Emmka Vičanová / /
Byť úprimný nie je vždy ľahké. Ale aj napriek zložitej dobe, v ktorej už mladí ľudia trpia depresiami, sú stále medzi nami úprimní a veselí ľudia, ktorí nám spríjemňujú naše každodenné utrpenie. Patríte medzi nich aj vy?

V dnešnom svete soiálych sietí si každý človek môže vytvoriť svoju vlastnú identitu. Môže klamať, tváriť sa milo, byť neuveriteľne priateľský a nikto nebude vedieť, čo z toho je pravda a čo nie. Našťastie na svete stále existujú úprimní a milí ľudia, pre ktorých sú morálne zásady nesmierne dôležité. Radi sa usmievajú, správajú sa úctivo, neodsudzujú a majú vopred určené priority.

 

#1 Sú milí na všetkých

Človek s vysokými morálnymi zásadami si dobre uvedomuje, ako sa má správať k druhým. Dobre vie, že každý človek si zaslúži úctu a úsmev. A aj keď sú tam vonku zlí ľudia, aj keď sú tam nepríjemní a nebezpeční ľudia, on ich všetkých nehádže do jedného vreca. A práve to ho robí výnimočným a v prvom rade úprimným človekom, ktorý má milosť vytetovanú na srdci.

#2 Sú trpezliví

Trpezlivosť je vlastnosť, ktorá v dnešnej, rýchlej a uponáhľanej dobe, chýba väčšine ľudí. 
Úprimní ľudia však touto vlastnosťou vynikajú. Vezmú si vás stranou, vysvetlia vám všetko, o čo požiadate a je im jedno, koľko im to zaberie času. Preto by sme si mali týchto ľudí ceniť. Práve oni nám môžu pomôcť pochopiť chod vecí, ktorí iní možno ovládajú, ale nemajú na nás čas.

#3 Sú pripútaní k svojej práci

Práca je pre nich všetkým. Radi pracujú, radi sú prácou zahltení. A majú jednu z najdôležitejších vlastností – všetko, čo začnú, aj dokončia. Sú zodpovední, vedia, kde majú hranice a neberú si väčšie sústo, ako dokážu zjesť. To, čo sľúbia aj dokončia a to, čo spravia, má vysokú kvalitu, pretože si dopredu určili priority.

pixabay.com

#4 Sú čestní a dôveryhodní

V úprimných ľuďoch vidíme viac dôvery ako v iných. Keď nám niečo sľúbia, vieme, že to dokončia. To, čo povedia, je pravda – o tom nepochybujeme. 
Títo ľudia jednoducho majú vlastnosť, akési čaro, ktoré na míľu kričí, že vedia udržať tajomstvo, že neklamú, že nám vždy pomôžu (keď môžu), a že sú vo všetkých smeroch dôveryhodní a nemusíme sa báť, že by nás zradili či sklamali.

#5 Hľadajú spravodlivosť

Zľudovené príslovie: ,,Držať hubu a krok,“ pre nich neplatí. Radi sa ozvú, keď vidia, že sa niekto chová nespravodlivo voči druhým. Radi dotyčnému vynadajú, radi slabších zachraňujú, radi nastoľujú spravodlivosť. Rovnosť je pre nich veľmi podstatná.
Chceli by, aby spravodlivosť vládla všade, a keď to tak nie je, nemajú problém vyjadriť svoj nesúhlas nahlas.

 

#6 Každého rešpektujú

Rešpekt je v dnešnej dobe nedostupným tovarom. Často sa k niektorým ľuďom správame neúctivo a ani si to poriadne neuvedomujeme. 
Sami si úctu vyžadujeme, ale k iným úctu nemáme. Úprimní ľudia s vysokými morálnymi zásadami však dobre vedia, že v histórii starší ľudia predstavovali Radu starších a dobre vedia, že kto sa kráľovi nepoklonil, prišiel o hlavu.

unsplash.com

#7 Zostávajú úprimní napriek tomu, že časy sú zlé

Áno, neskrývajú svoje emócie, ale zároveň si ich nevybíjajú na ostatných. Neklamú, zostávajú rovnakými, nie sú zlými, neteší ich nešťastie druhých. Dobre vedia, že úprimnosť je jediná vec, ktorú nesmú stratiť. Pomôžu druhým, ukážu im cestu, vyjadria si svoj názor. A aj keď je to veľmi ťažké, jendnoducho neklamú.

