnovšie výskumy totiž dokázali, že ak chce človek porozumieť slovnej hračke, musí do procesu zapojiť obe hemisféry mozgu. Je to teda niečo ako cvičenie pre mozgové závity.

To, či sú ľavá a pravá hemisféra mozgu v niečom výrazne odlišné, prípadne v čom a ako presne sa rozdiely prejavujú, je ešte stále vo vedeckých kruhoch predmetom mnohých vášnivých diskusií. Jedno je však celkom isté. Aj keď sa jednotlivé schopnosti nachádzajú v rôznych častiach mozgu, faktom je, že rečové schopnosti sú v tej rozvinutejšej hemisfére.

unsplash.com

Najnovší výskum Tary McHugh a Lori Buchananovej z Windsorskej univerzity však tvrdí, že nielen rečové schopnosti, ale aj schopnosť porozumieť rôznym slovným hračkám a vtipom sa nachádza práve v rozvinutejšej hemisfére mozgu. Ako na to prišli?

Vedci zhromaždili veľké množstvo najrôznejších vtipov a slovných hračiek a ukazovali ich participantom napísané tak, že ich boli schopní vnímať súčasne len jedným okom. Z ľavého oka sa totiž informácie dostávajú do pravej hemisféry a naopak, z pravého oka putujú informácie do ľavej hemisféry mozgu.

unsplash.com

Ukázalo sa, že keď sa vtip dostal skôr do ľavej hemisféry, participanti reagovali rýchlejšie ako v prípade, keď sa dostal do pravej hemisféry. Tu to však nekončí, pretože ľavá hemisféra síce bola dôležitá pre spracovanie samotného vtipu ako prichádzajúcej informácie, avšak to, či je niečo vtipné alebo nie, rozhodla až pravá hemisféra.

Potvrdzujú to aj predchádzajúce štúdie, v rámci ktorých jedinci s poškodenou pravou hemisférou mozgu síce dokázali rozlúštiť význam vtipu, avšak neprišiel im smiešny (čo im vôbec nezávidíme). Čím viac vtipných momentov, tým lepšie predsa aj pre naše psychické i fyzické zdravie.

Ak ste teda schopní porozumieť pointe vtipov a slovných hračiek a ak vám príde tento typ humoru zároveň aj vtipný, je to jasným dôkazom toho, že vaše mozgové hemisféry spolupracujú, a že obe pracujú úplne správne. A to je určite dobrou správou.

Ako ste na tom s vtipmi vy? Aký druh humoru máte najradšej?

Pozri aj: Ľudia s týmto typom zmyslu pre humor sú zo všetkých najšťastnejší. Ak ho máte, môžete si gratulovať

curiosity
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)