https://jakubmarian.com/5-weird-things-you-didnt-know-about-time-zones/

Môžno ste si mysleli, že časové pásma sú úplne banálna záležitosť. My vás však teraz vyvedieme z omylu.

Skutočnosť je však oveľa, oveľa komplikovanejšia. Rozmiestnenie časových pásiem totiž veľmi často podlieha rôznym politickým či historickým pravidlám, čoho výsledkom je ich často až absurdné rozmiestnenie.

Na to, aby ste si mohli o tejto problematike spraviť čo najlepší obraz, je dôležité si hneď na úvod vysvetliť niekoľko základných faktov o tom, ako fungujú časové pásma. Časové pásma sú definované vzhľadom k UTC (Coordinated Universal Time), čiže tomu času, aký je aktuálne v Londýne, UK. Napríklad Slovensko leží v pásme UTC+1, čo znamená, že je u nás o 1 hodinu viac ako v Londýne. Rovnako to funguje aj do mínusových hodnôt, kedy napríklad štát Los Angeles leží v pásme UTC-8, čo znamená, že vzhľadom k času na Slovensku je v Los Angeles o 9 hodín menej, než máme aktuálne tu (resp. o 8 hodín menej, než majú aktuálne v Londýne). Týmto by sme teda nevyhnutný úvod do časových pásiem mali za sebou a môžeme sa pustiť do toho, prečo ste sem prišli!

1. Nie vždy sa musí medzi časovými pásmami meniť čas o celú hodinu

Väčšina z vás si zrejme myslí, že prechodom medzi časovými pásmami sa čas posúva vždy o celú hodinu. Hoci to platí pre veľkú väčšinu sveta, štáty v Južnej Ázii sú výnimkou a platia pre ne časový posun, ktorý je násobkom nie celej hodiny, ale iba 30 minút. To však nie je všetko. Ak sa totiž lepšie pozriete na mapu, všimnete si, že Nepál leží v ešte podivnejšom časovom pásme: UTC+5:45. Preto, ak prekročíte hranice Nepálu smerom od Indie, musíte si na svojich hodinách posunúť čas o 15 minú dopredu. AK však prejdete ďalších 150 kilometrov ďalej na Sever a vkročíte do Číny, čas zrazu šialene preskočí o 2 hodiny a 15 minút dopredu.

jakubmarian.com

Je tiež dôležité sa zmieniť aj o Austrálii, ktorá, podobne ako Ázia, tiež používa posun o násobky 30 minút.

jakubmarian.com

2. Celá Čína leží v jedinom obrovskom časovom pásme

Čína je skutočne obrovská krajina, ktorá sa tiahne približne 5000 kilometrov od východu na západ. Ak by ste túto vzdialenosť chceli prejsť cez štáty, ktoré s Čínou susedia, čas na svojich hodinkách by ste museli posúvať o hodinu až 6 krát (od UTC+5 po UTC+11). To však neplatí pre samotnú Čínu, kde tak nemusíte spraviť ani raz. Takýto „luxus“ však so sebou pochopiteľne prináša aj niekoľko vážnych problémov. V niektorých častiach Číny musia ľudia čakať až do úplnej polnoci, kým začne zapadať Slnko, pričom v iných častiach krajiny zasa Slnko nevychádza skôr, ako o 10:00.

jakubmarian.com

Aby toho zmätku nebolo málo, v provincii Xinjiang na západe krajiny používa približne polovica tamojšej populácie oficiálny štandardný čas pre Peking, zatiaľ čo druhá polovica používa lokálny čas UTC+6. Takýto dvojitý čas je potom príčinou mnohých nedorozumení a komplikácií, najmä v radoch turistov.