#8 Nevyhľadávajú zbytočné drámy

Hysterických ľudí akoby z neba na zem hádzali. Nech sa stane hocijaká hlúpsť, takmer vždy ju obklopuje krik, plač a zbytočné dramatizovanie. 
Úprimných ľudí hysterici unavujú. Oni sami hystériu vo svojom súkromnom živote nepreferujú a všetko riešia rozumom a hlavou. Veria, že predtým, ako sa nervovo zrútime, začneme kričať a zo všetkého robiť antickú drámu, existuje logický spôsob, ako všetko vyriešiť.

#9 Nie sú zaujatí

Nemajú svojich obľúbencov. Keby dostali v práci ako podriadeného niekoho, koho nenávidia už od škôlky, rozhodne mu nespravia zo života peklo. Budú sa možno k nemu správať trochu chladne, no ak vidia, že sa snaží, nehľadia na veci, čo spravil zle, ale pozdvihnú ho a pochvália. Ak si niekto splní povinnosti, je im jedno, že ho nemajú radi, podarujú mu uznanie. Ak si ich však niekto nesplní,  je im jedno, že to je ich priateľ, príbuzný a podobne, „potrestajú“ ho.

unsplash.com

#10 Dávajú, ale nič neočakávajú

Úprimní ľudia darujú, aby sa druhí tešili, nie aby dostali niečo na oplátku. Keď niekomu pomôžu, nepovedia slávnu vetu: ,,Mám to u teba.“ Keď ich niekto o niečo požiada, nespýtajú sa: ,,A čo za to?“ 
Sú radi, že ich majú druhí radi za ich veľkorysosť, sú radi, aj keď sa im človek poďakuje len obyčajným objatím. Nie sú však hlúpi a dobre vedia, kde končí ich veľkorysosť a začína využívanie.

#11 Preferujú činy pred slovami

Koľkokrát sa nám stalo, že nám niekto niečo sľúbil, ale nakoniec to nesplnil a my sme boli sklamaní? Sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú… Toto úprimní ľudia nemajú v láske. Ak raz niekto niečo sľúbi, musí to splniť. Pravdaže sú zhovievaví a pochopia, keď toho má niekto veľa a zmešká deadline, no nakoniec to aj po termíne dokončí. 

#12 Sú zodpovední

Úprimní ľudia majú zodpovednosť vrytú pod kožou. Často sa s nezodpovednými ľuďmi nedokážu priateliť, pretože im po čase začne táto ich negatívna vlastnosť liezť na nervy. Majú v živote určené ciele, poznajú skutočné hodnoty a dobre vedia, že bez zodpovednosti by to v živote ďaleko nedotiahli.

pixabay.com

#13 Neodsudzujú

Vždy v ľuďoch nájdu to najlepšie. Je im jedno, čo kto spravil, je im jedno, akej farby, vierovyznania alebo sexuálnej orientácie je. Neodsúdia niekoho len na základe výzoru či na základe toho, čo o ňom druhí povedali. Vedia si spraviť vlastný názor. Vedia, že súdiť nemôžu.

#14 Poznajú svoje limity

 

Poznať svoj limit je skutočne dôležité a podstatné. Vedia, koľko práce si môžu zobrať na konto, koľko vecí stihnú, a to je veľmi vzácna vlastnosť. Veď koľkokrát sa nám stalo, či už v škole alebo v práci, že sme si nabrali kopec úloh, projektov a návrhov a dúfali, že akýmsi zázrakom všetku prácu dokončíme do týždňa? Títo ľudia však majú presne určené hranice, vďaka ktorým zvládajú všetko tak, ako by mali.

#15 Sú nezávislí a kráčajú po ceste, ktorú si sami vybrali

Toto je často nemožné. Starí rodičia vás vidia ako učiteľov, rodičia ako zubárov a vy seba ako scenáristov. Všetci vám vyhovárajú kam ísť, všetci vám radia, všetci za vás rozhodujú. A vy postupne prichádzate o svoju slobodu. Úprimný človek s vysokými morálnymi zásadami si však vždy svojí za svojím a ide si vlastnou cestou. 

pixabay.com

Pozri aj: Toto je 7 vlastností, ktoré majú len autentickí ľudia, ktorí sa na nič nehrajú. Nájdete sa v nich?

themindsjournal
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)