Petra Sušaninová / /
Už od počiatku ľudstva sa snažíme odhaliť, čo sa v tom druhom ukrýva.

Chceme vedieť, ako fungujú myšlienkové procesy, čo človeka poháňa, aká je jeho motivácia, čo prežíva, ako spracúva informácie a podnety z okolia, ako sa ukladajú spomienky a prečo si ich vybavujeme skreslené. Otázok je nekonečne veľa a rôzne vedné odbory ešte ani dnes nedokážu poskytnúť odpovede na všetky.

Za účelom odhalenia vnútorného sveta človeka už desiatky rokov vznikajú testy s rôznym zameraním, od inteligenčných až po testy, ktoré dokážu odhaliť, či a nakoľko je jedinec nadaný a kreatívny. Ani tie najkomplexnejšie testy však nedokážu odhaliť to, čo sa ukrýva v podvedomí. Práve na to boli vytvorené tzv. projektívne techniky. Rozlišujeme veľké množstvo projektívnych techník, iste napríklad poznáte Rorschachov test. Ten pozostáva z čierno-bielych alebo farbených škvŕn a úlohou jedinca je odhaliť, čo v obrazcoch vidí.

Ďalším typom projektívnych techník sú tzv. kresebné techniky. V rámci nich je úlohou jedinca kreslenie, ako už napovedá samotný názov. V závislosti od zámeru, formy testu a rôznych iných faktorov sa kreslí napríklad ľudská postava, tvár, vyobrazenie rodiny alebo napríklad strom. Možno si pomyslíte, že vy predsa kresliť neviete, ako teda môže o vás test niečo vypovedať?

unsplash.com

Aj keby ste sa rozhodli, že strom obkreslíte napríklad z internetu alebo z časopisu, ten strom ste si vybrali z nejakého dôvodu. Žiadne z vašich rozhodnutí nie je náhodné. Každé, aj to najmenšie rozhodnutie o nás niečo vypovedá. Aj to, ako držíte ceruzku, či kreslíte čiary prerušované alebo hrubé a výrazné. To, v akom pomere nekreslíte korene stromu, kmeň a korunu napovie niečo o vašich túžbach, zdravotnom stave a aj o zázemí, v akom žijete.

Aj to, kde umiestnite strom na papier, má významnú výpovednú hodnotu. Je váš strom nakreslený na celú výšku papiera alebo je nenápadne ukrytý v rohu papiera? Záleží aj na tom, v ktorom rohu je strom umiestnený. Skúsený certifikovaný psychológ dokáže na základe obyčajnej kresby stromu odhadnúť aj to, kedy vás počas vášho života zasiahla nejaká trauma. Odhalí aj to, či ste spokojní, hraví alebo túžite po ocenení. Nevychádzate práve najlepšie so svojou mamou alebo s otcom? Vaša kresba dokáže odhaliť aj to. V niektorých prípadoch dokáže kresba odhaliť aj závažné ochorenia, ako napríklad depresiu či psychopatiu.

unsplash.com

V každom prípade však na „rozlúštenie“ osobnosti jedinca len kresba nestačí, aj keď má významnú výpovednú hodnotu. Kresba je vždy len doplnkový test a až v spojení s inými štandardizovanými metódami poskytuje v rukách odborníka ucelenú informáciu.

Pozri aj: TEST: To, čo uvidíte na tomto obrázku ako prvé odhaľuje, akým spôsobom sa zamilujete najčastejšie

wikipedia
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)