3. Cestovanie medzi susedným krajinami niekedy znamená pripočítanie alebo odpočítanie viac ako jednej hodiny

Toto môže byť zrejmé už z predchádzajúceho príkladu, kedy prekročením hranice smerom z Číny do ktorejkoľvek susednej krajiny znamená posunutie času aj o niekoľko hodín. Takýto skok však niekedy nastáva aj bez akejkoľvek zjavnej príčiny, ako je to napríklad v Afrike.

jakubmarian.com

Časová zóna UTC+2 je tu totiž rozdelená. Ak preto prechádzate z Chadu do Sudánu alebo z Centrálnej Africkej Republiky do Južného Sudánu, musíte si na svojich hodinkách pridať nie 1, ale až 2 hodiny, akoby ste týmto prechodom prešli o 1 celé časové pásmo (UTC+2) naviac. Toto má samozrejme zložité politické a historické opodstatnenie, no všetko by bolo oveľa jednoduchšie, keby boli štáty Sudán a Južný Sudán jednoducho v časovom pásme UTC+2, kam geograficky patria.

4. UTC+12 a UTC-12 sú úplne rovnaké časové pásma… iba s iným dátumom

Ak sa z Londýn vydáte na cestu o 180 stupňov zemepisnej dĺžky do akéhokoľvek z dvoch možných smerov (vpravo alebo vľavo), skončíte v tom istom mieste na opačnej strane Zeme. To teoreticky znamená, že časové pásma UTC+12 a UTC-12 by mali byť na tom istom mieste. Čo aj sú, je však medzi nimi posun 24 hodín. To je dôvod, prečo je toto pásmo rozdelené na dve rovnako veľké „pod-pásma“, pričom v jednom je čas o 12 hodín pred Londýnskym časom a v druhom zasa o 12 hodín po Londýnskom čase.

jakubmarian.com

Našťastie sa v tomto „polovičnom“ časovom pásme UTC-12, ktoré prechádza cez Tichý oceán, nachádzajú iba dva neobývané ostrovy: Bakerov a Howlandov. Ak by ste však loďou vyplávali zo známych Maršálových alebo Gilberových ostrovov smerom k Bakerovmu ostrovu alebo Howlandovmu ostrovu, vaše hodinky by stále ukazovali správny čas. Ak by ste však mali displej, ktorý ukazuje dátum, zistili by ste, že ste práve preskočili celý 1 deň.

5. Existujú aj časové pásma za UTC+12

Toto je pravdepodobne ten najzvláštnejší fakt o časových pásmách. Niekoľko ostrovov v Tichom oceáne totiž používa čas UTC+13 (Tonga, Samoa, Tokelau) a niektoré dokonca až čas UTC+14 (Liniové ostrovy a ostrov Kiritimati) na rozdiel od štandardného času UTC-11, resp. UTC-10.

jakubmarian.com

To znamená, že na Liniových ostrovoch je čas posunutý o absurdných 26 hodín pred časom na Bakerových ostrovoch (UTC-12), ktoré sme spomínali v predchádzajúcom fakte, a o 25 hodín pred neďalekými Jarvisovými ostrovmi. Aby ste si o tomto vedeli spraviť lepšiu predstavu, uvedieme tento príklad:

Príchod Nového Roku oslavujete na ostrove Kiritimati, idete si ľahnúť, zobudíte sa (1. januára) a užijete si celý prvý deň nového roku. Potom si idete znovu ľahnúť, no niekoľko minút po polnoci (2. januára) sa zobudíte a ak sa poponáhľate a rýchlo nasadnete na lietadlo smerujúce k Jarvisovim ostrovom, prídete presne včas, aby ste mohli príchod Nového Roku osláviť znovu.

Ak by ste však chceli zvládnuť takýto bizarný kúsok, musíme vás sklamať – Jarvisove ostrovy majú štatút prírodnej rezervácie a vstup na ne je prísne strážený. Ak by ste však aj napriek tomu mali záujem sa poriadne opiť dva dni po sebe, môžete osláviť Nový Rok na ostrove Kiritimati, ďalší deň letieť na Havaj a znovu osláviť Nový Rok v presne rovnaký čas, ako ste to spravili predchádzajúci deň. Koľkým z vás sme práve vnukli nápad na nezabudnuteľné novoročné oslavy?

Pozri aj: Toto sú 3 dôvody, prečo majú v Spojenom kráľovstve dva vodné kohútiky

interez.sk (Erik Vlčák), jakubmarian.com
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )
Príbehy